Čarodějnictví

28.11.2011 01:24

Stejně jako křesťané věří v Boha, věří i v existenci zosobněného Zla. Toto zlo představují padlí andělé, kteří kdysi sloužili Bohu. Stejně jako lidé i část z nich se vzbouřilo proti Bohu a byli za to od Boha odloučeni. V současné době Boha nenávidí (a vše, co On miluje – tedy i nás, lidské bytosti…). Jejich vládcem je Satan, kdysi pravděpodobně archanděl Boží.

Dnešní „civilizovaná“ Evropa duchovní svět popírá. Je to jistě Satanova strategie. Pokud se podíváte do civilizací v Azii nebo v Africe, zlý duchovní svět je tady velice aktivní. Woo-doo, duchové předků, magie černá i bílá, okultismus, věštění a mnohé další - to vše se týká duchovního světa, který funguje. Skutečně můžete prostřednictvím těchto věcí někomu uškodit, můžete dělat zázraky, uzdravovat, předvídat budoucnost atd. Principy tohoto fungování naleznete v sekci otázek a podsekci magie tohoto webu. Kdybyste navštívili nějakého šamana v Africe a řekli mu, že to, čemu věří je hloupost, a že neexistuje žádný duchovní svět, možná by se Vám tak trošku vysmál…On totiž v něj nemusí věřit – on ví, že je! Misionáři z celého světa přivážejí svědectví, kdy tito lidé někoho proklejí a oni třeba zemřou, nebo na ně samotné útočí démoni, protože je na ně tito lidé poslali prostřednictvím prokletí a různých rituálů. (zde jak fungují paranormální jevy).

Bible čarodějnictví ve všech podobách odsuzuje. Už v době, kdy byl formován Izraelský národ, bylo čarodějnictví řečeno jasné NE. Čarodějnictví tehdy (stejně jako dnes) reprezentovalo protipól víry v jediného živého Boha. Tehdejší národy se zlým duchovním světem pracovaly a Izraelský národ se musel jasně postavit na stranu Boha. Se zlým nelze dělat kompromisy, není možno vyjednávat. Křesťané jsou ve stejné pozici, ve které byl tehdy Izraelský národ.

Duchovní svět, který je prezentován Bohem se nikomu nevnucuje, nikoho nezotročuje a je postaven na principu dobrovolnosti, svobody a lásky. Naproti tomu zlý duchovní svět člověka zotročuje. Člověk najednou zjistí, že je na něčem závislý. Každá závislost je zlá. I když to už žádné potěšení nepřináší, je člověk nucen něco dělat. Znovu a stále. Jen Boží moc může skutečně uvolnit pouta závislostí. Jméno Ježíš je mocnější než jakýkoliv zlý duch, pamatujme na to. Svědectví o působení zlých duchů naleznete v sekci "svědectví".

„Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.“ (Ef 6:12)

Apoštol Pavel takto jasně pojmenovává boj všech pravých křesťanů. Za mnohými jevy a skutečnostmi, které se zdají být zcela přirozené, se nezřídka kdy skrývá duchovní svět.

Na závěr čtěme toto radikální přikázání ze starého zákona:

Deuteronomium 18:10-12 „Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač ani čaroděj ani zaklínač ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání ony pronárody.“