Křesťanství a Bůh

O čem je křesťanství? Je opravdu jen systémem zákazů, příkazů a nesmyslných dogmat, jak mnozí s úsměvem tvrdí? Je o chození do kostela, odříkávání monotonních modliteb a vykonáváním různých rituálů s vidinou nebe pro "ty hodné"? Chceme Vám ukázat, že nikoliv...

Dozvíte se zde základní informace o křesťanské víře opírající se o Bibli a nikoliv lidské tradice.

O křesťanství a víře

Základní jádro křesťanství

28.11.2011 00:48
Bůh stvořil člověka. Stvořil ho „ke svému obrazu, podle své podoby“ (Genesis 1:26). Za těmito slovy se skrývá především nadání člověka schopností...

Jak navázat ztracený vztah s Bohem? (přijmout spasení)

28.11.2011 00:48
Tento článek nemá za cíl obhajovat víru jako takovou, nebo argumentovat ve prospěch křesťanství! K tomu jsou určeny ostatní oblasti tohoto webu....

Vyznání víry

28.11.2011 01:23
Apoštolské vyznání víry shrnující podstatu křesťanské víry, na které se shodují křesťané napříč církvemi Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele...

Ježíš Kristus - alfa i omega křesťanství

28.11.2011 00:49
1 Janův 4:10 "V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše...

Co není křesťanství?

28.11.2011 00:49
Odpověď na tuto otázku nejlépe vykreslíme právě tehdy, když naopak pochopíme co křesťanství je (Základní jádro křesťanství). Přesto můžeme...

Jak prohlubovat vztah s Bohem?

28.11.2011 01:23
Možná bychom mohli začít otázkou, jak prohlubujete vztah s tím, koho milujete? Chcete s ním trávit svůj čas? Nechcete jej jakýmkoliv způsobem...

Velikonoce, pravý smysl a význam

06.04.2012 17:12
  Velikonoce... Mnohými dlouho očekávaný svátek, při kterém se prožívají různé tradice. Jedni se těší na tradiční pomlázku, jiní na to, až...

Vánoce a sebevražedná mise

21.12.2014 14:44
Kdo alespoň občas sleduje aktuální zpravodajství, neunikne mu spousta smutných událostí, mezi které můžeme jistě zařadit různé sebevražedné mise...

Vysvětlení nejčastějších předsudků vůči křesťanství

Bůh ano, církev ne

28.11.2011 10:02
V současné době se jedná o velmi častý názor. Sčítání lidu z roku 2011 ukazuje stále se zesilující trend tohoto přesvědčení. Ačkoliv je potřeba...

Musíme se chovat dobře, aby nás "Pánbů" pustil do nebe...

28.11.2011 10:02
Kdyby platil následující výrok, pak by nebe bylo prázdné … Abych to nějak tak vysvětlil. Všechna náboženství tohoto světa pracují na principu:...

Bible degraduje ženy a vyvyšuje muže

28.11.2011 10:03
Nejsem si úplně jistý, odkud se vzal názor, že Bible degraduje ženy a vyvyšuje muže. Je pravda, že tehdejší židovská společnost byla převážně...

Křesťanství je plné pokrytců, nemůže být tedy pravé

13.12.2011 21:49
Velká většina z nás, kteří nejsme izolováni od různorodé společnosti našich spoluobčanů, má řadu negativních zkušeností s těmi, kteří o sobě...

Ztráta svobody křesťanů?

28.11.2011 10:03
Velmi mnoho lidí si drží od křesťanství odstup ne proto, že by nevěřili, že Bůh existuje. Spíše se bojí toho, že by ztratili svoji svobodu. Bojí...

Bible podporuje vraždění lidí

28.11.2011 10:03
Začněme zde tím, že Bible vraždění jako takové zakazuje. Všichni moc dobře známe šesté přikázání, kde se říká „Nezabiješ!“ či doslovnější překlad...

 

Sekce pojmů je momentálně ve výstavbě

Vysvětlení základních pojmů

Andělé

28.11.2011 01:23
Andělé jsou stvořené duchovní bytosti, které slouží Bohu. Ve starém zákoně jsou Bohem používáni k tomu, aby promlouvali k prorokům (2....

Apoštol

28.11.2011 01:24
Jako apoštola nazýváme člověka, který byl poslem Ježíše Krista. V biblických dobách měli jedinečné postavení a úkol - učit se od samotného Ježíše a...

Bohoslužba

28.11.2011 01:24
Tento pojem může mít více významů. Bohoslužba jako hodina v církvi (dnes jdu na bohoslužbu), nebo bohoslužba jako služba Bohu. Zaměřme se...

Bůh Otec, Syn a duch svatý (Boží trojice)

28.11.2011 01:24
Křesťanství má v oblasti nauky o Bohu velmi speciální místo, které žádné jiné náboženství nemá. Ačkoliv není nikde v Bibli výslovně uvedeno něco...

Čarodějnictví

28.11.2011 01:24
Stejně jako křesťané věří v Boha, věří i v existenci zosobněného Zla. Toto zlo představují padlí andělé, kteří kdysi sloužili Bohu. Stejně...

Církev

28.11.2011 01:24
V kontextu naší kultury má většina lidí velmi zkreslenou představu o tom, co vlastně církev je, a jaké je její poslání. Slovo církev je dnes...

Člověk

28.11.2011 01:24
Člověk je z pohledu křesťanství především Boží stvoření (více k tématu stvoření). Byl stvořen jako koruna všeho stvoření,...

Ďábel

28.11.2011 01:24
Ďábel, Satan, Čert, ten Zlý, Lucifer, Světlonoš, Otec lži, Belzebul, Pokušitel. To jsou vše jména jedné a té stejné osoby. Je to bytost, která se...

Desatero přikázání

28.11.2011 01:25
Křesťanství je často vnímáno jako soubor příkazů, které je nutné naplňovat a tím uspokojit Boha. Mnozí se proto ptají, zda je vůbec možné všechny...

Desátky

28.11.2011 01:25
Princip desátek je zřejmý – desetinu ze svého příjmu věnovat Bohu (většinou církvi nebo prospěšné společnosti nebo i jednotlivcům). Desátky byly...
1 | 2 | 3 | 4 >>