Databáze názorů na to, co je smyslem života

30.11.2011 23:37
Jaký mají lidé nejčastěji smysl svého života? Předkládáme jakousi minidatabázi názorů, které lidé okolo nás vyznávají.
 
Nejčastější:
 
- co nejvíce si užít svůj vlastní život (žijeme jen jednou)
- láska a úcta k životu a s tím související činnosti
- vychovat své potomstvo a náležitě je zabezpečit
- stát se moudrým (vzdělaným člověkem)
- stát se co nejbohatším a nejúspěšnějším člověkem
- duchovně růst
- Osobní vztah s Bohem - Následovat Ježíše Krista
 
Ostatní:
 
- u každého je to jinak...
- urvat si pro sebe co nejvíce i na úkor ostatních (silnější vyhrává)
- něco vytvořit
- uvědomit si počátek a konec hledání
- nepromarnit život hledáním jeho smyslu :-)
- být co nejslavnější
- co nejvíc se naučit, zdokonalit a být spokojená
- láska k bližnímu , k nepřiteli , ke každěmu
- nic
- pomáhat, milovat a být milován, kus práce
- poznat sebe sama
- přežít vůbec v téhle době
- dozvědět se vše o chodu vesmíru
- žít jako slušný člověk a něco po sobě zanechat
- najít smysl života
- označil bych všechny, protože se nevylučují
- vložit maximum do výchovy potomků a být jim příkladem
- splnit životní poslání
- duchovní zkušenosti a vyzrálost
- moudrost,pokora,láska,soucit,pomoc,sebepoznání,
- práce
- pochybuji o tom, že život nějaký smysl má
- užít si život (udělat kariéru) a stát se vzdělaným
- být šťastný/á
- být s Bohem
- měnit, tvořit, vést a předávat
- žít a užít !
- moudrost. Potomstvo, aby po mě něco zůstalo
- žít si tak, aby to mně bylo příjemné
- být spokojený sám se sebou, ale ne na úkor druhých
- umřít
- něco pochopit,někamdojít,dokázat darovat úsměv a dobro
- mít úžasnou rodinu, děti, přátelé, lásku, peníze...
- mít dobrý pocit z toho co jsem dokázal...
- cílem a smyslem života je vzdávat Bohu úctu a slávu, sloužit mu a takto spasit svou duši.
- atd.