Falešná zjevení

24.12.2011 22:46

1 Janův 4:1 "Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa."

Hned na úvod našeho přemýšlení předpokládám, že není potřebné zmiňovat se a blíže rozvádět různé zjevení, které se vydávají za "boha" a diktují vizionářům nové nauky a výklady Bible (např. mormoni). Zde snad všem soudným křesťanům zabliká varovná kontrolka a okamžitě rozpoznávají, že se jedná o zjevení klamné. Tyto fenomény jsou sice velmi rozšířeny, žádný z nich však nedosahuje tak velké intenzity, jako tzv. Mariánská zjevení. 

Jsem si vědom toho, že se nyní dotknu náboženského cítění některých katolických křesťanů. Nemohu však jinak. Existuje celosvětově populární vzrůstající vlna Mariánské úcty, která je založena mj. na nadpřirozených zjeveních. Obhájci poukazují na proměněné životy poutníků, nadpřirozená uzdravení, krvácející nebo plačící obrazy, sošky apod. Ano, může být - budiž,... jenže všechny tyto skutečnosti nemohou být měřítkem pravdivosti. Tímto měřítkem je nám sama Bible. A světe div se - sama nás vybízí, abychom si na podobná zjevení dávali pozor a důkladně je zkoumali. Kolik křesťanů tak činí před tím, než padnou do pasti těchto zjevení?

2 Korintským (11:14-15):

"A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla; není tedy nic překvapujícího na tom, že se jeho služebníci převlékají za služebníky spravedlnosti. Jejich konec bude jako jejich skutky!"

Chcete-li upřímně následovat Boha a věrně mu sloužit, zkoumejte tato (a veškerá jiná) zjevení s Biblí v ruce. Pokud budou všechna ve svých poselstvích naprosto v souladu s Biblickým poselstvím a zkoumáte je na modlitbách....pak u nich klidně zůstejte. Pokud však zjistíte, že ono zjevení přináší sdělení, které odporuje Biblickému poselství - opusťte jej! Proste Boha o moudrost a poznání pravdy. Věřím, že Vás z případného bludného učení vyvede.

Abychom si rozuměli - neútočím zde proti biblické Marii, Ježíšově matce. Tato žena zaslouží obdiv za její víru a roli ve spáse člověka. Tím to však končí. Stejně tak zasluhují obdiv desítky / stovky dalších osobností, kteří Bohu věrně sloužili. Následující dokument ukazuje na lživá poselství Satana, který se převléká za "královnu nebes", aby tím klamal celé národy...Díky Bohu - Bible ani k tomuto nemlčí...

Posuďte sami...