Apoštol

28.11.2011 01:24

Jako apoštola nazýváme člověka, který byl poslem Ježíše Krista. V biblických dobách měli jedinečné postavení a úkol - učit se od samotného Ježíše a po Jeho smrti a zmrtvýchvstání jít do celého světa a položit základy křesťanské církve. Apoštoly si vybral Ježíš sám. Bylo jich dvanáct. Jeden jej zradil a tak toto volné místo bylo zaplněno jiným. Apoštolové sami sebe vnímali jako služebníky, kteří jsou si rovni se všemi ostatními věřícími:

2 Petrův 1:1  "Šimon Petr, služebník a apoštol Ježíše Krista, těm, kdo dosáhli stejně vzácné víry jako my díky spravedlnosti našeho Boha a Spasitele Ježíše Krista."

Jednalo se tedy o lidi, kteří měli určité privilegované postavení a téměř všichni zahynuli mučednickou smrtí.

Těchto 12 apoštolů se jmenovalo:

 • Bartoloměj
 • Jakub starší
 • Jakub menší (či mladší)
 • Jan
 • Jidáš
 • Juda
 • Matouš
 • Petr
 • Filip
 • Šimon
 • Ondřej
 • Tomáš

Bližší informace o těchto apoštolech naleznete zde.