Bůh a křesťanství

13.01.2012 21:17

Tato rubrika slouží k diskuzi o Bohu a křesťanství v obecném slova smyslu.

Diskusní téma: Bůh a křesťanství

Hľadám cirkev, kresťanskú

Milan | 29.11.2017

Je to už dosť rokov, čo som si začal viac všímať praktickú realitu v súčasných cirkvách (ktoré o sebe tvrdia, že sú kresťanské) a porovnávať s tým, čo je napísané v evanjeliách, či s tým, ako Ježišove pokyny realizovala v praktickom živote prvá kresťanská cirkev. Vo viacerých prípadoch som zistil vyslovene až protichodné výklady či konania, ktoré mali v histórii kresťanstva katastrofálne dopady nielen na povedomie o kresťanstve u neveriacich, ale i katastrofálne dopady na spoločnosť celkovo.

Tak som sa pokúsil nejako vymedziť obdobie, v ktorom v histórii kresťanstva nastal tento
BOD ZLOMU, v ktorom sa kresťanstvo začalo zásadným spôsobom odkláňať od pôvodného Ježišovho učenia.

Ako iste viete, kresťanstvo bolo v počiatkoch prenasledované, v lepšom prípade tolerované. No Rímu sa ho v žiadnom prípade nedarilo pokoriť či ovládnuť. Až prišiel na scénu cisár Konštantín I. (roky cca 273 až 337). Ten urobil geniálny štátnický ťah, ktorý sa s obľubou praktizuje dodnes – v roku 313 sa rozhodol ukončiť prenasledovanie kresťanov a aby si ich mohol podrobiť (keď to dovtedy nešlo po zlom), rozhodol sa ich
SPRIAHNUŤ SO ŠTÁTNOU MOCOU. Korunu tomu nasadil cisár Theodosius I., keď v roku 380 definoval kresťanstvo ako štátne náboženstvo. Od tohto obdobia začali kresťanskí duchovní vodcovia prispôsobovať kresťanskú náuku viac potrebám štátnej moci ako potrebám Boha.

Môžeme teda konštatovať, že vzniklo nové náboženstvo, ktoré si ponechalo v názve pôvodnú osvedčenú „ochrannú známku“ Ježišovho učenia, a to:

Kresťanstvo verzia 2.0

Na toto kresťanstvo verzia 2.0 sa postupom času nabaľovali rôzne ohavnosti. Niektorí duchovní vodcovia ako napr. Luther, Kalvín, a pod. to už nevydržali, a tak sa snažili aspoň čiastočne zbaviť nahromadeného balastu v cirkvi. Hlavný problém ale u väčšiny z nich vidím v tom, že sa snažili reformovať cirkev iba v rámci kresťanstva verzia 2.0. O reálnom návrate ku kresťanstvu verzia 1.0 prakticky neuvažovali. Jediným známejším (v našich zemepisných šírkach) reformátorom, ktorý chcel realizovať návrat ku kresťanstvu verzia 1.0 v tomto období, bol Petr Chelčický.

Za zjavné rozpory medzi kresťanstvom verzia 1.0 a kresťanstvom verzia 2.0, ktoré sú dôsledkom spriahnutia sa moci štátnej a moci duchovnej, ktoré sú aktuálne práve i v súčasnej dobe a ktoré mali v histórii kresťanstva katastrofálne dopady nielen na povedomie o kresťanstve u neveriacich ale i katastrofálne dopady na spoločnosť celkovo, s minimálne s desiatkami miliónov násilne usmrtených ľudí, môžeme zaradiť práve tieto dva:

1. Vzťah k válčeniu alebo k násiliu celkovo.

Ježišovo učenie môžeme charakterizovať, z hľadiska vzťahu k násiliu, ako učenie nenásilia. Dá sa to odvodiť na základe viacerých statí z Nového zákona. Postačujúci a jednoznačný dôkaz nájdeme napríklad u Matúša, 5. kapitola, 38. až 48. verš. Tak to chápali prví Ježišovi učeníci a na základe tohto učenia prví kresťania odmietali účasť na akýchkoľvek vojenských výpravách. Až Augustín (cca 400 rokov po Kristovi), po spriahnutí sa cirkvi so štátnou mocou a v dôsledku tohto aktu, začal vymýšľať doktríny, ktoré postupne schvaľovali válčenia kresťanov. V súčasnosti (v dobe kresťanstva verzia 2.0) situácia dospela do takého štádia, že štát ani nemusí kresťanov nútiť ísť válčiť - oni do toho idú dobrovoľne. Čo je však ešte šokujúcejšie, vo vojenských mundúroch nájdeme značné množstvo farárov – duchovných vodcov kresťanov, a to nie ako obyčajných vojakov, ale rovno s dôstojníckymi frčkami. Ak by boli išli do týchto vojnových ohavností farári samostatne ako vojaci bez požehnania, posvätenia či súhlasu cirkví, dalo by sa to brať ako zlyhanie jednotlivca, čo je síce smutné, ale stáva sa to. No ich vyslali priamo cirkvi, a to naprieč denominačnému spektru!! Toto konanie cirkví však zaraďujem do kategórie vedomého spreneverenia sa svojmu poslaniu, no nie som si istý, či sú súčasné cirkvi ešte vôbec schopné takýto pojem pochopiť.

2. Vzťah k majetku, v súčasnosti v ČR cirkevné reštitúcie.

Obhajovanie cirkevných reštitúcií bolo sprevádzané krásnym sloganom – „co bylo ukradeno, musí být vráceno“. Cirkev si v reštitúciách nárokuje majetok, ktorý údajne legálne nadobúdala stáročia spätne. Tento majetok (okrem iného) pochádzal z povinných odvodov desiatkov cirkevníkmi.

Zásadná otázka číslo 1 ohľadom právno-morálneho nároku na reštituovaný majetok teda znie:
Ako sa mohli poddaní slobodne, demokraticky rozhodnúť pred 200, 300, 500, 1000 rokmi, či budú členmi cirkvi alebo nie?!! Nedávno sme si znova pripomínali, že pred viac ako 600 rokmi „nejaký Hus“ ani nechcel vystúpiť z cirkvi, len ju chcel trochu reformovať, a všetci dobre vieme, ako skončil.

Skúsme sa na cirkevné reštitúcie pozrieť i zo stránky kresťanskej vierouky. Na pomoc si zoberiem 16. verš z 5. kapitoly Matúšovho evanjelia: „Nech tak svieti vaše svetlo pred ľudmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach.“

Zásadná otázka číslo 2 teda znie:
Asi koľko neveriacich ľudí prijalo Ježiša ako svojho spasiteľa, keď videli u cirkví, naprieč denominačnému spektru, dobrý skutok vo forme cirkevných reštitúcii?!!

Alebo, že by mala otázka skôr znieť:
Koľko ľudí asi nadobro odradila hamižnosť cirkví v presadzovaní cirkevných reštitúcii od toho, aby sa stali kresťanmi?!!

V tejto súvislosti chcem pripomenúť, že ani v Novom zákone, ani v žiadnych iných zdrojoch som nenašiel zmienku o tom, že by sa na živobytie apoštolov Petra, Pavla či iných nasledovníkov Krista v dobe kresťanstva verzia 1.0, povinne museli skladať pohanskí daňoví poplatníci rímskeho impéria!

Po obsiahlejšom úvodníku môžem pristúpiť k deklarovanej otázke v nadpise.

Hľadám cirkev, kresťanskú (v Českej republike, ale budem veľmi spokojný, ak ju nájdem i na Slovensku), ktorá vyznáva hodnoty kresťanstva verzia 1.0, a teda zastáva aj podobné názory na válčenia kresťanov a súčasne i na cirkevné reštitúcie, a v praxi ich aj napĺňa.

Ak by bol problém s cirkvou, tak hľadám aspoň zbor s farárom či s nejakým duchovným vodcom, ktorý vyznáva hodnoty kresťanstva verzia 1.0, a teda zastáva aj podobné názory na válčenia kresťanov a súčasne i na cirkevné reštitúcie, a v praxi vo svojom zbore ich aj napĺňa.

Poznáte nejakú cirkev alebo aspoň nejakého farára či duchovného vodcu, ktorý by spĺňal tieto moje požiadavky, prosím?

P.S.: V žiadnom prípade som nechcel vzbudiť dojem, že hľadám nejakú ideálnu cirkev. Však i tá prvá cirkev riešila kopec problémov, stačí si prečítať listy apoštolov, no bola to cirkev Kresťanská.

Zdravím všechny!

Milan | 24.04.2015

Jsem tu nový a mohu říci,že mám na Všemohoucího i křesťanství SVÉ originální názory.
Chtěl bych je prodiskutovat s lidmi,kterým theologie není cizí a které by mé pohledy na tuto problematiku neurážely.
Domnívám se,že znám odpovědi na různé otázky,např.na to,jak vše vzniklo,jak vznikl náš vesmír,kdo(co) je Všemohoucí,kdo je biologickým otcem Ježíše,atd,atd.
Byl by někdo ochoten se mnou (nejen) o tomto diskutovat?

Re: Zdravím všechny!

Petr | 30.05.2015

ahoj Milane,

díky za "vyhozený míč". Napadá mě základní otázka, jaká je Tvá motivace k diskuzi? "mám své názory a ty jdu prosadit", nebo "mám své názory a ty jdu konfrontovat"?

Měj se hezky.

Petr

Re: Zdravím všechny!

Sara | 27.07.2015

Zdravím,
tak kdo je biologickým otcem Pána Ježíše?

Re: Re: Zdravím všechny!

Petr | 02.08.2015

Ahoj Sáro,

podle Bible nikdo - Bůh sám na biologické úrovni započal život z vajíčka Marie.

Hezký den.

Re: Re: Re: Zdravím všechny!

Sara | 06.08.2015

Takže otcem Pána Ježíše je sám Bůh?

Hezký den.

Re: Re: Re: Re: Zdravím všechny!

Petr | 18.08.2015

ano, je to tak.

Ježíš je sám Bohem

https://www.everystudent.cz/in/76/_jak_muze_byt_jeden_buh_ve_trech_osobach_?search=ve%20t%C5%99ech%20osob%C3%A1ch#highlighted

Re: Zdravím všechny!

Sara | 18.01.2017

Ahoj, byl by jsi ochoten diskutovat o proroctvích jako Daniel a Zjevení?

pravda

jano18 | 29.01.2014

Jezis je ten na ktoreho bolo dane wsetko odsudenie nenawist a zawrhnutie ked ho umucili na krizi on je Mesias a Spasitel sveta a dokaze to ked sa wrati w oblakoch w slawe a nastoli kralowstwo swojho Otca Jezis je Bozi Syn a je mu dana wsetka moc lebo je Mesias Jezis wiac nezomiera a smrt wiac nepanuje nad Nim Boh je laska a krestanstwo hlasa lasku odpustenie prawdu ziwot pokanie a dobro JEZIS ZVITAZIL !!!

!

František | 18.03.2013

https://www.youtube.com/watch?v=6jl8_EA6kn8

Co bůh a peníze?

viko | 16.09.2012

Staráme se doma o výchovu v maximální možné míře bez bohů a bez přetřásání finančních záležitostí. Ale dítka si stejně myslí po svém:
10let: "To by bylo, kdyby nám do zahrady spadla broskev veliká jako stůl a spadla by do takové vysoké trávy, že by se vůbec nenatloukla." 7let: "No, a byla by za nula korun a ten, co by nám ji hodil by na ni přilepil pět tisíc."

Re: Co bůh a peníze?

Marpefi | 18.09.2012

zdravím:)

hezké...

Co Bůh a peníze? Co konrkétně máte na mysli?

Jak můžu milovat Boha?

Iveta | 22.05.2012

Dobrý den, jsem členkou Církve Bratrské a i tak mám dotaz, na který nevím koho se zeptat (což je samo o sobě smutné). Jsem odchovaná křesťanstvím, ve svých cca 14 letech jsem se obrátila a nechala pokřtít, leta jsem byla členkou chválicí skupinky, pomáhala v besídce apod. Manžela jsem si vybrala také věřícího, svůj vztah jsme z počátku intenzivně prožívali jako boží vůli. Je to asi šest let, co jsem začala mít deprese. Nechápala jsem. Vždyť jsem se tolik modlila a tolik prosila Boha, abych je neměla. Nic mi nepomáhalo - rozhodně mi prosím nepište názory jako, že i deprese je nemoc - já to vím - všechno jsem se snažila si jasně odůvodnit, abych mohla Boha dál milovat, i když mě v depresích nechal několik dlouhých let. Bylo mi tak zle, že jsem se nůžkami řezala do nohou a rukou, jen aby ta fyzická bolest alespoň na chvilku přehlušila tu psychickou - ta fyzická byla prostě menší zlo. Chtěla jsem spáchat sebevraždu - nedalo se to snést, ale pak jí spáchal jeden můj kamarád. Rozhodla jsem se to řešit (hlavně mi prosím nepište, že Bůh dopustil jeho sebevraždu, abych si já něco uvědomila - protože to bych ho musela nenávidět). Několik let jsem se léčila na psychiatrii, brala antidepresiva a dnes je mi o poznání líp. Nedovedu si ale vysvětlit, jak někdo dobrotivý a laskavý hodí lidi do tak příšerného světa, a pak si je ještě nárokuje - aby se k němu vraceli - za co? Za to že nám tak ublížil? Život není zas tak velký dar, jak všichni v církvi říkají - co když o něj nestojím? A ani nemám podle něj právo si ho vzít? Navíc dle křesťanství půjdu do "pekla" (je to divné slovo - ale nevím jak jinak to napsat), když budu hřešit a nebudu ospravedlněna skrze Ježíše Krista? Takže Bůh nás hodí do šíleného světa, plného hříchu a bolesti, udělá nás z podstaty hříšné a pak nám to vyčítá? Načež sem pošle milostivě svého syna, aby nám zpětně pomohl, ale jen když se k němu vrátíme? A proč bych to tedy měla dělat? Vždyť to on nás sem hodil do hříchu. Jestli je "peklo" místo bez Boha, není pak lepší než nebe? Proč být na věky s někým, kdo mi nedá jinou možnost, než hřešit, nechá mě trpět a pak mi to vyčítá? Moc děkuji za odpověď.

Re: Jak můžu milovat Boha?

majkl | 24.05.2012

zdravím vás Iveto.

myslím, že nikdo z lidí, křesťan nekřesťan, nemůže dát jasnou, jednoznačnou odpověď na bolest. Hromada sečtělých a rozumných teologů se pokoušela dát vysvětlení, které jednou provždy odpoví a už nebude třeba to nijak řešit. Vím, že teolog C.S.Lewis také psal o bolesti, tuším se to jmenuje Problém Bolesti, to bych si rád jednou přečetl. Vím, že prožíval bolest se svou umírající láskou. Kniha, kterou jsem na toto téma kdysi četl, měla název "Kde je Bůh, když to bolí" (Where is God when it hurts). Nelze opravdu odpovědět v několika větách. První teolog, který na toto téma psal, se tuším jmenoval Job.

Dovolte mi jen krátkou úvahu. (Neříkám, že mám pravdu, jen se domnívám, že by to tak mohlo být...) Má víra je v tom, že i když mě bolest (mimo jiné třeba deprese) drtí, vím, že to jednou skončí a protože mě Kristus přijal, mám naději, že se po smrti setkám s ním. Peklo, tak jak píšete, je reálné, (Ježíš o něm hovořil až příliš reálně, abychom si namlouvali, že nic takového není) mám ale naději, že je připraveno pro služebníky toho zlého. Není to nic pro mne, který jsem v Krista položil svou důvěru a on sám je mým Pánem..

Píšete: "Takže Bůh nás hodí do šíleného světa, plného hříchu a bolesti, udělá nás z podstaty hříšné a pak nám to vyčítá?" Domnívám se, že křesťanská víra nedává Bohu za vinu, jaké nemoci a těžkosti nás potkají. Spíše si čteme něco v tom smyslu, že Bůh nestraní nikomu, že déšť padá na zem chuďase i boháče. Křesťané stejně jako ateisté trpí stejnými nemocemi. I když se modlíme za odstranění těchto nemocí, nemusíme být vyslyšeni. (jinak bychom byli přece bohy my a Bůh by jen jako ponížený služebníček vykonával všechny naše požadavky...)

Jsem moc zvědav jaké poselství se nám dostane tuto neděli - budeme mít v církvi hosty, kteří o bolesti něco ví - jsou na vozíčku. (Možná znáte, pokud jste z CB - Jan Boštík je jedním hostem.)

přeji vám Boží pokoj,
zdravím majkl

Re: Re: Jak můžu milovat Boha?

Iveta | 27.05.2012

Moc děkuji za Vaši odpověď, ale je fakt, že nedokážu oddělovat čistě teologické otázky od kontextu mého života - a to už se do veřejné diskuse nehodí, tak raději využiji nabídku Petra na neveřejnou diskusi. Iveta

Re: Re: Re: Jak můžu milovat Boha?

majkl | 30.05.2012

zdravím vás znovu Iveto,
máte naprostou pravdu - ve vaší situaci je vhodnější využít osobního rozhovoru spíše než otevřené diskuse.
pokoj vám, majkl

Re: Re: Re: Re: Jak můžu milovat Boha?

majkl | 04.06.2012

Doporučuji životní příběhy Jana Boštíka a Dušana Valka. Je to velmi poutavé vyprávění. O bolesti samotné jsem toho moc neslyšel, protože svědectví o živém Bohu toto téma jaksi přehlušilo. Dušan Valko po jisté době by dokonce veden k tomu, aby Bohu za nehodu, která se mu stala, děkoval.

Vlak mu ujel nohy a teď si představte, že po jisté době, když se vám tohle stane, jste schopni se modlit a děkovat, že vám Bůh vzal nohy. Jasně - první reakce každého kdo tohle slyší nebo čte, je: "Ti křesťané jsou vážně padlí na hlavu." O to silněji to pak působí, když to slyšíte z úst tohoto postiženého člověka. Realita duchovního světa vítězí nad bolestí a utrpením. Mít jistotu toho, že po smrti se setkám se svým Spasitelem, to je mnohem víc než peníze, bohatství a dokonce více než zdraví.

Re: Jak můžu milovat Boha?

Petr | 25.05.2012

Drahá Iveto,

děkuji Ti za dotaz. Máš trošku pravdu, že je smutné, pokud se člověk nemá na koho obrátit (i uvnitř církve) i s nepříjemnými dotazy...Osobně takové dotazy, problémy atd. považuji za přínosné, v pořádku a na místě...pochybnosti a problémy jsou přece od toho, aby se uvedly na pravou míru...

Upřímně řečeno si při čtení Tvého příběhu říkám, že bych s Tebou nejraději mluvil osobně...komentář je zde tak svazující a nedostatečný...proto asi neodpovím na vše, co se ptáš (ale rád nabízím možnost si "pokecat" po e-mailu či třeba skype...)

Nechci tedy zatím řešit to, proč je zlo apod...

Rád bych ale přiblížil, co sám prožívám v současné době. Modlím se v průměru někdy i více hodin denně, snažím se jít za Bohem atd...přesto vidím také okolo sebe, že třeba v mém životě Pán nejedná, jak bych si já představoval (ne že by nejednal...jedná...jen já chci víc a víc:)...a právě v těchto dnech si uvědomuju jednu věc...

Co dělám pro to, aby Bůh více jednal? Aby osvobozoval zajaté? Aby osvobodil mě z nějakých depresí či závislostí? Co dávám Bohu? Myslím to s ním vážně? Dávám mu vše, čím jsem? Trávím čas v Jeho přítomnosti (modlitby, chvály)? Jak často se postím? Nebo jen sedím u TV, počítače a stěžuju si, že Bůh nic nedělá?

Někdo by sice o mě mohl říct, že jsem "zbožný", tolik se modlí...ale něco Ti řeknu...dělám sotva zlomek z toho, co bych ještě měl...proč pak obviňovat Boha? Nemůžu...jsem tak slabý a zkažený...můžu být Bohu jenom vděčný, že mě přijímá...přestože jsem takový, jaký jsem...naprosto si nezasloužím být s Bohem a v Jeho majestátu...Oproti Němu jsem nic...přesto mě přijímá...

Ano, existuje mnoho zla...ale nemůžu z toho obviňovat Boha...On sám kvůli němu zemřel...jsme zlí, sobečtí, pyšní, nenávistní...můžeme být vděční, že nás Bůh ještě nezmasakroval a neskončil to s námi...někdy si říkám, že já být Bohem, tak nás okamžitě smetu a ukončím to tady...ale my tu stále jsme...a máme šanci žít s Bohem vztah...

Myslím, že Tě trápí jiná otázka...proč Bůh dopouští, že ty, která za Ním chtěla jít...že Tě nechal takto trpět? Nemám pravdu?...

Rád bych to s Tebou probral...pokud budeš mít zájem, napiš mi na email (vlevo "napište nám").

Modlím se za Tebe! Drž se...

Petr

Re: Jak můžu milovat Boha?

Míša | 30.05.2012

Drahá Iveto,
mám vám napsat tyto verše:

12A proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl.
13Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. (KORINTSKÝM 10, 12-13)

Vždyť Bůh řekl: ‚Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.‘ (ŽIDŮM 13, 5)

33Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje!
34Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás!
35Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč?
36Jak je psáno: „Denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku.“
37Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval.
38Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc,
39ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.
(ŘÍMANŮM 8, 33-39)

Snad vám pomohou :-). S pozdravem
Míša

Re: Jak můžu milovat Boha?

svatka | 13.09.2012

buh krom jineho dal cloveku svobodnou vuli proto uz i prvni clovek se rozhodl neuposlechnout boha a jedl ze stromu poznani tak poznal svody satana zradu proti bohu a bylo zle buh se ale smiloval a obetoval to nejdrazsi sveho syna ktery vzal hrichy lidstva na sebe a svou smrti nas opet smiril s bohem stvoritelem ale satan jeste svadi az do soudneho dne kdy jej buh znici i se svymi prisluhovaci co slouzili zlu a zustanou jen ti kteri se utikaji pod ochranu bozi bozi spravedlnost hubi a bozi milosrdenstvi zachranuje preji nam vsem at jsme v bozim milosrdenstvi pan s vami

Re: Jak můžu milovat Boha?

Lord CALIBR - Calibr Corp. | 01.04.2013

Je lepší sám sobě vládnout v pekle, než sloužit v nebi !!! AMEN

Re: Jak můžu milovat Boha?

Jenda | 10.09.2013

Milá Iveto,
také jsem z CB, také jsem si prošel 5x psychiatrií a také mám pravidelně deprese. Je mi 62 let a nepřestávám s tím bojovat. Ke komu jinému však s tím chceš jít než k Pánu Bohu? Ale ne tak, abychom ho za to soudili. Do jisté míry si peklo na zemi lidé zaviňují sami. Je těžké se naučit žít se svým handicapem. Učíme se to celý život. Přesto nás to může obohatit v tom, že se učíme poznávat Pána Boha tak, jak bychom ho jinak nepoznali. Milovat Pána Boha a bližního mohu jen když miluji i sám sebe. Potíž je v tom, že to neumíme. Obviňujeme sebe, druhé i Boha a pokud u toho zůstaneme tak se nedokážeme radovat, milovat a zůstáváme v bludném kruhu. Deprese nám může pomoci v tom, abychom ve svém životě něco podstatného změnili a začali znovu, jinak a lépe! Každý tu svoji správnou cestu k Pánu Bohu musíme hledat sami, každý jsme jiný a nemůžeme být nějak nakopírováni na nějaké věřící prefabrikáty. Zdraví a Boží požehnání přeje Jenda

jak bojovat proti...

majkl | 20.04.2012

Určitě sledujete proces s mnohonásobným vrahem Breivikem. Svým řáděním bojuje proti multikulturalismu. Chce dosáhnout toho, aby se muslimové vrátili kam patří a neroztahovali se kam nemají. Tolik velice stručně z jeho pečlivě připraveného programu.

Jeho obavy jsou myslím na místě. Jeden z arabských vůdců řekl něco v tom smyslu, že není třeba proti Evropě bojovat zbraněmi, Evropa bude dobyta silou arabských rodin a počtem dětí. Ten trend v růstu populací je nesporný - zatímco evropské národnosti vymírají či přinejlepším stagnují, muslimské národnosti rostou.

Pokud jsou Breivikovy obavy opodstatněné, jeho reakce a hrůzný čin bezesporu v pořádku nejsou. Jak bychom se na tyto záležitosti měli dívat jako křesťané? jaká by měla být naše reakce na Breivikovy obavy?

Víra

Marek | 25.03.2012

Po krátké odmlce se vracím z5. :) Stýkám se dlouhou dobu s lidmi z jedné farnosti ve věku +-15 let a sám přicházím na to, že lidé, kteří nejsou odmalička vychováváni a není jim ponechána jiná alternativa(tím to nemyslím nijak špatně) tak se rozhodují jako já. Ale čím déle jsem nad tím přemýšlel tak sem přišel na to, že člověk nesmí hledat pravdu, musí věřit... Nevím proč je tohle forum,když lidí kteří tu něco hledají, a možná i najdou ;),jsem já a pár dalších jesnotlivců. Ale i těch pár lidí za vytvoření tohohle fora stojí. ;)

Re: Víra

majkl | 29.03.2012

ahoj Marku,

rád tě zase vidím. Je to tak trochu filozofické téma - hledat pravdu. téma hledání pravdy a víry mne vždycky zajímalo - je to tak trochu filozofické. :)

Vyrůstal jsem v rodině silně nábožensky založené, chodil jsem do nedělní školy, odmala jsem znal Bibli docela slušně. To samo o sobě ale nic neznamená. Přišla chvíle, kdy jsem si začal klást otázky, k čemu tohle všechno vlastně je? Jeden čtvrtek byla obyčejná další modlitební hodina. Jedna z mnoha, kterých jsem se pravidelně zúčastňoval. Nešel jsem na ni s nějakým záměrem.

Jak jsem se zaposlouchal do modliteb lidí mnohem starších než jsem tehdy byl, napadlo mě: Oni tomuhle všemu věří! Co takhle vyzkoušet jestli modlitba opravdu funguje?
A řekl jsem jednoduchou modlitbu: "Prosím abys mne přijal Bože. Chci tě poznat tak jako tě znají tihle lidé." K mému překvapení tahle modlitba nezůstala bez odezvy. Zalilo mě horko, pocit přijetí, vnímal jsem reálnou odpověď na modlitbu, bylo to tak skutečné a přitom nikdo jiný než já nic nepoznal v té chvíli. Nebyla to žádná autosugesce, jak se mnozí snaží vysvětlit.

Vím, že Bůh takto odpovídá. Každého může oslovit jinak, jedna známá slyšela jasný hlas, který jí odpovídal. Je třeba přijmout to, že jsme lidé a tady máme co do činění s Bohem. Pokud se umíme pokořit, On odpovídá. Bavil jsem se o tom s dalšími věřícími, každý má trochu jinou zkušenost. Každý kdo uznal svou nicotnost, byl ale přijat. Ježíš je skutečná postava, je živý a navíc on sám je pravdou.

Myslím, že každý hledá pravdu, ale málokdo předpokládá, že Pravda by mohla být osoba. Já jsem našel a tak už hledat nemusím. Říká se tomu víra. Já vím, že je to jistota, ne víra. Není to má představa, je to naprosto reálná záležitost, zkušenost nejen má, ale tisíců dalších na celém světě.

ahoj majkl

Můžu dělat s Bohem něco víc?

Bára:-) | 18.03.2012

Ahoj nebo Dobrý den moc se omlouvám, že otravuji ale chtěla bych se zeptat jestli v mém věku (13 let) mohu pro Boha nebo s Bohem udělat ještě vícnež se jen modlit a snažit se být dobrou křesťankou protože mám takový pocit konat něco dobrého pro lidi nebo.. já nevím ale co nebo jak nebo vlastně co mám konat a jak pomáhat lidem když je mi tka málo...nevím jak to říct doufám že to chápete. Předem Děkuji za odpověď:-)

Re: Můžu dělat s Bohem něco víc?

majkl | 18.03.2012

ahoj Báro,
rád Tě poznávám a tak trochu obdivuji.:)
(ve tvém věku jsem měl jiné starosti)
těch věcí je spousta, co se dá dělat. modli se za to, aby Ti Bůh postavil do cesty ty správné lidi a situace. Každý den je nová příležitost k tomu udělat něco jedinečného.
Myslím, že nejlepší oslavou Boha je zcela skromně žít svůj obyčejný lidský život poctivě, upřímně a vždy s vědomím, že Bůh je nade mnou. To je nejlepší svědectví, které křesťan může o Bohu podat lidem kolem sebe. hledej Boží slávu, ne svou vlastní.
a zcela prakticky hledej to co tě baví a přitom to můžeš využít k Boží oslavě. třeba můžeš pomáhat starším lidem s nákupem, anebo s úklidem, v rámci své církve a třeba i mimo ni... když budeš hodně dobrá dcera, sestra, školačka, kamarádka, tak je to taky docela super. Bůh nečeká od nás zázraky, (zázraky umí dělat zcela bez naší pomoci) čeká od nás to na co skutečně máme. Čeká od nás že jej nebudeme zapírat, ale přiznáme, že mu věříme a budeme podle toho žít zcela obyčejný dennodenní život. tolik z mého pohledu na Tvou otázku.
měj se fajn
majkl

Re: Re: Můžu dělat s Bohem něco víc?

Ivan | 02.09.2012

Tvá odpověď byla moudrá a hluboká. Moc mě potěšila, kéž by většina lidí takto žila. Pokoj a milost s tebou a s každým Dítětem Božím. Díky.

Re: Můžu dělat s Bohem něco víc?

Petr | 19.03.2012

ahojko Báro,

děkuju za Tvůj dotaz...

Souhlasím tady s kolegou, ale myslím, že to nejdůležitější je trošku něco jiné..

Víš, co po Tobě Pán Bůh chce? Ať už máš 10, nebo 100 let...je to jedno...chce stále jednu věc - CHCE TEBE! Miluje Tě a touží po Tobě...touží po vztahu s Tebou...touží po tom, aby ses mu 100% vydala...své touhy, snažení, plány, sny...prostě sebe sama...

Můžu se Tě zeptat? Smířila jsi se s Pánem Bohem? Kdo je pro Tebe Pán Ježíš?

Měj se hezky

Petr

Re: Re: Můžu dělat s Bohem něco víc?

miriam | 03.05.2012

Ahoj
Jsem o něco málo starší než Bára, ale v podstatě řeším to samé jako ona.
Teda jestli jsem ji správně pochopila.
Když tvůj dotaz na Báru převezmu na mne a můžu odpovědět, že jsem spasená a odevzdaná Bohu - jako je třeba v římanům 12.1.
I když, někdy si chci dělat věci po svém.
No, prostě: Co můžu dělat v mém věku k budování Božího království na zemi?
Doufám, že jsi mě pochopil.
Děkuji
"Miriam"

Re: Re: Re: Můžu dělat s Bohem něco víc?

majkl | 02.08.2012

ahoj Miriam,

ptáš se co můžeš ve Tvém věku dělat k budování Božího království? Každý den začínej s modlitbou a odevzdáním se do Jeho rukou. On může připravovat situace, setkání, všechno dění.
Četl jsem takový text, jakoby proslov Boha k člověku. Tenhle text jsem viděl u postele. Říkal zhruba toto:
"Dobré ráno Miriam, jsem rád, že tě mohu vidět vstávat. Připravil jsem pro Tebe celý den, dal jsem si s tím vážně práci. Takže se nemusíš starat, vše mám pod kontrolou, je to v mé režii. Relaxuj a nech se mnou vést. Tvůj Bůh." Možná je to opovážlivé vkládat Bohu slova do úst. Ale přesně to odráží skutečnost života křesťana. Bůh to má pod kontrolou, spoléhejme na něj. Ať v našem srdci vládne Jeho pokoj a mír.

s přáním Božího pokoje
majkl

Re: Re: Re: Re: Můžu dělat s Bohem něco víc?

Katka | 11.11.2014

Dobrý den, teprve nedávno jsem poprvé navštívila Vaše stránky a musím říct, že jsou pro mě úžasné a děkuji Pánu Bohu za ně.
Po ránu mám většinou špatnou náladu, nemám ráda vstávání, ale myslím si, že když si vzpomenu na tento text, tak se mi bude vstávat o moc lépe. Děkuji za inspiraci a přeji Vám Boží požehnání

Re: Re: Můžu dělat s Bohem něco víc?

Lord CALIBR - Calibr Corp. | 30.03.2013

Bože zabijte ty pedofily !!!

Re: Můžu dělat s Bohem něco víc?

Marek | 25.03.2012

Ahoj báro
To co ti ted napíšu je můj pohled na věc.
Neohlížej se na to co ti radí ostatní.
Naslouchej svému srdci pokud si myslíš že je něco správně nebo že by to někomu pomohlo,poslechni své srdce a udělej to co umíš nejlíp abys tenhle svět,nebo alspon pobyt v něm, zpříjemnila co nejvíce lidem protože každý potřebuje lásku a radost,radovat se, smát se, být rád na světě. Věř, že já sem nejradši když pomáhám ostatním a oni z toho mají radost a mě to naplnuje :) , sem rád že sem pomohl a když mají radost ostatní tak sem "veselej" i já a je jedno jestli mamince třeba vyneseš koš nebo uděláš něco, z čeho bude mít radost a překvapí jí to :) Lidé na tomhle foru nejsou tvojimi vrstevníky,nebo si to myslím, a tudíž ti nemůžou poradit tak jako tvoji vrstevníci nebo lidi, pro který je pomáhat naplněním života. Tím se vás nechci dotknout ;)

V každodenním životě máme tolik negativních naladění které nám zhorší náladu že vyrušit jí a pomoct lidem zlepšit jim jejich den je den ode dne těžší a těžší a tak sem rád,že i ty máš jako já chut pomáhat lidem a hánět "zlo" z jejich života. :)
Přeju ti hodně štěstí a ať pomůžeš co nejvíce lidem. ;)


Marek (15)

Re: Můžu dělat s Bohem něco víc?

Alice | 11.05.2012

Ahoj, mám doma děti ve tvém věku a moc bych si přála, aby si pokládaly takové otázky jako ty. Apoštol Pavel svůj život s Bohem shrnul ve větě:" Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus." On nám dává svého Ducha, který nás vede, vyučuje, uschopňuje,"abychom konali skutky,které nám připravil. Ber každý den a každou chvíli svého života, jako velké dobrodružství. Čti Bibli, modli se a nezapomeň, že touží po každém člověku a každého okolo miluje tak jako tebe.

jen tak

mulin | 28.01.2012

Náhodou jsem se dostal na tyto webový stránky, ale musím říci, že jsem se už tak dlouho nezasmál nad těma bláboly o křesťanství, pánubohu, boží spravedlnosti a podobnými výlevy.

Re: jen tak

Petr | 28.01.2012

Zdravím Tě, Muline,

tento web má sloužit lidem...pokud Ti posloužil aspoň tím, že ses zasmál, tak jsem rád...nicméně Tvé silácké řeči postrádají argumenty...víš, také bych mohl psát, jak je mi k smíchu "nevíra" v Boha...ale co tím získám? To nejsou argumenty...a navíc bych si moc nedovolil někoho takto soudit, protože sám vím, že jsem byl kdysi v kůži toho, kdo nevěří...

Takže takto - jsou to jenom silácké řeči, nebo je umíš i podložit svými názory? Rád je přivítám a podělím se s Tebou o názory mé..

Hezký den

Re: Re: jen tak

Mulin | 28.01.2012

I já tě zdravím, je vidět, že jsi znalý slova a argumentů ve tvé víře, ale podle mne jsi k smíchu, protože jsem si dobře pročetl tvé bláboly o víře co odpovídáš třebas opomentům a opravdu jsou to bláboly. Ty jsi jako ten komunistický agitátor před 50 lety, ten měl taky nezlomné argumenty. Jak jsem již uvedl, dostal jsem se tu na tento web náhodou, svoje jsem si tu řekl a nejsem zvědav opětzně číst tvé bláboly na moji diskui, měl by ses raději zasadit o to, aby fráterníci nedostali majetek, který jim nepatří, když jsi tak ten pravý křesťan. Zduř ho!

Re: Re: Re: jen tak

Petr | 29.01.2012

Zdravíčko,

no..očekával jsem argumenty, které prokáží, že pouze nekopete kolem sebe a třeba mi ukážete, že se pletu a nemám pravdu...nedočkal jsem se...Nechcete-li diskutovat - je to Vaše volba a respektuji ji, ale nečekejte, že Vaše tvrzení nabude nějaké důvěryhodnosti...

Mimochodem s církevními restitucemi obecně vzato nesouhlasím, ale nic moc s tím nenadělám.

Hezký den

Petr

Re: Re: jen tak

mulin | 28.01.2012

Ještě jen takovou malou poznámku, to necháš tak něco kýčovitého jako neon slovo bůh? hahahaha

Re: Re: jen tak

Lord CALIBR - Calibr Corporation | 18.08.2012

Zdravím,
to co tu říkal ten člověk přede mnou je sice bez argumentů, ale není to zase tak úplně neopodstatněné.

Začněme s křesťanstvím, církví a člověkem. Člověk je slabý, i přes ten náš tolik přecenovaný lidský potenciál jsme slabí... A tak toho jistí chytří lidé využili (zneužili) a stvořili velice silný prostředek na získání moci a podmanění si ostatních slabých. = KŘESŤANSTVÍ=
Velice mocný prostředek určený jen a pouze pro manipulaci s člověkem. Ale je tu problém, a to jiní chytří lidé, kterým se nelíbí že s nimi někdo manipuluje jen aby získal moc. ANO, moc, to je to hlavní, ne peníze ale moc. To je to o co jde chytrým lidem. Ale Církev přitvrdila, začala se bát o svou moc, nebo o to, aby lidé začali myslet svobodně, a jednat každý individuálně, svým jménem. Hlásá, že bůh je láska, a skrze jeho lásku k nám promlouvá. Ale to není správné ! Pro člověka a ostatně pro lidstvo, jsou důležité jen tři věci: svoboda, nezávislost a mír. Skrze tyto věci lze dosáhnout opravdové lásky. Skrze svobodu, já získám nezávislost a díky nezávislosti dosáhnu míru, a lásky. Tyto tři věci ovšem Církev a dokonce i samotné Křesťanství porušuje ! Svobodu : otroctvím a zabíjením ve jménu boha. Nezávislost : prodáváním odpustků, vytvářením armád kterými udržuje strach a pořádek. Mír : válkami, nucením věřit jen v to co jim přikážou a ne v to co co sami lidé chtějí.

Rád bych vás donutil přemýšlet nad tím co je pro lidi doopravdy dobré. Doufám že dostanu brzkou odpověď na mé výše popsané argumenty.

Omlouvám se za pravopis.

Re: Re: Re: jen tak

majkl | 23.08.2012

Zdravím lorde,

Jaký máš názor na Ježíše? Byl on tím, kdo "vymyslel" křesťanství? Jakou moc Ježíš získal tím, že zemřel? Píšeš o jistých chytrých lidech, kteří křesťanství stvořili a tím získali moc. Jakou moc získali? Víš o prvních křesťanech? Byli oni těmi chytrými lidmi? Znáš jejich historii? Z toho co z historie znám, tak povětšinou byli pronásledovaní, mnohdy pro křesťanskou víru a pro Ježíše umírali. Kde vidíš na jejich případech tu touhu po moci? Přiznám se, že nechápu a není mi tvůj pohled na věc ani za mák srozumitelný.

Trochu z historie: až do doby císaře Konstantina byli křesťané pronásledováni. V roce 313 přijal tento císař Milánský edikt, kterým pronásledování křesťanů ukončil a umožnil tak křesťanům plnou svobodu vyznání a rovnoprávnost křesťanství s ostatními náboženstvími. Téměř 300 let pronásledování, to mi nehraje s onou touhou po moci...

Pokud první křesťané nebyli těmi prvními lidmi, co toužili po moci, proč vůbec Krista tolik obdivovali? Proč jej následovali až za hrob?

Omlouvám se, že odpovídám otázkami. Budu si moct udělat přesnější názor a pak určitě také napíšu přesnější odpovědi.

zdravím tě, majkl
P.S. pravopis máš dobrý a nemusíš se za něj nikde stydět :)

Re: Re: Re: Re: jen tak

Lord CALIBR - Calibr Corp. | 30.03.2013

Ježíš je pouhopouhou fikcí... produktem křesťanství ! A víte co.. Nemá cenu diskutovat s někým kdo vyznává víru, která už jen vzdělává své stoupence k tomu, aby jí zachovali. Chci říct, že už hodně dlouho se církev urputně snaží být co nejlepší v té vaší slavné "produktivní" argumentaci... V dnešní době si už totiž církev nemůže dovolit získávat si věřící silou/zbraněmi/armádami.. Můžou dělat jen jediné, naučit se co nejefektivněji okecat pravdu. JESTLI NENÍ ČLOVĚK DOST SILNÝ ABY PŘEŽIL BEZ NÁBOŽENSTVÍ (Neříkám bez víry) NEZASLOUŽÍME SI SVÉ MÍSTO VE VESMÍRU !

Re: Re: Re: jen tak

Ivan | 02.09.2012

Jen krátce. Svoboda bez lásky je vězení: Francouzská revoluce ukázala svobodu bez slušnosti a důvěry. Nezávislost bez lásky vede k samotě a zoufalství. Mír který není uvnitř člověka, není pokojem, který jediný přináší radost a odvahu. Opravdový Mír vzniká z LÁSKY. Bůh je láska, vše ostatní jen peklo. Pokoj všem.

Re: jen tak

glaid | 28.01.2012

Muline, máš pravdu, když si tento web přečteš od začátku do konce, tak to nemůže jinak vystihnout co jsi napsal. A ještě k tomu, války, vždyť to bylo jen pořád ve jména boha, od starov+ěku do součané doby. A ten tu co vládne těm webovým stránkách je podle mne abych tu nebyl sprostý, fanatik! Ahojda.

Re: Re: jen tak

majkl | 29.01.2012

glaide, nejjednodušší je smést otázky po smyslu života ze stolu jednou větou. jednoduché odpovědi jsou ale v naprosté většině případů nesprávné. složitější je trochu přemýšlet a argumentovat. a ještě složitější je umět přijmout názor druhého člověka a poučit se z něj.

Re: Re: jen tak

Petr | 29.01.2012

Zdravíčko,

neodpustím si jednu poznámku...ano, ve jménu "boha" se vedlo mnoho válek a je to smutné...nicméně statisticky vzato ateistické režimy "ve jménu evoluce" řečeno, jsou zodpovědny za stovky milionů obětí...tedy věřím, že mnohem více obětí, než všechny náboženské války dohromady...o čem to tedy podle Vaší logiky vypovídá?...

S pozdravem

Petr

Re: Re: Re: jen tak

Lord CALIBR - Calibr Corp. | 30.03.2013

Daleko víc životů bylo zmařeno kvůli náboženství...

Re: Re: jen tak

Katka | 11.11.2014

Na to se dá odpovědět jen jediné. Největším nepřítelem člověka je lidská hloupost a nadutost

falešnost relativismu

majkl | 24.01.2012

Už vám někdo někdy řekl: "tvá víra je dobrá pro tebe. neberu ti ji, ale rozhodně mě s tím neobtěžuj. já mám svou." Jsem přesvědčen, že tento pohled je nesprávný. Podle něj totiž není nic absolutního, platného pro všechny lidi.

Četl jsem takové přirovnání: Představme si nějakou autonehodu. Účastníci se začnou hádat: "Já měl přednost, tys mi tam vjel." "Ne ne, copak neznáš pravidlo pravé ruky? Tady žádná hlavní není." Každý na to nahlíží ze svého pohledu, ale to nic nemění na faktech, které nehodu způsobily. Nakonec musí přijet policie, zapisuje si výpovědi svědků a dává dohromady přesný obraz nehody s cílem dopátrat se, kdo je viníkem.

To, že je nehoda těžce popsatelná, nemá na absolutní pravdu vliv.
Ani náš názor jako účastníka nehody na tuto pravdu nemá vliv. Dokonce ani tehdy, když se snažíme fakta pozměnit v náš prospěch, Nijak to nezmění to, co se skutečně stalo. Pravda je absolutní. I když my pravdu třeba neznáme, zase to nic nemění na tom, že pravda o nehodě existuje a je absolutní.

Když tedy někdo říká: "Pravda je relativní, každý má svou pravdu.", zeptám se jej: "A proč tedy vnucuješ svou pravdu o relativitě mi, když věřím v absolutní pravdu? Tvá víra by měla být tvá, nemohu ji přijmout. Sám přece říkáš, že je relativní. Anebo tím chceš říct, že všichni lidé by měli přijmout tvou víru o relativitě pravdy? Tím by se tvá víra stala pravdou absolutní a sama sebe tedy popírá. Konstrukce relativní pravdy je nesmyslná sama v sobě."

Zdá se, že tenhle falešný pohled je velice rozšířený a oblíbený z toho důvodu, že úplně odzbrojuje. Kdo není připraven, tak neví co na to odpovědět. Často je to ale tak, že tím relativista jen zastírá, že o víru nemá zájem a nechce se o tom prostě bavit. V tom případě mi to ale přijde tak trochu nečestné...Rovnou může kdokoliv říct, že ho víra nezajímá, má na to plné právo.

Setkali jste se s tím už někdy?

Re: falešnost relativismu

Petr | 25.01.2012

Čauko,

v podstatě souhlasím...tyhle argumenty jsou velmi časté...díky za obohacující myšlenku.

Můžeš mi napsat na mail ("kontaktujte nás")? Napiš mi něco o sobě...chci se na něco zeptat. Díky

Petr

Re: falešnost relativismu

Lord CALIBR - Calibr Corp. | 30.03.2013

Je to asi takto: ten "já měl přednost" to je lidstvo. ten "nene copak neznáš..." to je církev. A policie je naším zachráncem, Věda, věda,která nakonec rozluští velkou záhadu a obohatí nás svými činy.

Víra, čemu věřit

Marek | 22.01.2012

Zdravim
Momentálně ve svých patnácti letech se moje myšlenky zaobírají otázkami jako roč žiju atd..
V Křestanství je dost mezer ale o tom jindy. Nový zákon byl vymyšlen a sepsán kněžími kvůli tomu, že se panovník nepřál aby se mu lidé bouřili a tak se založila církev a spojily starý zákon(mimochodem s nim souhlasím i když spousta příběhů je vynechána). No a od té doby víra věří a přesvědčuje další lidi ve víru v boha. Někdo kdo věří celým svým srdcem bývá vychováván od narození v rodině silně věřící s je odhodlán svou pravdu bránit protože on je přesvědčen o své pravdě.V bibli je jen to co oni chtěli aby tam bylo jestli chcete pravdu tak si přečtěte všechny příběhy protože církev dala do Bible jen to co se jí hodilo(svět neni jenom zůžovej ,bohužel :( ).Ale nějaký smysl člověk musí mít.. no život vznikl náhodně,nebo nás stvořil bůh. Jistě to nemůžeme vědět protože tam nikdo z nás nebyl :). Ale na druhou stranu víra dává člověku smysl že to nedělá pro sebe ale pro Něj. No sám už nevím co je pravda.. a neví to zřejmě nikdo. Protože je tohle forum tak sem se ptám co si o tom myslíte vy.
Věda se tváří že věří a Víra se tváří že ví.

Re: Víra, čemu věřit

Petr | 22.01.2012

Vážený Marku,

děkuji za Tvůj příspěvek. Jsem rád, že už v tak mladém věku se zastavuješ a hloubáš "nad nesmrtelností brouka", jak se někdy říká:)

Nicméně bych se Tě rád na něco zeptal...můžu?

Píšeš: "V Křestanství je dost mezer ale o tom jindy."

Proč jindy? Pokud si to myslíš, tak sem s nimi...třeba Ti je zaplním:)

...Říkáš, že byl Nový zákon vymyšlen a sepsán kněžími..můžu se zeptat, kde jsi na tuto informaci přišel? Protože se obávám, že není pravdivá...

Dále píšeš:
"No a od té doby víra věří a přesvědčuje další lidi ve víru v boha".

Obávám se, že je to jenom Tvůj názor založený na dedukci, která se opírá o předpoklad, že neexistuje Bůh...jaké máš pro to důvody? Můžu Ti poskytnout literaturu a historické argumenty, které ukazují na to, že křesťanství ve svých počátcích bylo velmi riskantní...kdo věřil, ten byl pronásledován a mnohdy šeredně mučen a vražděn...přesto se lidé obraceli a byli ochotni dát za Ježíše Krista život...proč? Existuje mnoho historicko-právních důkazů, které ukazují na to, že biblické sdělení má své pevné historické místo a že byl Ježíš Kristus skutečně vzkříšen z mrtvých...

K tomuto dodám snad jen pár citátů od významných osobností:

"Mohu kategoricky prohlásit, že zatím není archeologického objevu, který by vyvracel záznamy Bible. Desítky archeologických nálezů potvrzují v jasných konturách nebo v přesných detailech historické líčení Bible."
(jeden z nejvýznamnějších archeologů Palestiny Dr. Nelson Glueck)

Známý klasický historik Colin J.Hemer ukazuje ve své knize „The Book of Acts in the Setting of Hellenistic History“, jak archeologie potvrdila nikoli desítky, ale stovky a stovky detailů z biblických zpráv o rané církvi. Potvrzeny byly i takové detaily, jako je směr vanutí větru, hloubka vody v určité vzdálenosti od břehu, druh choroby na konkrétním ostrově, jména místních hodnostářů a tak dále...“

Sir Lionel Luckhoo, brilantní a důvtipný advokát, který se svými 15 za sebou jdoucími osvobozujícími rozsudky pro obžalované z vraždy zapsal do Guinessovy knihy rekordů jako nejúspěšnější právník na světě. Tento bývalý soudce a diplomat, jehož královna Alžběta 2x pasovala na rytíře, podrobil historické skutečnosti o vzkříšení vlastní nekompromisní analýze,která trvala několik let. Poté konstatoval: „Musím jednoznačně prohlásit, že důkazy potvrzující vzkříšení Ježíše Krista jsou tak zdrcující, že neponechávají absolutně žádný prostor pro pochybnosti a vynucují si přijetí na základě důkazů.“

Tvrzení, že si nový zákon vymysleli kněží je tedy pouhým předsudkem a nepravdou, která se velmi často papouškuje, aniž by si lidé Bibli vůbec přečetli, nebo trošku blíže studovali. Vím to, protože jsem se podobných omylů dopouštěl sám a tímto podobným způsobem Bibli shazoval... Proto by mě zajímalo, kde jste k tomuto názoru přišel?

Dále píšeš, že život "tak růžový není"...

Zeptám se..četl jsi někdy Bibli? Možná se Ti zdá můj dotaz banální, ale ptám se, protože nerozumím, jak bys mohl tohle napsat, kdybys ji někdy četl...

Když budeme u křesťanství a nového zákona, tak je zde mnoho pronásledování věřících, jejich mučení a vraždění...Pán Ježíš své učedníky před tím varoval a připravoval je na to, že stejně jako Jeho pronásledovali, nenáviděli a zabili...tak i je budou lidé nenávidět a různě jim ubližovat a zesměšňovat...

Já tu moc růžového teda nevidím a samozřejmě s Tebou souhlasím, že svět takový není...křesťanská zvěst je o radosti, lásce a spáse Bohem...to samozřejmě ano, ale kdo se vydá na tuto cestu, musí "zapřít sám sebe a nést svůj kříž"...a věř mi...mnohdy je to velmi těžké. Ale jsem přesvědčen, že to za to stojí...na jednu stranu je tedy křesťanství velmi radostné a úžasné osvobození, ale někdy je zde (ještě za tohoto života, než převezme vládu Bůh) pro věřící docela dusno...

Dále píšeš:

no život vznikl náhodně,nebo nás stvořil bůh. Jistě to nemůžeme vědět protože tam nikdo z nás nebyl :)

To máš pravdu...ale co když nám sám Bůh o tom řekl?...a já věřím, že řekl...a tyto informace máme v Bibli..

S tou vědou myslím, že je to naopak...věda se tváří, že ví...ale mnohdy neví, že je to pouhá víra...

Ale je pravda, že i víra se někdy tváří, že ví...ale tak to samozřejmě není...je sice různě silná víra, ale kdyby to byla 100% jistota, pak už to není už z definice slova "víra"...

Snad jen pár posledních článků k zamyšlení na téma křesťanství:

https://www.buh-krestanstvi.cz/news/jezis-kristus/
https://www.buh-krestanstvi.cz/news/vira-a-rozum-jde-to-dohromady-/
https://www.buh-krestanstvi.cz/news/dukazy-jedinecnosti-bible/

Díky za Tvé zapojení. Měj se hezky

Petr

Re: Re: Víra, čemu věřit

Marek | 22.01.2012

Já ti taky děkuji,pokud budu křestan tak svým způsobem :D V Bibli je psáno že bůh pomůže jen tomu, kdo si sám pomůže... čili podle mě víra není jen o modlení a čekání na spasení ale chuti něco udělat a o spasení se sám přičinit.Teprve až uděláme první poslední,Bůh zasáhne.To si myslím já ale jsou to názory teennagera jak byste řekli vy a ve spoustě věcí se mohu mílit tak mi to prosím vyvraťte a vyveďte mě z omylu pokud se pletu.Rád se poučím. ;) K tomu že si myslím že Bůh neexistuje. Věřím, že něco existuje.Něco čemu nerozumíme a možná ani nechceme porozumět protože se bojíme. Strach a svědomí nám byly dány z nějakého důvodu(nechci to ted v Bibli hledat přeci jenom těch stránek je tam dost, já mám cca. 1600 stránek. Nevím kolik stránek má Bible, nejspíš žáleží na vydání.
Proč podle tebe nechali sepsat Bibli? 300 let byli pronásledováni ale Křestanství se přesto šířilo. Když bylo konečně uznáno, tak byla poskládána podle vyprávění dědečků dědečků takže nebyl už nikdo kdo by o tom mohl vyprávět jako by tam byl,takže moje tvrzení je pravdivé.Panovník se skutečně snažil aby se mu lidé nebouřili a aby se nezabíjeli apod. Křestanství bylo na vzestupu a tak to panovník viděl jako východisko a vzniklo Křestanství. Samozdřejmě že se s nikým nepřu, já tam taky nebyl ale to je moje odpověď.

S tou vírou to je docela jednoduché.Tím "Víra se snaží přesvědčit další lidi" myslím tím to, že se Křestanství chce podělit o spasení s dalšími lidmi.Ale někteří i s lidmi kteří o to nestoji. Neříkám že je jich moc ale tihle lidé budou svůj názor ostře protlačovat protože si sou jisti že mají pravdu a ostatní je nechápou a na každou narážku na Křestanství ostře trestají. Takoví jedinci opravdu jsou.Ale neber to jako že útočím na Křestanství a snažím se jej vyvrátit to ani v nejmenším. Se spoustou věcí souhlasím ale protože je tohle forum a můj život ještě není tak dlouhý jako tvůj,tak se rád poučím od zkušenějšího člověka kterému je cca. 34 let ? Ale souhlasím že říct o tom co si myslíte a čemu věříte někoho může přesvědčit věřit stejnému názoru.Třeba mne přesvědčíš :).

Ty zřejmě silně věříš a já ti to přeju.Avšak cílem fora je komunikace a otázky a tak protože jsem nebyl vychováván v Křestanské rodině tudíž nemám ke Křestanství nejblíž. Nadruhou stranu nehledám důkazy o tom že bůh existuje protože jak už jsi napsal,věda se tváří že ví, ale tak to samozřejmě není...je sice různě silná víra, ale kdyby to byla 100% jistota, pak už to není už z definice slova "víra"...

A na závěr chci říct to, že v dějinách bylo spousta lidí kteří byli přesvědčeni o své ravdě natolik, že mít jiný názor se nepřipouštělo.Bylo to takzvané "Tabu". To k tomu že Křestanství má mezery.Prostě něco co i když nedávalo smysl byla pravda protože to Inkvizice řekla.
Udělala spoustu věcí ale myslím že je dobře že to sončilo, nerad bych skončil jako psanec proto že nechci dobrovolně věřit v Křestanství. Ale ta změna, to že posledních 2000 let se lidé drželi stálostí a věřili. Dnešní věk se změnil protože nastal věk Vodnáře. Věk změny. Proto se tolik věcí změnilo.. vynálezy atd.. a pokud nás toto dvoutisíciletí nezničí tak to záleží zase na dalším....


Každopádně ti děkuji že sis udělal čas a sepsal pro mne,a určitě další lidi co hledají cestu tak jako já. To proto tolik lidí nevěří, a zůstává pod rouškou nevědomosti protože nevědět je lepší než vědět a postavit se pravdě, pro ně :(.

Prozatím vše co jsem chtěl napsat.

Re: Re: Re: Víra, čemu věřit

Petr | 23.01.2012

Tak pojďme na to:) Píšeš: ".Rád se poučím. ;)"

Chválím Tvoji pokoru. To už je docela vzácnost:) Nechci, abys to bral jako poučování...snad přátelské rady a poznatky, které nastřádal někdo, kdo si procházel stejným hledáním jako ty:)

Píšeš "...pokud budu křestan tak svým způsobem :D V Bibli je psáno že bůh pomůže jen tomu, kdo si sám pomůže... čili podle mě víra není jen o modlení a čekání na spasení ale chuti něco udělat a o spasení se sám přičinit.Teprve až uděláme první poslední,Bůh zasáhne."

No, to se obávám, že křesťan nebudeš vůbec. Křesťan je člověk, který odevzdal život Pánu Ježíši Kristu a v duchovním slova smyslu prožil znovuzrození. V Bibli je psáno:

2 Korintským 5:17 Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!

Ano, měl bys pravdu, kdybys poukázal na to, že se mnozí nazývají křesťany, ale věří si po svém (a někteří dokonce ani v Boha nevěří!)...ale je to jen jejich nálepka...skutečnými křesťany, podle Biblické terminologie nejsou.

Píšeš také, že je v Bibli psáno, že Bůh pomůže jenom tomu, kdo si pomůže sám...zajímalo by mě, kde to je? Můžeš mi dát odkaz? Protože se obávám,že to není pravda...

Zmiňuješ, že víra není jen o modlení a čekání na spásu, a že si ji musíš zasloužit...s prvním souhlasím, s druhým ne...

Modlitba je rozhovor s Bohem...rád komunikuješ jistě s tím, koho máš rád...stejné je to s Bohem. Tím to samozřejmě nekončí...křesťanství není o čekání...naopak je docela dobrodružné a někdy akční...

Ale nesouhlasím s tím spasením...spása se nezaslužuje...žádný člověk na to nemá. Bible k tomu říká toto:

Efezským 2:9 Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.
10 Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.

Takže spásu si nelze zasloužit...je to Boží dar...a ten, kdo je spasen..nezůstává v pasivitě...naopak mu Bůh proměnuje srdce a ten pak více touží konat dobro a plnit Boží vůli.

DÁLE PÍŠEŠ:
"Proč podle tebe nechali sepsat Bibli? 300 let byli pronásledováni ale Křestanství se přesto šířilo. Když bylo konečně uznáno, tak byla poskládána podle vyprávění dědečků dědečků takže nebyl už nikdo kdo by o tom mohl vyprávět jako by tam byl,takže moje tvrzení je pravdivé"

To není docela pravda...dnešní věda archeologie toto vyvrací. Ukazuje se, že dnešní Bible, kterou máme, je ta samá, kterou měli lidé ještě v prvním století za života apoštolů. Proto tvrzení, že někdo napsal něco od dědečků stovky let po událostech není pravdivé.

Určitě si přečti tyto články, jestli si najdeš čas...pochopíš více.

https://www.buh-krestanstvi.cz/news/jak-byla-bible-sestavena-/
https://www.buh-krestanstvi.cz/news/dukazy-jedinecnosti-bible/

PÍŠEŠ: "Ale někteří i s lidmi kteří o to nestoji"...

To máš naprostou pravdu...a troufnu si tvrdit, že je jich většina. Pán Ježíš řekl toto:
"Matouš 7:13 Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí."

Psát důvody by bylo na další článek (možná jej napíšu:)...

PAK PÍŠEŠ "třeba mě přesvědčíš":)

Ano, rád bych...ale obávám se, že to nejde. Zarážíš se a ptáš se proč? Vždyť to je to, oč se tu snažím ne?

Je to trošku složitější:)...Pán Ježíš řekl:

Jan 6:44 Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a já ho vzkřísím v poslední den.

Bůh je ten, kdo může člověku otevřít oči...žádný člověk, ani argument to nezmění...ale na druhou stranu Bůh prohlašuje:

"Jeremjáš 29:13 Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem."

Takže pokud upřímně hledáš a toužíš poznat pravdu...směle do toho..."kontaktuj" Boha...pokoř se před Ním a popros o to, aby Tě vedl...věřím, že to udělá:)

PÍŠEŠ: "ty zřejmě silně věříš" :-D

Hezké...víš, ještě před pár lety by mě nenapadlo, že budu takhle obhajovat Boží existenci...víš, nemohu jinak...Bůh se mě nadpřirozeně dotkl, dal se mi poznat, změnil mé srdce a život...je to něco nepopsatelného...nemůžu jinak než "věřit"...nemůžu popřít svoji zkušenost...a je mi jasné, že pro mnohé budu podivín, nebo cvok:)

Můj příběh jsem sepsal tady, kdybys měl zájem:

https://www.buh-krestanstvi.cz/news/svedectvi-autora-webu/

K té inkvizici a "tabu"...pozor! Narážíš na to, s čím samotní křesťané nesouhlasí! Inkvizice byla úplně mimo a s křesťanstvím neměla nic společného!...snad jen to, že zabíjela pravé křestany...abych pravdu řekl, kdybych žil v té době, upálili by i mě...protože jsem křesťan- protestant...jako byl např. Jan Hus (nesouhlasím s učením katolické církve)

Měj se hezky a snad jsem Ti aspoň trochu pomohl.

Budu se za Tebe modlit.

Petr

Re: Re: Re: Re: Víra, čemu věřit

Marek | 23.01.2012

Tak za tohle ti děkuju :-D
Alespoň pro mne nebudeš ani cvok ale ani podivín. Ptáš se proč?

Inu,někdo kdo věří a věří že má pravdu, stojí si pevně za svým názorem i přes názory okolí a nechá se vést Bohem tam kam ho Bůh dovede má můj obdiv. Jelikož zatím sem na boha nenarazil,a předpokládám že na něj nenarazím v Praze v metru nebo na nádraží, tak sem jen člověk který je moc zvědavý ale také ,(možná bych řekl znechucený), dychtivý přečíst těch 1600 stránek na ex :D.

Křesťanská moudrost praví: „Pomož si sám a Bůh ti pomůže“Tím myslím že sedět celé dny v klášteře a modlit se není nejlepším řešením. I přesto že skoro nikdo tohle nedělá ;-).
Je to jiné znění toho co sem psal výše.Pro mne je výzam stejný.Pokud není, vysvětli mi to blíže. :) Přesné znění a umístění ti neřeknu protože jsem na stránce 1 :D nebo lépe řečeno přečetl jsem jeden příběh.O Jákobovi..pokud se nepletu je to o tom jak ho bratři prodali do egypta atd...

K tomu abych začal Boha hledat je potřeba alespoň trochu věřit že existuje jinak budu hledat nic ve vesmíru kterej je nekonečnej.. jak známo ;) Proto bych byl rád kdyby tvoje názory alespoň trochu osvětlili mou "nevědomost" neboli muj pohled na Křestanství který se skládá z poznatků které sem zjistil.. je možné že se mýlím a rád to přiznávám..:)

No jelikož jsem odpověděl doufám na všechny dotazy na moje příspěvky načnu nové téma :)

Nírvána,Znovuzrození a další názvy pro jednu a tu samou věc.
Je taky možné že to,v co věří tolik lidí je vlastně jenom jeden stav vědomí. Otevření něčemu mnohem většímu než je kdokoli z nás. Možná je to Pán Bůh, možná že ne.Jen další z námětů které mi vedou prsty po klávesnici a ani nad tím nepřemýšlím.

V každém případě Bůh nás nějak popostrkuje k cíli, vnukne nám myšlenku,najednou máme chuť někam jít a něco udělat... toho by bylo na článek. :D

Mezitím co tohle píšu, snažím se odhodlat k tomu abych se učil dějiny umění.(no hele najednou sem se dhodlal a hodinu se učil :D nevim jak to nebo co ale sem za to rád :) ).

Děkuju za případné odpovědi. :)

Re: Re: Re: Re: Re: Víra, čemu věřit

Petr | 24.01.2012

čauko,

díky, beru to jako kompliment:) Tak pojďme zase na to...

Píšeš: Křesťanská moudrost praví: „Pomož si sám a Bůh ti pomůže"...obávám se, že to nemá s křesťanstvím mnoho společného a vymyslel to někdo, kdo nepochopil plně to, o čem křesťanství je...

Ano, Bůh po nás vyžaduje aktivitu...ale na druhou stranu nás k této aktivitě pudí a dává nám prostředky a sílu ji vykonávat (a překonávat překážky). Ježíš řekl, že bez Něj nemůžeme vůbec nic dělat...jakékoliv dílo, dobré vnuknutí...můžeme vnímat jako jakousi formu daru od Boha.

Toto přísloví je podle mě nepřesné...Bůh totiž chce, abychom všechny své starosti a radosti uvrhli na Něj...abychom se Jemu svěřovali a nechali se jím vést...je to právě On, kdo se velmi často chopí iniciativy, aby nás z něčeho dostal...proto celé přísloví vychází z filozofie soběstačnosti člověka, což není pravda. Ale na druhou stranu je pravdou, že někdy Bůh čeká na náš postoj či akci...resp. akt víry, ke kterému se až následně přizná. Platí tedy do určité míry obojí, ale s tím, že jádro je v Boží iniciativě a svrchovanosti.

JÁKOB, BIBLE...EGYPT....ano, ano...to je docela zajímavý příběh. Má vícero point a sdělení směrem k člověku...jedním z nich je to, že jakoukoliv pro člověka zdánlivě neřešitelnou a strašnou situaci může Bůh obrátit ve svůj prospěch a použít si ji k vykonání dobrého díla...v tomto případě Bůh Josefa pomocí únosu a otroctví dostal do pozice blízké vládě Egypta a poté správě potravin při hladomorech...

Ale určitě pak pokračuj novým zákonem...třeba od první strany...kydby ses hodně hecl, tak nový zákon přečteš během 2-3 dní.

PÍŠEŠ: "K tomu abych začal Boha hledat je potřeba alespoň trochu věřit že existuje jinak budu hledat nic ve vesmíru kterej je nekonečnej.. jak známo ;)"

No...to máš asi pravdu. Těžko hledat někoho, o kom nevěříš, že je...nicméně si myslím, že takových jako ty byly už tisíce...pro Boha je podle mého názoru důležitý postoj srdce...zkus k Němu promluvit...kdekoliv jsi...ať už je to v kostele, na stadioně, ve škole, v autobuse...nebo doma ve svém pokoji...Bůh je všudypřítomný...slyší Tě, ať jsi kdekoliv a ať se cítíš jakkoliv...Pro Něj není nic nemožné...Ať už bude tedy Tvůj postoj jakýkoliv, můžeš Jej poprosit o to, aby se Ti dal nějakým způsobem poznat...Nechci Tě povzbuzovat k tomu, abys Mu dával nějaká ultimáta tipu "dej mi nějaké znamení, jinak v Tebe neuvěřím"...

Ano, nespočtu lidem znamení ukázal...ale nespočtu také ne...Bůh má s každým z nás individuální plán a s každým jedná a komunikuje na různé způsoby. Pokud však budeš toužit Jej poznat, věřím, že Ti vyjde vstříc...

ZNOVUZROZENÍ

O tom je těžko se bavit obecně, protože pod tím mnoho náboženských systémů vidí jiné věci. Napíšu stručně, co pod tím míní křesťanství...

Podle křesťanství člověk není pouhé tělo, ale má také jakési své duchovní já (ducha). Toto duchovní já bylo kdysi, když ještě měl člověk nezkažený vztah s Bohem, spojeno, propojeno, prostě "naladěno" na jakousi "Boží vlnu". Náš duch byl živý a pomocí něj jsme mohli zažívat s Bohem plné společenství. Nicméně se člověk (Adam, Eva) rozhodli jít vlastní cestou a vzepřít se Bohu. Tímto propadli smrti- jak fyzické...že začali umírat, tak také duchovní - spojení s Bohem bylo přerušeno.

Proto Ježíš řekl před 2000 tisíci lety, že se člověk musí znova narodit...jeden učenec (Nikodém) se tomu podivil a nechápal...nevěděl, jak by měl znovu vejít do lůna své matky...Ježíš však nemluvil o tělu, ale o lidském duchu...naše duchovní já je mrtvé...mnoho lidí sice žije ve fyzickém slova smyslu, ale jejich duchovní já je mrtvé...i ty, pokud nejsi smířen s Bohem, jsi mrvý...:) Ale úžasné je, že Bůh Tobě a komukoliv dalšímu nabízí změnu...nabízí život. Jak jej získat jsme rozepsali tady (ps. je to i s obrázky pro lepší pochopení:):

https://www.buh-krestanstvi.cz/news/jak-navazat-ztraceny-vztah-s-bohem-spasa-nebe-1/

PAK PÍŠEŠ: "V každém případě Bůh nás nějak popostrkuje k cíli, vnukne nám myšlenku,najednou máme chuť někam jít a něco udělat... toho by bylo na článek. :D"

docela správně chápeš, Bůh takto skutečně jedná...ale pozor. I ta zlá strana to svede také (ale s tím rozdílem, že tohle puzení je často ke špatným věcem).

Přeju Ti, aby ses nevzdal při svém hledání. Drž se a měj se

Petr

Re: Re: Víra, čemu věřit

Martin | 09.04.2012

Zdravím. Taky jsem měl kdysi podobné předsudky, jako náš mladý přítel a to jsem pocházel z náboženského prostředí. Pak jsem ale Bibli četl, Pán mi dal milost uvěřit a nedávno jsem absolvoval biblický křest na vyznání své víry. Živý vztah s Pánem Ježíšem je úžasná věc a přeji každému skeptikovi, ať hledá, dokud má příležitost. Co by dal takový posměvač Voltaire za to, aby se mohl na pár minut vrátit na tento svět a vyznat Pána, jako svého Spasitele! Dnes je den spasení, zítra může být pozdě. Kolik mladých, zdravých lidí ráno vstává z postele a večer jsou už v márnici...

Re: Víra, čemu věřit

majkl | 22.01.2012

ahoj Marku,

bibli mám přečtenou celou a křesťanství mi jako jediné dává celistvý obraz světa a odpověď na otázky. ověřil jsem si její pravdivost jako pravdivost dokumentu, který dává lidem zprávu o Bohu.

ateismus jsem zavrhl, je to víra, že Bůh neexistuje. víra říkám záměrně, protože důkazy proti Bohu jsou nepodložené, jakkoliv se to snaží lidé podávat jako fakt.
pokud nevěřím ve vyšší inteligenci, která stvořila svět s nějakým záměrem, život nemá smysl. jsme výtvorem náhod, statistiky. z jednodušších organismů vznikly složitější a složitější. to je podle mne panečku víra. když se člověk podívá kolem sebe, věci se rozpadají, vše spěje k zániku, k rozkladu. pouze princip živých organismů je k tomuto v protikladu, do jisté míry. ateisté nemají skutečný smysl života, protože k němu nyní obecně přijímaná teorie evoluce nevede. proč také - jen si s námi pohrála příroda a proto jsme tu. evoluce nedává člověku žádnou hodnotu, žádné absolutní morální zásady. po nás přijdou lidé rozumnější a vyspělejší. proč by zrovna mé bytí mělo být něčím smysluplným...

naproti tomu bible říká, že každý člověk je pro Boha cenný. smyslem našeho bytí je seznamovat se s principy božího království. připravovat se na setkání s Bohem. po smrti existuje nebe i peklo (nebe - Boží přítomnost; peklo - Boží nepřítomnost).

ad absolutní morální principy: odkud víme, že nekrást je protizákonné? jen proto, že to kdysi někdo prosadil? když mi na to nikdo nepřijde, je to tedy přijatelné, krást? proč bych neměl nikoho okrást, když tím pádem budu bohatší a "silnější" a mé přežití bude pravděpodobnější, podle evoluční teorie?

Re: Re: Víra, čemu věřit

Marek | 23.01.2012

Ateismus je určitě špatný a neznám nikoho(teda s vyjímkou fyziků a šprtů) kdo by nevěřil v nic. Nadpřirozeno,posmrtný život,vyvolávání,woo-doo je jedno jak to nazveš. Přesto je možná Ateismus je jediné správné řešení. :) Ale souhlasím s tebou že něčemu věřit je základ jinak život postrádá smysl a my jsme pouze souhrou náhod a evoluce na vycholu potravního řetězce.Smysl života se pokouším odhalit asi 5 let :D takže od cca. deseti let.

No a zpět k té Bibli. Vzmu si jí jako povinnou četbu a alspoň něco z ní přelouskám ale nepředpokládej že těch 1600 stránek přelouskám hned :D navíc v Genesis sou pitomosti takže jednu část minimálně vynechám.

Děkuju ti za tvůj názor. :)

Re: Re: Re: Víra, čemu věřit

Petr | 23.01.2012

Ahojko,

jenom se přidám...doporučuji začít Novým zákonem...a konkrétně "Janovým evangeliem". Zde se dozvíš jádro křesťanství a v podstatě nepřímo i vysvětlení celé Bible.

Petr

Re: Re: Re: Víra, čemu věřit

majkl | 23.01.2012

jsem téhož názoru co Petr. nezačínej starým zákonem, to tě jen odradí od dalšího čtení. vždy když jsem vzal do ruky tlustou knihu, podíval jsem se na počet stran, znechutilo mě to a nedočetl jsem. jádro křesťanství je v evangeliích.

křesťanství je o Kristu. spousta lidí co křesťanství viděli z rychlíku, tvrdí něco jiného. pravda je, že v samotném názvu křesťanství se odráží jméno Kristus. první křesťané byli nazýváni kristovci, protože hovořili o Kristu a žili naprosto jiným životem než ostatní lidé. Ježíš Kristus je jeden jediný, spasitel a zachránce. v bibli se píše: V nikom jiném není spásy, není žádného jiného jména zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.

Re: Re: Re: Víra, čemu věřit

Standa | 08.04.2012

Mám jeden moc dobrý typ na čtení knihy Genesis. Jedná se o namluvený výklad který vysílala křesťanská stanice TWR.

MOC DOPORUČUJI.

https://www.hcjb.cz/list.phtml?nr=2001

Re: Re: Re: Re: Víra, čemu věřit

Standa | 08.04.2012

Omlouvám se ale nějak nefunguje ten odkaz.

Zkuste jít přes tuto stránku.

https://nejotazky.nazory.cz/2011/01/GENESIS-vyklad-Bible.html

Re: Re: Re: Víra, čemu věřit

Alice | 11.05.2012

Ahoj. Začetla jsem se do vaší diskuze a nedá mi to,abych coby bývalý ateista nenapsala svoji zkušenost. Můj světonázor vzal za své, když jsem jednoho dne vzala rozum do hrsti a řekla si, že nikdo neví víc o Bohu, než On a zeptala jsem se rovnou Jeho. A pokud bych mohla radit k čtení Bible, je dobré začít třeba Janovým evangeliem,pak jeho dopisy, pak ostatní evangelia a přitom se ptát a ptát...protože otázky přijdou...A ODPOVĚDI TAKÉ !

Bůh je nad časem?

majkl | 18.01.2012

já myslím, že otázka svobodné vůle člověka a Boží nadčasovosti je jedna z nejvíce nepochopených principů v křesťanství.

Z jedné strany do Boha tepeme: "vždyť on toho faraona zatvrdil, totálně ho zmanipuloval, aby ho mohl s klidným svědomím nakonec zabít a poslat do pekla." A z druhé strany tímhle výrokem naprosto přesně Bohu vymezujeme prostor, říkáme jaký je (anebo přesněji, jak si my představujeme, že je). Co když je ale úplně jiný?

Představuji si Jej jako někoho kdo je nad věcí, nad prostorem a nad časem. Ví o tom, co bylo, co je a co bude. My jako lidé se s tímhle těžko vyrovnáváme, že by mohl holt být úplně jiný než jsme my a tak Boha soudíme podle toho, co známe z našeho lidského bytí. V těch slovech "zatvrdil faraonovo srdce" nevidím přímo to, že v tu chvíli Bůh přiložil ruku k dílu a způsobil faraonovo zatvrzení. Rozumím tomu tak, že Bůh viděl dopředu, jak se farao rozhodne. Stejně tak vidí Bůh i nás a naše rozhodnutí. Budoucnost a minulost jsou pojmy nás lidí, on tím není svázán.

Je to čistě můj názor a zajímalo by mne, co si o tom myslíte vy ostatní.

Re: Bůh je nad časem?

Petr | 22.01.2012

Zdravím Tě,

v podstatě s celým Tvým názorem souhlasím. Může to být přesně tak, jak píšeš. Nicméně stále si myslím, že Bůh Jeho srdce mohl klidně zatvrdit...ale ne tak, aby měl záminku jej pak zabít...ale prostě proto, že už se on sám tolikrát zatvrdil a setrvával ve vzpouře (navzdory zázrakům), že Bůh řekl a dost...a pak se na celé situaci oslavil tím, že ukázal svoji moc a vysvobodil Izrael z nadvlády Egypta...

Hezký den.

Petr

Re: Re: Bůh je nad časem?

majkl | 22.01.2012

díky za reakci.
zajímá mě názor ostatních, protože chápu, že nemám patent na rozum. přemýšlím o tom, jak Bůh působí, když Jej přijmeme a vyznáme Ježíše jako spasitele a zachránce nad naší nedostatečností. tohle do toho přemýšlení patří. do jaké míry máme svobodnou vůli a do jaké míry jsme nesvobodní.

někteří nevěřící známí mi předhazují, že vůbec nejsem svobodný a vlastně se stávám otrokem svých představ. samozřejmě to odmítám. přestože jsem v Krista uvěřil, stále mám svou vlastní hlavu a myslím, že tím to Kristu jen celé komplikuji.

jsem rád, že jsem narazil na tento web, díky za tuhle práci.

Re: Re: Re: Bůh je nad časem?

Petr | 23.01.2012

čau brácho:),

taky děkuji za Tvoji účast zde na diskuzi. Web byl nedávno spuštěn, tak je třeba jej rozproudit:) Rozumím tomu, co prožíváš...přečti si v sekci otázek polemiku o tom, jestli křesťanství omezuje svobodu, možná Ti to pomůže. Měj se hezky

Petr

Re: Re: Re: Re: Bůh je nad časem?

majkl | 23.01.2012

ahoj bratře, rád té poznávám.:)

hledal jsem na netu weby s podobnými diskuzemi a rád se zúčastním. při hledání jsem narazil na spoustu webů, kde se diskuze vymkla slušnému akademickému přístupu. když nesouhlasím, není nutno druhému s jiným názorem spílat, nadávat a podobně. líbí se mi, že to vedeš v duchu úcty a respektu vůči názoru ostatních a přesto jasně dokážeš říct svůj postoj. uvědomuji si, jak pravdivé je slovo, že "lidským hněvem spravedlnost boží neprosadíš". zase někdy ahoj.

Ježíš a otroctví

Skeptik | 13.01.2012

Četl jsem co píšete o Ježíšovi a otroctví. Co píšete o propuštění otroka po 7 letech se ovšem týkalo pouze židovského otroka na nežidovského otroka se to nevzahovalo. Jistě by Ježíšovi v kázání na hoře pusa neupadla, kdyby řekl že vlastnit otroky není správné a každý kdo ho chce následovat má otrokům dát svobodu.

Re: Ježíš a otroctví

Petr | 13.01.2012

pokud se nepletu, je v daném pojednání zdůrazněno, proč toto nebylo vůbec pro Ježíše důležité...

Stejnou logikou byste mohl Ježíše nařknout, proč se nevyjádřil k tisícům dalších věcí...nevyjádřil, protože se vyjadřoval k tomu, co mělo pravý význam a prioritu č.1

Hezký den

Re: Re: Ježíš a otroctví

Skeptik | 13.01.2012

Cituji z toho vašeho: "Podívejme se ale do Bible. V židovské společnosti měl být každý otrok podle zákona o milostivém létě propuštěn na svobodu. Jinmi slovy, každý sedmý rok bylo otroctví zrušeno. Možná tomu tak ve skutečnosti vždycky nebylo, nicméně to už nebyl Boží plán. A v tomto prostředí byl Ježíš vychován." Jak jsem uvedl 7 rok byl propuštěn pouze židovský otrok, nežidovský otrok propuštěn nebyl. Tzn byl to reálný problém jak i vy sami píšete (otroctví byl všudypřítomné). Ano myslím si, že se mněl vyjádřit i k dalším věcem, jako byla např. práva žen.

Re: Re: Re: Ježíš a otroctví

Petr | 13.01.2012

Zkuste si dohledat v odborné literatuře pozadí slova "otroctví" v tehdejším významu. Lecos poté jistě pochopíte.

K právům žen se vyjadřoval docela zřetelně...když ne slovně, tak svými činy...např. případ se Samařankou...když se s ní bavil a přijímal jí, tak to Ježíšovi dokonce jeho učedníci mlčky vyčítali...Samařani byli pro ně podřadní a navíc žena...

Dále jako první byly u prázdného hrobu u vzkříšení právě ženy..ač to byla paradoxně velmi nepohodlná skutečnost, protože je pravdou, že se na ženy hledělo často špatně...

Pak skrze apoštola Pavla nechal napsat slova, která chránila ženy a potvrzovala jejich pevné místo mezi muži...

více zde:

https://www.buh-krestanstvi.cz/news/bible-degraduje-zeny-a-vyvysuje-muze1/

Re: Re: Re: Re: Ježíš a otroctví

Skeptik | 13.01.2012

Myslíte jako to, jak Pavel píše ať se ženy podřizují mužům nebo to jak píše aby držely v kostele hubu?


P.S.: nějak nechápu ten systém podle kterého to řadí do vláken - už podruhé se mi stalo že ta odpověď nebyla pod vaší odpovědí

Re: Re: Re: Re: Re: Ježíš a otroctví

Petr | 14.01.2012

Znovu vytrháváte z kontextu?

Bibli je nutné vykládat systematicky...pokud chcete zjistit, co říká např. k nauce postavení žen, nestačí pouze vyjmout verše, které mluví o podřízenosti...

Tato problematika je vysvětlena právě v tom odkaze, který jste asi nečetl...podřízenost je společenská záležitost, jako to, že jsme podřízeni policii apod...společenské role...před Bohem jsme si pak všichni rovni. Viz článek.

Při komentování je nutné kliknout na "odpovědět" u příslušné odpovědi - tedy reakce...pak by to mělo jít..ale možná to blbne

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ježíš a otroctví

Skeptik | 14.01.2012

Ano v bibli je že ženy se mají podřizovat mužům a u některých pasáží to pokračuje, že otroci se mají podřizovat svým pánům. To taky se používalo pro ospravedlnění otroctví křesťany.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ježíš a otroctví

Petr | 14.01.2012


vysvětlení bylo zde:

https://www.buh-krestanstvi.cz/news/bible-degraduje-zeny-a-vyvysuje-muze1/

Re: Re: Re: Ježíš a otroctví

Alice | 11.05.2012

Zdravím, chci jen připomenout, co pochopili už první křesťané. Před Bohem jsou si všichni rovni. A pochopili to díky Ježíšově učení a především jednání s lidmi. On nedělal rozdíly a nakonec zemřel,aby KAŽDÝ člověk mohl žít.

Bůh a vraždění

Skeptik | 13.01.2012

Povraždění prvorozených v Egyptě. Nebylo proto, že by to mělo ochránit židy před egyptskou morálkou, nebylo to proto, aby je potrestal za jejich hříchy, nebylo to proto, aby se zabránilo krevní mstě, dokonce to nebylo ani proto, aby farao propustil židy z Egypta. Protože bůh zatvrdil srdce faraónovo, aby židy nechtěl pustit. Jak je napsáno v bibli - bůh provedl egyptské rány (včetně povraždění prvorozených) proto, aby se ukázal jak je mocný. Hm. To o něm něco vypovídá. Mocná bytost má spoustu možností ukázat svou moc - bůh si na prezentaci své moci zvoli vraždění. Samozřejmě jak je psáno na konci vašeho rozumování - ono se vlastně nic neděje - on jim to v nebi vynahradí. Viděl jsem jeden film - hlavní hrdina si vyhlédl nějakou hříšnou oběť, tu pak přiměl k pokání a zpovědi a pak ji zabil, aby zajistil že se dostane do nebe - přesně podle té vaší logiky.

Re: Bůh a vraždění

Petr | 13.01.2012

Znovu zdravím,

když se dívám na Vaši argumentaci, tak vidím častý společný znak..."vytrhování z kontextu". Vytrhl jste si informaci o tom, že Bůh zatvrdil faraonovo srdce...ale trochu podle (věřím, že z pouhé neznalosti) jste naprosto opominul tu hromadu velmi důležitých informací, které tomu předcházely...jako to, že Bůh zatvrdil jeho srdce až po množství šancí a proseb...až po množství jasných znamení, že pokud nepustí Izraelity, které nelidsky zotročuje, tak jej potrestá...pominul jste informace o tom, že faraon se vždy vylekal, slíbil propuštění Božího lidu, ale pak když Bůh ustoupil a prominul příslušnou "ránu", tak faraon podle změnil názor a zrušil slib...Nemluvě o tom, že Bůh Egyptu a faraonovi dával množství příležitostí a milostivých napomenutí, na které nereagoval...

Prostě a jednoduše jste naprosto překroutil kontext a smysl toho, co vlastně Bible říká. Pokud byste chtěl pokračovat v podobné argumentaci, tak můžete směle napsat, že Bible říká, že neexistuje Bůh...protože skutečně...v Bibli je psáno:

"Není Boha".....ale pokačuje "...říká jen blázen ve svém srdci"....Bibli je důležité alespoň přečíst, když už né studovat...jenom prostým přečtením pár míst před a za příslušným místem člověk zjistí, jak to je...

Chci Vás tedy povzbudit k trošku hlubšímu studiu příslušných pasáží...ne pouze povrchními tvrzeními, vytrženými z kontextu...

Hezký den

Re: Re: Bůh a vraždění

Skeptik | 13.01.2012

Naopak, všiml jsem, že před KAŽDOU ranou zatvrdil srdce faraónovo - to neokecáte - každý kdo má bibli si to tam najde.

Re: Re: Re: Bůh a vraždění

Petr | 13.01.2012

Dobrá...kvůli Vám i čtenářům naznačím, že tomu tak není...

1) V Egyptě začal růst Izraelský národ. Prvním z "izraelitů" byl Josef, jehož příběh o prodání do otroctví možná znáte. Josef se s Boží pomocí dostal velmi vysoko, až do vlády Egypta...co se nestalo, všichni zemřeli...Josefovi příbuzní se s Božím požehnáním rozrůstali...ale jak běžel čas, měnilo se i vedení egypta...tak nastoupil farao, který o Josefovi nic nevěděl..slovy Bible:

8 V Egyptě však nastoupil nový král, který o Josefovi nevěděl.
9 Ten řekl svému lidu: "Hle, izraelský lid je početnější a zdatnější než my.10 Musíme s ním nakládat moudře, aby se nerozmnožil. Kdyby došlo k válce, jistě by se připojil k těm, kdo nás nenávidí, bojoval by proti nám a odtáhl by ze země."

Tady to začíná...Faraon začal mít strach, aby tak početná skupina uprostřed Egypta nebyla hrozbou...

BIBLE
Exodus 1:13 Proto začali Egypťané Izraelce surově zotročovat.
14 Ztrpčovali jim život tvrdou otročinou při výrobě cihel a všelijakou prací na poli. Všechnu otročinu, kterou na ně uvalili, jim ještě ztěžovali surovostí.

Nejenže se egyptský faraon povyšoval na roveň Boha a tím plival do tváře pravému Bohu...on také tvrdě deptal a utiskoval Jeho lid...

To mu však nestačilo...
BIBLE
15 Egyptský král poručil hebrejským porodním bábám, z nichž jedna se jmenovala Šifra a druhá Púa:16 "Když budete pomáhat Hebrejkám při porodu a při slehnutí zjistíte, že to je syn, usmrťte jej; bude-li to dcera, ať si je naživu."

Tohle jste asi ve svých úvahách přehlédl...nemyslíte?...

Pak roky plynuly...narodil se Mojžíš, který Božím působením unikl smrti a byl vychován v egyptské filozofii. Později utekl ze zěmě, protože zabil egypťana, když se zastával Izraelitů...

V jiné zemi jej nakonec povolal Bůh k tomu, aby se vrátil do Egypta a vyvedl Boží lid ze zajetí...
BIBLE
Exodus 3:7 Hospodin dále řekl: "Dobře jsem viděl ujařmení svého lidu, který je v Egyptě. Slyšel jsem jeho úpění pro bezohlednost jeho poháněčů. Znám jeho bolesti..."

Lidé se modlili k Bohu a úpěli v křečích k Bohu, který je vyslyšel..

Tak Mojžíš šel...Bůh mu řekl, aby zašel za faraonem a řekl mu, aby propustil svůj lid:

Exodus 3:18 Až tě vyslechnou, půjdeš ty a izraelští starší k egyptskému králi a řeknete mu: »Potkal se s námi Hospodin, Bůh Hebrejů. Dovol nám nyní odejít do pouště na vzdálenost tří dnů cesty a přinést oběť Hospodinu, našemu Bohu.«
19 Vím, že vám egyptský král nedovolí jít, leda z donucení.
20 Proto vztáhnu ruku a budu bít Egypt všemožnými svými divy, které učiním uprostřed něho. Potom vás propustí.

Přesto rovnou říkal, co se stane, neboť Bůh zná čas a dobře ví, jak se kdo rozhodne. Kdyby to Bůh chtěl vyřešit hned, prostě by mávl rukou, a bylo by po srandě...Faraon však měl mnohá léta! možnosti omezit své zlé a zvrácené srdce. Prostě mu Bůh dával stále šanci...o kterou se však později egypťané s faraonem připravili...

Mojžíš se zdráhal a tvrdil, že mu neuvěří..Bůh jej tedy pověřil tím, že se má prokázat znameními...
BIBLE:

8 "A tak jestliže ti neuvěří a nedají na první znamení, uvěří druhému znamení.9 Jestliže však neuvěří ani těmto dvěma znamením a neuposlechnou tě, nabereš vodu....

Těch znamení - resp. později "ran" bylo 10, jak jistě víte. Každá rána byla stupňovaná...Bůh začal s faraonem nanejvýš milostrdně a měkce...ale to nepomohlo, tak přišly rány...nic z toho však nezlomilo pýchu faraona a dalších egypťanů (uvědomme si, že ačkoliv byl faraón považovaný za Boha, tlak svého lidu při konfronaci se zázraky mohl donutit mnohé vlivné poddané k určitému jednání a ovlivnění faraonova názoru..což se nestalo - ačkoliv Bible ukazuje, že mnoho egypťanů se obrátilo a vyšlo s Izraelity z Egypta)...

Zde jsou některé odpovědi faraona:

2 Farao však odpověděl: "Kdo je Hospodin, že bych ho měl uposlechnout a propustit Izraele? Hospodina neznám a Izraele nepropustím!"

Exodus 5:5 A farao pokračoval: "Hle, lidu země je teď mnoho, a vy chcete, aby nechali svých robot?"6 Onoho dne přikázal farao poháněčům lidu a dozorcům:7 "Propříště nebudete vydávat lidu slámu k výrobě cihel jako dříve. Ať si jdou slámu nasbírat sami!8 A uložíte jim dodat stejné množství cihel, jaké vyráběli dříve. Nic jim neslevujte, jsou líní. Proto křičí: Pojďme obětovat svému Bohu.9 Ať na ty muže těžce dolehne otročina, aby měli co dělat a nedali na lživé řeči."

to pokračovalo...

Exodus 5:15 Dozorci z řad Izraelců tedy přišli a úpěli před faraónem: "Proč se svými otroky takhle jednáš?16 Tvým otrokům se nedodává sláma, ale pokud jde o cihly, poroučejí nám: »Dělejte!« Hle, tvoji otroci jsou biti a tvůj lid bude pykat za hřích".17 Farao odpověděl: "Jste lenoši líní, proto říkáte: »Pojďme obětovat Hospodinu.«18 Hned jděte dělat! Sláma vám dodávána nebude, ale dodávku cihel odvedete."

Pokračovaly represe a ignorace Boha. Přitom povyšování se nad pravého Boha...

Pak bylo řečeno

"Já však zatvrdím faraónovo srdce a učiním v egyptské zemi mnoho svých znamení a zázraků."

Tohle byla předpověď toho, co se stane poté...ne hneď teď od této doby...

"Faraónovo srdce se zatvrdilo a neposlechl je, jak Hospodin předpověděl.23 Farao se obrátil a vešel do svého domu, a ani toto si nevzal k srdci.

28 Ale farao zůstal v srdci neoblomný i tentokrát a lid nepropustil.

přicházely rány za ranou...faraon se vždy lekl, prosil Boha o to, aby toho nechal, ale pak se SÁM zatvrdil a vrátil svůj slib...

BIBLE
Bůh Hebrejů: Propusť můj lid, aby mi sloužil!
2 Budeš-li se zdráhat jej propustit a zatvrdíš-li se proti nim ještě víc,...

Faraon se však stále zatvrzoval...až po několika ranách dochází k Vašemu:

BIBLE
Exodus 9:12 Hospodin však zatvrdil faraónovo srdce, takže je neposlechl, jak Hospodin Mojžíšovi předpověděl.

Bůh dával nespočet příležitostí se kát předtím. Jeho trpělivost nejen s faraonem, ale i s námi, má své meze...proto pak nastoupilo to, že Bůh faraona nechal v jeho zatvrzelosti a vše už vedlo k tomu, že bude s egypťany zle a na tom se Bůh vyvýší...

Ačkoliv toto pojednání pokládám za velmi stručný a nedokonalý výklad, snad stačí. Podrobnějším pohledem a studiem by bylo vysvětlování jasnější...

Dobrou nocRe: Re: Re: Re: Bůh a vraždění

Skeptik | 14.01.2012

2. Mojžíšova 4.21 Hospodin dále Mojžíšovi poručil: "Až se vrátíš do Egypta, hleď abys před faraónem udělal všechny zázraky, Jimiž jsem tě pověřil. Já však zatvrdím jeho srdce a on lid nepropusí" - tady je důkaz že lžete. Píšete. "nic z toho však nezlomilo pýchu faraona a dalších egypťanů". No jasně, že nezlomilo - když to bůh tak dopředu zařídil.

Re: Re: Re: Re: Re: Bůh a vraždění

Petr | 14.01.2012

Vážený pane,

kdybyste si přečetl to, co jsem Vám psal, nenazýval byste mě lhářem. Netrvám na tom, ale je dobré si přečíst to, co píše oponent, když se o něčem konkrétním hádám...

Bůh moc dobře už předem věděl, jak to dopadne, tohle byla věta, která shrnuje celý děj, hned za tím však Bible rozebírá děj postupně a postupně se vyjadřuje k tomu, kdo se zatvrdil a kdy nastoupilo to, že začal zatvrzovat Bůh.

Tuto problematiku již řešilo mnoho teologů, myslíte si, že bibli rozumíte více, než oni? Studujte tyto texty v kontextu, pak tomu třeba lépe porozumíte.

Kdyby mělo být Vaše tvrzení, že Bůh "zotročil" faraona a vzal mu svobodnou vůli pravdivé, ztratilo by mnoho dalších věcí a okolností smysl. Nemluvě o tom, že toto je v Bibli na jiných místech popíráno...

Můžete tedy otevřít Bibli a bez jakékoliv znalosti střílet závěry, ale daleko se nedostaneme...maximálně k přím tohoto typu.

Znovu opakuji - nepopírám skutečnost, že Bůh zatvrdil faraonovo srdce. Učinil tak, ale až po určité době, kdy před tím měl mnoho příležitostí udělat to, co měl...svévolně to neudělal, proto Ho Bůh potrestal.

Toto není jenom o faraonovi..takto Bůh jedná a bude jednat s každým z nás...nikoho Boží soud nemine. Dává nám však mnoho příležitostí k tomu, abychom svoji svévoli opustili...existuje však hranice, kterou když překročíme, tak již není návratu...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Bůh a vraždění

Skeptik | 14.01.2012

Vy píšete: "Znovu opakuji - nepopírám skutečnost, že Bůh zatvrdil faraonovo srdce. Učinil tak, ale až po určité době, kdy před tím měl mnoho příležitostí udělat to, co měl...svévolně to neudělal, proto Ho Bůh potrestal."

To je opravdu zajímavé. Křesťani vždy tvrdí, jak bůh nikdy nezasahuje do svobodné vůle lidí. Hlavně když mluví o zle ve světě. A tady bůh klidně omezuje svobodnou vůli faraona. A dělá to proto, aby přinesl zlo na zem (vraždění prvorozených). Ten váš argument, že to dělá jako trest neobstojí. V bibli je napsáno, že to dělá proto, aby ukázal svou moc. A i kdyby to dělal jako trest, tak trestá systémem kolektivní viny (což je ve Starém zákoně časté). Trestá totiž i egypťany, kteří se proti židům neprovinili. Jak je psáno v bibli, zabil prvorozené všech egypťanů (včetně těch nejchudších, kteří sami bili otroky).

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Bůh a vraždění

Petr | 15.01.2012

Zdravíčko,

nevím, jestli to nevidíte, nebo nechcete vidět...ale Bůh vstoupil tímto způsobem do svobodné vůle až tehdy, kdy nesčetněkrát sám faraon tuto svobodnou vůli potvrdil a směřoval určitým směrem.

Musíte si také uvědomit, že Bůh - tedy ten, který je Pánem všeho, má právo soudit a zasahovat tak, jak sám uzná za vhodné. Obecně platí to, že nechává svobodu a svobodnou vůli, která je hlavním důsledkem zla ve světě, nicméně samozřejmě může do této svobody občas zasáhnout - třeba tím, že někoho zachrání apod. Je to Jeho výsostné právo.

Nicméně to není ani v nejmenším argument, kterým byste shodil ze stolu problematiku zla ve světě.

Co se týče zabití prvorozených, tak zde odkáži na otázky v sekci "otázky", kde se věnujeme smrti dětí apod. Pochopíte to lépe, než zde v několika řádcích.

S pozdravem

Petr

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Bůh a vraždění

Lord CALIBR - Calibr Corp. | 17.12.2012

Prosím, neřešte teď na chvíli to co se píše v Bibli. Daleko logičtější je řešit, jak s těmito texty zacházeli lidé a poučit se z jejich chyb. Nesnažte se správně vyložit ty texty, snažme se diskutovat o tom, zda je moudré uctívat náboženství, které od chvíle svého vzestupu ( poopravuji svůj dřívější názor), tedy od konce jeho pronásledování využívalo (až do nedávna) hrubou sílu, vraždění, krádeže a pálení vědeckých knih, popírání naprosto logických fyzikálních a vědeckých faktů.

Rád bych od Vás - křesťanů, slyšel názor na tyto historická fakta :
Začneme "čerstvou" historií - 1 - Pius XII.
Byl tichým podporovatelem nacismu a s tím spojeným vražděním židů. Nevyslovil otevřený nesouhlas, naopak poslal Hitlerovi blahopřání ke zvolení kancléřem. Jeho postoj k Německu asi nejlépe vyjadřuje tento text: "Vždy jsme milovali Německo, kde jsme mohli strávit léta svého života, a milujeme je teď mnohem víc. Radujeme se z velikosti, rozmachu a blahobytu Německa, a bylo by špatné tvrdit, že si nepřejeme vzkvétající, velké a silné Německo." Vatikánskou banku I.O.R. založil v roce 1942, v době vrcholícího holocaustu.
Chorvatský masový vrah Pavelić informoval papeže o svých krvavých čistkách v koncentračním táboře Jasenovac. Od všech spojeneckých vlád přicházely papeži protestní dopisy. Mlčel ke všemu, i k zatýkání židů v Itálii, i když byl vystaven naléhání ze všech stran.
Ateistický komunismus pro něj znamenal větší nebezpečí, než nacismus se všemi jeho hrůzami, které viděl na vlastní oči.
JAKÝ JE VÁŠ NÁZOR ?
2-Pavel VI.
Byl nemilosrdný pronásledovatel kacířů. Podle jeho názoru si inkvizice počínala příliš mdle. Vinou jeho nelidské přísnosti nabyla inkvizice strašné pověsti. Nikde na světě nebyly vynášeny strašnější a hroznější rozsudky. Je znám jeho výrok: „Kdyby můj vlastní otec byl kacíř, vlastnoručně bych snášel dříví, abych ho mohl dát upálit.“ Tomuto papeži vděčí církev za seznam zakázaných děl a spisů.
Váš názor ?
3-Zavraždění Giordana Bruna, Zavraždění Jana Husa atd...
4- Mé vlastní postřehy - a) Nepíše se v křesťanských textech, že "bůh si každého stvořil, jakého ho chtěl mít a že každého miluje BEZ ROZDÍLU--- Proč tedy církev nepodporuje homosexuály ??
b) jestli-že stvořil každého k obrazu svému, proč tedy někdo kdo byl stvořen bohem ( a dokonce mu slouží jako kněz ), znásilňuje ve jménu boha malé děti, chlapce a dívky, ???

Předem děkuji za odpověďi

Re: Re: Re: Re: Re: Bůh a vraždění

Alice | 27.05.2012

Dobrý den. Vstupuji do téhle diskuse trochu opožděně, ale nedá mi to. Bůh to dopředu nijak nezařídil. Bůh věděl. On zná budoucnost i každou naši myšlenku, ještě než ji vyslovíme. Věděl, že s faraonem nic nepohne. Faraon by tím taky podkopal celý náboženský systém Egypta. Vždyť byl uctíván jako boží vtělení a dále byl bohem had a řeka Nil a bůh s žabí hlavou a slunce atd...Takže je celý příběh školou pro ty, kteří hledají PRAVÉHO Boha, neboť ukázal všem přítomným, kdo bohem není.A kdo stojí za zlými věcmi? O tom je například kniha Jób.

Koncepce vyvoleného národa a mesiáše

Skeptik | 13.01.2012

Celá ta koncepce vyvoleného národa a mesiáše je padlá na hlavu. Ostatní národy (za dob Starého zákona) měly smůlu, protože bůh na ně kašlal. Od dob Ježíše zase mají smůlu všichni, kteří se o něm nemohli dovědět.

Re: Koncepce vyvoleného národa a mesiáše

Petr | 13.01.2012

Zdravíčko,

Ostatní národy neměly smůlu...to není docela tak pravda. Izraelský národ byl otevřený komukoliv zvenčí a Bible samotná popisuje mnoho případů, kdy přijali lidi z jiných národů...když Izrael vyšel z Egypta, vyšlo s ním mnoho (nevíme kolik, ale podle všeho desítky tisíc egypťanů, kteří opustili bezmocné modly...

Bůh dal lidem svědomí a to bylo v době starého zákona důležitým měřítkem pro Boha... V Bibli je psáno:

"Římanům 2:13 Před Bohem nejsou spravedliví ti, kdo zákon slyší; ospravedlněni budou, kdo zákon svými činy plní.
14 Jestliže národy, které nemají zákon, samy od sebe činí to, co zákon žádá, pak jsou samy sobě zákonem, i když zákon nemají.
15 Tím ukazují, že to, co zákon požaduje, mají napsáno ve svém srdci, jak dosvědčuje jejich svědomí, poněvadž jejich myšlenky je jednou obviňují, jednou hájí."

Je třeba komentovat tyto verše? Zde se mluví i o ostatních národech, které neměly možnost třeba slyšet o Bohu...nikdo však nebude mít výmluvu, protože Bůh dal každému svědomí...

Stejně bychom mohli pokračovat s Ježíšem a novým zákonem...snad jen dodatek, že existují tisíce svědectví, že se Ježíš zjevuje ve snech apod. lidem, kteří jsou izolováni daleko od křes´tantsví...Bůh tedy nikomu i podle naší zkušenosti nestraní...

Hezký den

Re: Re: Koncepce vyvoleného národa a mesiáše

Skeptik | 13.01.2012

Svědomí je relativní (ovlivněné společností ve které žijí). Svědomí třeba nařizovalo sicilánům nebo albáncům nebo arabům provádět krevní mstu. Jestli tohle vydáváte za nástroj boha... Já se zase nedávno dočetl o brazilském kmeni Piraha, ke kterému už 200 let jezdí různí misionáři a ještě neobrátili na křesťanství ani jednoho člena.

Re: Re: Re: Koncepce vyvoleného národa a mesiáše

Petr | 14.01.2012

tohle je Vaše pojetí svědomí založené na předpokladu neexistence Boha..

ano, i Bible ukazuje, že svědomí lze umlčet, pokřivit a pošlapat...obecně však i výzkumy ukazují, že základní hodnoty jsou všem lidem stejné.

Ne tedy vše, co nazýváte svědomím, je Boží čisté svědomí...

Re: Re: Re: Re: Koncepce vyvoleného národa a mesiáše

Skeptik | 14.01.2012

Ano výzkumy ukazují, že svědomí, smutek, altruismus, a podobné věci mají i šimpanzi. Dokonce nejnovější výzkum ukazuje, že soucit mají i krysy. To ukazuje, že na to nemají patent jen lidé a že se od zvířat moc nelišíme. Boží čisté svědomí - to je jak reklama na Ariel.

Re: Re: Re: Re: Re: Koncepce vyvoleného národa a mesiáše

Petr | 14.01.2012

Zlehčováním toho moc nedosáhneme...

Kdybyste se kvalitativně zamyslel nad úrovní tohoto "svědomí", pak byste možná našel "nějaký" rozdíl. To však asi nemá smysl řešit...Nemluvě o tom, že se o žádné svědomí ani nejedná...nejprve by si chtělo ono svědomí definovat. Poté by vypadly podobné reakce...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Koncepce vyvoleného národa a mesiáše

Skeptik | 14.01.2012

Jistě, že je rozdíl - rozdíl je v tom, že zvířata nemají tak komplexní mozky - tak samozřejmě nemají tak komplexní svědomí - ale svědomí mají (méně komplexní). Tak definujte co si představujete pod slovem svědomí - já vám řeknu co z toho mají zvířata - dost je toho zjištěného třeba u šimpanzů a psů.

Re: Re: Re: Re: Koncepce vyvoleného národa a mesiáše

Skeptik | 14.01.2012

Prostě nějakou představu svědomí/morálky mají všichni společensky žijící tvorové s dostatečně rozvinutým mozkem.

Re: Re: Re: Re: Re: Koncepce vyvoleného národa a mesiáše

Petr | 14.01.2012

Ne však pojetí Božích zákonů...

Nelze zaměňovat sociální reakce za uvědomělé obětování se pro druhé. Ačkoliv určité znaky lze vysledovat různě u některých druhů živočichů, nikdy se nejedná o takovou komplexnost, jako u člověka. Pokud chcete tvrdit opak a zastávat názor, že "svědomí" člověka jakýchkoliv zvířat je na stejné úrovni, pak se nemáme asi o čem bavit...

Pokud si to nemyslíte, proč jste to předložil vůbec jako argument?...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Koncepce vyvoleného národa a mesiáše

Skeptik | 14.01.2012

Jak jsem psal výše: "Jistě, že je rozdíl - rozdíl je v tom, že zvířata nemají tak komplexní mozky - tak samozřejmě nemají tak komplexní svědomí - ale svědomí mají (méně komplexní). Tak definujte co si představujete pod slovem svědomí - já vám řeknu co z toho mají zvířata - dost je toho zjištěného třeba u šimpanzů a psů."

Dokonce jsou zaznamenány i příklady altruismu mezi různými druhy. Určitě i vy znáte někoho, pro koho se obětoval pes. Nasadil život (zemřel) za člověka.

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek