Věda - má co říci k existenci inteligentního Tvůrce? Co vůbec máme chápat pod pojmem "věda"?

Věda a Bůh

Důkazy existence Boha

26.12.2011 14:14
  „Přírodní věda a náboženství nepředstavují protiklady, ale v jistých bodech se úplně shodují, doplňují se navzájem a vzájemně se...

Křesťanství a věda

11.12.2011 20:39
Nick Guthbert Je neoprávněné tvrdit, že mezi křesťanstvím a vědou panuje nepřátelství. Věda se pokouší vysvětlit, zkoumat a získat vhled do věcí,...

Příroda, Židé a svědomí jako důkaz Boží existence?

01.12.2011 13:55
"Není-li člověk stvořen pro Boha, proč je šťastný jedině v Bohu? Je-li člověk stvořen pro Boha, proč mu tolik vzdoruje?" B. Pascal Jak mi...

Víra a věda

30.11.2011 13:36
“V nevědeckých kruzích se udržuje mylná domněnka, že učenec, jestliže ví více o bytí, musí být nevěrcem. Právě naopak, naše práce nás přibližuje...

Důkazy pro biblickou potopu

29.11.2011 12:48
Na toto téma existuje spousty přednášek, dokumentů a studií. Tato ministudie je převzata z tohoto článku a je mírně zkrácena. Omlouváme se za...

Co je kreacionismus?

29.11.2011 11:18
Tato slova dnes slyšíme i čteme stále častěji. Kreace vyjadřuje obecně vše, co souvisí s tvorbou, tvořením, stvořením a schopností...

Mýty vědy

29.12.2011 11:38
Brzdí biblická víra rozvoj vědy? Kdyby prý bibličtí kreacionisté převzali dnešní vědu, vedlo by to k druhému temnu vědy. Ve skutečnosti téměř...

Vědec, víra a nesoběstačnost vědy

29.12.2011 13:03
Věda se v naší době těší téměř bezbřehému respektu. Z velké části oprávněně. Objev tak zvané vědecké metody (tj. shromáždím data,...