Ďábel

28.11.2011 01:24

Ďábel, Satan, Čert, ten Zlý, Lucifer, Světlonoš, Otec lži, Belzebul, Pokušitel. To jsou vše jména jedné a té stejné osoby. Je to bytost, která se vzepřela Bohu a působí proti němu. My lidé jsme hodně ovlivněni postavou čertíka z pohádek. Bývá směšná, legrační, mnohdy potřebuje pomoct anebo sama pomáhá. Často je nemohoucí a neschopná. Má kopyto, ocas, růžky a bradku. Je tak nerealisticky vykreslená, že říkat, že tato bytost existuje, je přece směšné. A přesto si to křesťané dovolují tvrdit...

Bytost, kterou popisuje Bible, je však velice mocná. V podstatě je tento svět jeho a každý kdo je v něm také...(pokud nepatří Bohu). Jeho cílem je strhnout na svou stranu každého člověka, aby nevěřil v Boha, nevložil svou důvěru v Boha, nepoznal Jeho lásku v Ježíši Kristu, ale naopak aby věřil Satanu a sloužil mu (byť nevědomě).

Pokud jste už slyšeli o satanismu, je to uctívání Satana (ačkoliv má velmi mnoho podob) - satanské rituály jsou v naprostém protikladu proti jakékoliv morálce, proti Bohu. Satan nabízí vše fyzické, hojnost bohatství a lidského „štěstí“, dá-li se to tak nazvat. Pod jeho vládou přicházejí ale také psychické a duchovní problémy, nemoci a jiné problémy, které mohou nakonec vyústit i ve fyzickou smrt. Závislosti, které nás lidi občas zotročují, mohou být přímým následkem našeho, byť třeba nevědomého, uctívání Satana (tím, že žijeme sobecky, nespravedlivě, nenávidíme, jsme sami sobě bohem atd.).

Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.“ (Jk 4:7)

Křesťané mají naději, že Kristus nad zlým již zvítězil. Satan nad námi může vládnout pouze tehdy, když mu to umožníme. Pokud se mu vzepřeme a budeme volat k Bohu, k Ježíši Kristu, může nám pomoci a vlády Satana zbavit. Možná se vám to zdá velice zjednodušené. Existuje však mnoho svědectví o tom, že člověk, který se celá desetiletí oddával alkoholu nebo drogám, byl vysvobozen ze závislosti poté, co volal k Bohu. Žádná léčba nepomohla, jen Bůh a víra v něj. „Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.“ (Ef 6:12) Satan je vůdcem těchto zlých mocností. Přestože je mocný, Ježíš je mocnější než on a Satan nad ním nemá žádnou moc.

Je pravda, že dnešní Evropa nevěří v duchovní svět. Tím, že v něj nevěříme, ovšem tento duchovní svět nezrušíme. Není výplodem naší fantazie. Televize a média duchovní svět popírají a my jsme tímto pohledem velice ovlivněni. Harry Potter, Indiana Jones, Flynn Carsen, Čarodějky, další a další filmy, seriály, knihy, časopisy, které bagatelizují duchovní svět. Média mají ohromnou moc, která je ale v naprosté většině směřována pouze a jedině k hromadění finančního zisku. Jsou nám předkládány ty programy, které chceme vidět, a které uspokojí naše vědomé i podvědomé touhy (násilí, sex, tajemno). Není nám předkládáno to, co nám prospěje, co nás někam posune, něco co nás naučí…to je až na konci zájmu médií.

Abychom jenom neteoretizovali, předkládáme autentické příběhy lidí. Někteří z nich byli ve svém životě pod nadvládou Satana a démonů…vše však dobře dopadlo – byli vysvobozeni mocí toho, skrze kterého vše povstalo…

Příběhy lidí