Ať si věří každý v co chce, hlavně když se bude chovat slušně...?

08.12.2011 21:55

Tak v tomto, či podobném znění můžeme slyšet výroky lidí, kteří sice mají pro víru určité pochopení, nicméně v otázkách víry buďto nemají jasno, nebo věří tomu, že k Bohu vedou všechna náboženství a je tedy jedno, kterého Boha či bůžka vyznáváme - hlavně být k sobě hodní a nečinit zlo. Upřímně řečeno se mi s takovýma lidma nebaví zcela dobře. Pro takové lidi je někdy zbytečné jakkoliv argumentovat. Zvláště, pokud Vám budou stále dokola opakovat "každý má svoji víru, ty máš také tu svoji".

To je sice samozřejmě pravda, ale takový výrok nemá téměř nic společného s tím, jestli je ta či ona víra postavena na správných základech. Existuje-li totiž jediný Bůh, který všechno stvořil - od galaxií, planet, Země, života a lidí a obecně vesmíru, pak jediný kdo má právo pro náš dík, je přece On! Jediný, kdo zaslouží naší úctu, naši vděčnost a lásku je On - ne někdo jiný.

Představte si to na příkladě. Učiníte nedopatřením i úmyslem mnohé přestupky, za které budete pokutováni a náhle uvězněni. Po nějaké době Vám však oznámí, že za Vás zaplatil někdo kauci. Přijdete domů, tam bude uklizeno a na stole obálka se vzkazem a s větším obnosem finanční hotovosti...dal ji tam Váš dobrý přítel XY. Zeptám se Vás takto - kdo si v tomto smyšleném příběhu zaslouží Váš dík, uznání a náklonnost? Nebude to logicky nikdo jiný, než-li přítel XY...

Přesto se však najdou tací, kteří budou tvrdit, že je jedno, komu za tento skutek budete děkovat...že musíte respektovat kohokoliv, kdo bude tvrdit, že Váš dík zasluhuje spousta různých lidí, jenom ne ten pravý...Ale to je přece logický nesmysl! Pokud existuje jeden Bůh, který se nám dal poznat, pak jenom skrze Něj můžeme najít skutečné naplnění našeho života.

Jeden prorok to v Bibli vyjádřil takto: (Abakuk 2:18 -19)

"Co prospěje tesaná modla, již vytesal její tvůrce, modla litá, učitel lži? Ať si v ni doufá její tvůrce, zhotovuje pouze němé bůžky. Běda tomu, kdo říká dřevu: "Procitni", kdo říká němému kameni: "Vzbuď se." Něco takového má být učitelem? I když je to potaženo zlatem a stříbrem, nemá to žádného ducha."

Jinými slovy - lidé si od nepaměti tvoří různé modly a bůžky, kterým se klaní, a které uctívají. Tito bůžci však nemají žádnou moc, jsou slepí, němí, hluší, bezmocní...takováto víra, sebevíc upřímná a se sebelepšími postoji, je prostě mylná.

Stejně tak chování člověka. Lidé, kteří prohlašují výše uvedené výroky o tom, že je jedno, v co budeme věřit, hlavně abychom se měli rádi a byli "dobří"....tak tito lidé mají mé pochopení. Pochopení pro to, že je to docela logický závěr. Pochopení také pro to, že jsem těmto výrokům kdysi také věřil a šířil je. Dnes však již s těmito názory souhlasit nemohu. Jenom velmi stručně vysvětlím proč:

Pokud existuje Bůh, pak je dle mého názoru (a poznání)  nejdůležitější v lidském životě právě Jeho poznání! Jistě...někdo může namítnout, že po smrti Bůh všechny přijme a společně se zasměje tomu, jak byli skoro všichni "mimo", ale nic se neděje...byla to jenom hra...

Tohle si však nemyslím. Byla by to pravda za předpokladu, že je Bůh flegmatik, který není spravedlivý a nic neřeší. Bůh křesťanství je však jiný. Bůh křesťanství je žárlivě milující, který prohlásil:

"Svou slávu nikomu nedám, svou chválu nepostoupím modlám."

Bůh křesťanství také prohlásil, že naše "dobré skutky" nejsou zdaleka tak dobré, jak si myslíme. Vlastními silami se nemůžeme vykoupit, ani Bohu zalíbit. Pokud On se sám nerozhodne...a On se rozhodl. Rozhodl se připravil pro každého z nás svůj plán. Težko tento plán však naplníme, pokud s Bohem nebudeme spolupracovat a budeme tvrdit "každý má svoji víru, hlavně se chovejme dobře"...