Re: Re: Re: Re: Re: Re: Bůh a vraždění

Skeptik | 14.01.2012

Vy píšete: "Znovu opakuji - nepopírám skutečnost, že Bůh zatvrdil faraonovo srdce. Učinil tak, ale až po určité době, kdy před tím měl mnoho příležitostí udělat to, co měl...svévolně to neudělal, proto Ho Bůh potrestal."

To je opravdu zajímavé. Křesťani vždy tvrdí, jak bůh nikdy nezasahuje do svobodné vůle lidí. Hlavně když mluví o zle ve světě. A tady bůh klidně omezuje svobodnou vůli faraona. A dělá to proto, aby přinesl zlo na zem (vraždění prvorozených). Ten váš argument, že to dělá jako trest neobstojí. V bibli je napsáno, že to dělá proto, aby ukázal svou moc. A i kdyby to dělal jako trest, tak trestá systémem kolektivní viny (což je ve Starém zákoně časté). Trestá totiž i egypťany, kteří se proti židům neprovinili. Jak je psáno v bibli, zabil prvorozené všech egypťanů (včetně těch nejchudších, kteří sami bili otroky).

Přidat nový příspěvek