Hledáš smysl života? Musíš se tedy rozhodnout...

01.12.2011 00:33

Vážený čtenáři,

pravděpodobně jsi zde proto, že hledáš smysl života. Možná Tvé hledání pramení z obecného zájmu, problémů v osobním životě, či upřímné touhy dovědět se pravdu. Někdo Ti jistě řekl: "užívej si!", jiný: "založ kariéru, založ rodinu a něco po sobě zanechej", další řekne" "žádný smysl není, jen slaboši jej hledají...".

Také jsi jistě narazil/a na hromadu protichůdných informací, které si navzájem konkurují a snaží se všem vnutit tu svoji "pravdu" - až je z toho člověk zoufalý a řekne si: "nemá to cenu, pravdu se stejně nedozvím".

Vážně si myslíš, že tomu tak je? Samo Tvé já, Tvé podvědomí křičí a ukazuje, že tomu tak není - a Ty to víš!...Každý máme v sobě "nějakou" vnitřní touhu, která nás vede a nutí hledat - nedá nám spát...a když tuto touhu umlčíme a zdánlivě naplníme nějakou dočasnou náhražkou (kariéra, nový koníček, nová žena/muž, atd.), pak se znovu potvůrka vynoří a zůstaneme v bludném kruhu, nenaplněni, nemám pravdu?

Jak je to možné? CO to uvnitř nás tak křičí a nutí nás se nad tím zamýšlet a hledat smysl života? Jistě... člověk, který sám sebe klame a tvrdí, že vše je jen náhoda, ten se bude ohánět přirozeným strachem a sobeckou touhou po nesmrtelnosti ...Ale co když to tak není? Lidé věří pouze tomu čemu sami věřit chtějí - to platí jak o lidech věřících, tak nevěřících...ale co objektivní skutečnost? Ta je přece naprosto nezávislá na tom, co si myslíme...buďto "něco" je, nebo není...a naše víra to nezmění.

Co když ten vnitřní hlas a to zvláštní "hlodání" je skutečný hlas, který nás k "někomu" volá? Může se člověk osobně přesvědčit, jestli ta "pravda" je opravdu objektivní a skutečnou pravdou? Bez toho, aby musel slepě věřit a přijmout nějaké učení? Může si ono "nepodložené" tvrzení, kterým se ti pánbíčkáři pořád ohánějí, ošahat? Má odpověď zní ANO. A zároveň je to velmi důležitá otázka.

Můžu zde předkládat hromadu argumentů, hromadu indicií a faktů pro obhajobu křesťanství a existenci Boha (na tomto webu naleznete mnoho takového materiálu)...ta však jdou všechna napadnout a ignorovat, jak to mnozí dělají.

Proto Tě, milý čtenáři, vyzývám - JDI A PŘESVĚDČ SE SÁM! Hledáš naplnění? Hledáš štěstí?....najdeš Jej ve vztahu s Bohem....Nevěříš? Jdi za Ježíšem Kristem. O Něm bylo řečeno:

"Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna (Ježíše), aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný"

On za Tebe zemřel a pak vstal z mrtvých! Ať se snažíš být sebelepší, stále si tvoříš také pomyslnou hromádku špatných věcí (hříchů) - Samotný Bůh Ti nabízí, že ji smaže...Bůh je úplně jiná "liga" - On je naprosto SVATÝ (tj. čistý). Nemůžeme k němu, protože nám v tom překáží naše hříchy, ale Ježíš se obětoval a Jeho oběť má moc smazat všechny provinění - jen ber, nebo nech být...

Je to tak jednoduché, ale zároveň tak složité....Lituješ svých hříchů? CHceš se změnit? Přijmi tu nabídku, vydej se s dětskou upřímností Ježíši a On obnoví Tvůj ztracený vztah s Tím, kdo Tě stvořil - s Bohem. Pak Ti taky dá poznat, že nejsi úplně mimo a že Tvá víra není slepá (zkušenost milionů znovuzrozených křesťanů).

Jdi a zkus to - nemáš co ztratit! Zato máš co získat...

Rozhodneš-li se, jdi do svého nitra a popros Boha, aby Ti dal poznat pravdu...vyznej Mu, že to chceš zkusit a popros Jej, ať se Ti dá poznat...bližší informace o biblickém způsobu přijetí odpuštění je zde.

PS.

Pravé křesťanství je o vztahu s Ježíšem Kristem - pravý křesťan je ten, kdo přijme Ježíše Krista do svého života a drží se Jeho učení z Bible - napříč celým světem, příslušnost k formální církvi z člověka křesťana nedělá, ač se takto mnozí nazývají. Proto v pravém slova smyslu existuje pouze jediná pravá církev - a to církev Kristova, kterou nenajdete nikde zaregistrovanou:), sestává z upřímných věřících, kteří přijímají Krista napříč spektrem různých křesťanských církví - proto bacha na sekty, které tvrdí, že jenom ony jsou ty správné a pravé.