Re: Re: Re: Re: Bůh a vraždění

Skeptik | 14.01.2012

2. Mojžíšova 4.21 Hospodin dále Mojžíšovi poručil: "Až se vrátíš do Egypta, hleď abys před faraónem udělal všechny zázraky, Jimiž jsem tě pověřil. Já však zatvrdím jeho srdce a on lid nepropusí" - tady je důkaz že lžete. Píšete. "nic z toho však nezlomilo pýchu faraona a dalších egypťanů". No jasně, že nezlomilo - když to bůh tak dopředu zařídil.

Přidat nový příspěvek