Film Ježíš (online)

11.12.2011 21:09

Film Ježíš je dvouhodinový film natočený podle Lukášova evangelia a je považován za nejpřesnější filmové zobrazení Kristova života. Cílem projektu s filmem Ježíš je dát každému člověku na Zemi možnost vidět tento film v jeho rodném jazyce, aby tedy člověk slyšel Ježíšova slova v jazyce, kterému rozumí, ať už je to svahilština, francouzština nebo jazyk, jehož jméno ani neumíme správně vyslovit.