Existuje Bůh? A chcete to vůbec?

01.12.2011 01:26

Předkládám malé zamyšlení nad krátkým výňatkem z knihy "Kauza víra", která vysvětluje nejčastější námitky proti existenci (křesťanského) Boha. Jedná se o úzkou část knihy, kterou je nutno brát samozřejmě jako celek, nicméně i tato pasáž přináší zajímavé zamyšlení. Přesná citace je obyčejným písmem, kurzívou jsem doplňoval své vlastní myšlenky.

Text knihy

Jednou jsem byl se svojí ženou Leslie na univerzitě v jižní Kalifornii...uprostřed toho všeho klidně seděl filosof Dallas Willard, jeden z nejvýznamnějších křesťanských myslitelů současnosti...

...V jedné chvíli, když jsme hovořili o tom, jak lidé reagují na Boha, Willard učinil zvláště zajímavou poznámku: "Problém je v našem chtění. V Bibli se praví, že pokud hledáte Boha celým svým srdcem, pak jej zajisté naleznete (ověřeno na vlastní kůži:). Člověku, který chce Boha poznat, se Bůh sám zjeví. A pokud někdo Boha poznat nechce - nuže, Bůh stvořil svět i mysl člověka takovým způsobem, že nemusí".

(pak vytáhl jeden list, který předkládal studentům k zamyšlení): Příští úterý ráno, všichni, kdo žijeme na tomto světě, budeme sraženi na kolena dunivým a ohlušujícím zahřměním....Obloha zářií tajemným stříbřitým světlem a právě ve chvíli, když všichni lidé hledí vzhůru, nebesa se otvírají, mračna se rozestupují a objevuje se neuvěřitelně zářící a obrovská, Diovi podobná postava, která se nad námi tyčí jako sto Everestů. Zlověstně se mračí a blesky přebíhají po rysech její michelangelovské tváře. Potom ukazuje dolů na mě a tak, aby to slyšel každý člověk, vysvětluje: "Už mám dost tvého chytráckého slovíčkaření v teologických otázkách. Tím, že existuji, si můžeš být opravdu jist.".....

Když dočetl, Williard řek: Zeptal jsem se třídy: Jak by ten člověk zareagoval, kdyby se to skutečně stalo? "Myslím, že by se snažil najít uspokojivé vysvětlení" řekl jsem. "Přesně tak!" odvětil Willard. "Je to sice velice smutné, ale domnívám se, že by tomu tak bylo. Musíme mít stále na paměti, že pokud chcete, můžete téměř v každém případě, jaký si lze představit, odpověď na modlitbu vysvětlit. A právě to lidé obyčejně dělají. Říkají:"Jsem velice inteligentní, přece se tím vším nenechám napálit."

...Vzpomněl jsem si , že jsem nejednal jinak. Vyprávěl jsem Willardovi o době, kdy moje dcera byla krátce po svém narození rychle převezena na jednotku intenzivní péče kvůli záhadné chorobě, která ohrožovala její život. Lékaři ji nedokázali diagnostikovat. Byl jsem tak zoufalý, že i jako ateista jsem se skutečně modlil a úpěnlivě prosil Boha - pokud existuje - aby jí navrátil zdraví. Zanedlouho všechny uvedla v úžas, neboť se náhled a úplně uzdravila. Lékaři nad tím jen nechápavě kroutili hlavou. "Já na to reagoval tak, že jsem se snažil najít přirozené vysvětlení," řekl jsem Willardovi. "Pomyslel jsem si: "Jaká náhoda! Musel mít takový druh bakterie nebo viru, který samovolně zmízí." Na možnost, že zasáhl Bůh, jsem ani nepomyslel. Raději jsem setrval ve svém ateismu.".....

Závěr

Je tedy nutné odlišit 2 základní tábory lidí, kteří v Boha nevěří...každý si odpovězte níže uvedenou otázku sami pro sebe (pro své svědomí):

Něvěříte v Boha proto, že máte pochybnosti....nebo prostě proto, že v Něj věřit nechcete??? (a budete se snažit "zuby nehty" dávat pořád protiargumenty, navzdory argumentům pro). Křesťanství v základu učí, že jádro problému je v tom, že se člověk rozhodl Boha odmítat. Více zde Základní jádro křesťanství