Ateismus či Bůh? Co je více nesmyslné?

01.12.2011 01:39

V následujících řádcích se chci trošku odlehčeně zamyslet nad zvláštním paradoxem. Někteří lidé (především ateisté) se často vysmívají těm, kdo věří v Boha a v to, že za veškerým úžasným životem musí být nějaký Stvořitel. Mají za to, že je tato víra nepodložená, nesmyslná a iracionální. Posuďte sami, která z variant dává větší smysl:

VÍRA V BOHA

- Vesmír a život mají určitý smysl, který jim dal Stvořitel (Bůh)

- Extrémně složitý vesmír, fyzikální/chemické/biologické/a jiné zákony, které jsou nepředstavitelně přesně a spolehlivě vyladěny, vděčí za svoji existenci inteligentnímu Tvůrci

- Tvůj život má smysl a pro Boha máš velkou cenu.

ATEISMUS

Víra, že existovalo "nic". Toto nic se jednoho dne rozhodlo magicky explodovat bez nějakého zjevného důvodu. Tím toto nic vytvořilo vše. Toto vše se magicky bez nějakého důvodu přeskládalo, dalo vzniknout bez nějakého důvodu úžasně vyladěným zákonům vesmíru, fyziky apod. a vytvořilo biologické sebe-replikační části, které se nakonec přes pulce magicky přetvořily v dinosaura...

To dává perfektní smysl!...

Důsledky:

- Nic nemá žádný smysl, vše povstalo náhodou, přičemž nikdo neví kdy, kde a jak - exituje jen spousta spekulací a možných teorií.

- Tvůj život nemá žádnou cenu - zemřeš a za pár týdnů/let po Tvé památce neštěkne ani pes.

 

Jak mohou ti věřící věřit v Boha? V takovou hloupost a nesmysl... a přitom nevidět, jak důmyslný a perfektně logický je ten náš ateistmus?:)

Teď trochu vážněji...

Leckterý zanícený ateista může tento článek napadnout tímto způsobem: "jojo...ateismus (evoluční teorie) je alespoň vědecká teorie a ne nějaká berlička jako ten Tvůj Bůh...to, že něco neumíme vysvětlit ještě neznamená, že to tak nemůže být. Lidé se kdysi klaněli bleskům, protože nevěděli, co to je..."

Ano...tento článek nemá za cíl argumentačně vyvracet principy ateismu. Tím se zabývám v jiných článcích. Chtěl jsem však ukázat, že ateismus, jakkoliv se tváří vzdělaně, moudře a vědecky, je paradoxně více nesmyslnou představou a vírou, než-li víra ve všemocného Boha.

Pokud tedy patříte mezi ty, kteří se představě inteligentního Stvořitele smějí, tak si zkuste do důsledku představit, čemu věříte právě vy...možná budete muset přehodnotit svůj názor na (ne)smyslnost ateismu.