Co je smyslem života?

30.11.2011 23:56

"Pokud neexistuje Bůh, nehledejme smysl života - žádný totiž není" PF

Věřím, jak již z obsahu těchto stránek plyne, že tu lidská bytost není náhodou, ale že nás stvořil všemohoucí Bůh. Proto také věřím, že smysl života člověka se logicky ani nemůže odvíjet od našich přání a tužeb, ale že je nám tento smysl jaksi dán (zvenčí).

Věřím, že smyslem života každého člověka je vztah s Bohem, svým stvořitelem. Proč?

Ano, celá má argumentace stojí a padá s tím, zda-li Bůh skutečně existuje. Pokud neexistuje, pak neexistuje žádný smysl života. Pokud není Bůh, žádný smysl nehledejme, protože prostě není. Cokoliv se Vám zlíbí, to může být Vaším osobním smyslem života. Ať už se bude jednat o ušlechtilé cíle, jako péče o rodinu, pomáhat chudým v Africe a péče o nemocné v hospici, nebo cíle méně ušlechtilé, jako např. být co nejbohatší, ovládat co nevíce lidí, nebo prostě "co nejvíce si užít"...

Pokud však existuje Stvořitel, který nám dal život, nemá pak právě ON jakýsi "manuál" k našemu životu? Není to právě ON, kdo tento smysl člověku dává?

Tento názor mi potvrzuje také sdělení Bible, která říká, že jsme byli stvořeni podle božího obrazu a pro vzájemný vztah. Bible také popisuje, že se "něco" pokazilo a lidé tento vztah s Bohem přerušili a ztratili. Právě po této vzpouře prvních lidí se rozběhly lidské dějiny, které byly charakteristické šířením zla, válkami a vším, co i dnes tak důvěrně známe...

Bůh to však tak nenechal. Lidé se sice rozhodli Boha opustit, ale Jeho prvotní záměr (vztah s člověkem) nepozbyl platnosti. Proto toto oddělení a tuto propast mezi člověkem a svatým Bohem vyplnil obětí svého syna - Ježíše Krista. Více o tom v článku Základní jádro křesťanství.

A právě díky Ježíši Kristu můžeme znovu obnovit náš ztracený vztah s Bohem a můžeme jej znovu plně prožívat. Ježíš kdysi řekl:

"Já jsem ta cesta, pravda i život, nikdo nepřichází k Otci (Bohu), než skrze mne."