Co není křesťanství?

28.11.2011 00:49

Odpověď na tuto otázku nejlépe vykreslíme právě tehdy, když naopak pochopíme co křesťanství je (Základní jádro křesťanství). Přesto můžeme stručně uvést pár bodů pro lepší orientaci:

 

Křesťanství není:

- souborem příkazů a zákazů;

- o tom, že se musí chodit do kostela a předříkávat naučené modlitby;

- není o hromadění majetku a získávání moci;

- není o zneužívání postavení k jakýmkoliv účelům;

- není systémem nauk, které se musí dodržovat, aby se člověk dostal k Bohu;

- není o hyerarchii kněžích, ani o jiných náboženských vůdcích;

- není o strašení lidí peklem;

- atd...

Mnohé z těchto bodů jsou pouhými předsudky a nedorozuměním, nebo deformací lidmi, kteří se pokládají za křesťany, ale ve svém srdci jimi ve skutečnosti nejsou.

Křesťanství je o lásce Boha k člověku. Lásce, která byla ochotna jít do krajností a obětovat sebe sama pro nás...o lásce, která nás chce vést, chránit a spolupracovat s námi na smysluplném naplnění našeho života.