Horoskopy a věštění, nevinná hra?

03.12.2011 19:19

Odedávna se králové, panovníci i prostí lidé obraceli pro rady k astrologům. Ne jinak je tomu dnes. Rady astrologů vyhledávají politici, obchodníci, hvězdy show businessu, ale i prostí lidé. Doslova desítky milionů lidí žije podle jejich rad a nechávají své životy dobrovolně svazovat radami hvězd. Jenom obtížně naleznete nějaké periodikum či populární médium, které by nemělo pro své čtenáře připraveny horoskopy. Horoskop na dnešní den, horoskop na týden, měsíc, rok, horoskop pro zaměstnání, partnerský horoskop a mnoho dalších jiných. Málokdo však ví, že tyto horoskopy jsou v podstatě úplným nesmyslem i z pohledu profesionálních astrologů, neboť často téměř vůbec nereflektují astrologické principy.

Již nějakou dobu sleduji velký boom esoterických, okultních a jiných praktik, které se u lidí těší stále větší oblibě. Je smutnou realitou, že se na těchto praktikách podílí také mnoho křesťanů, aniž si vůbec uvědomují, co vlastně činí, nebo jaké je pozadí těchto nauk. (Tento článek je obsahově podobný článku v rubrice zamyšlení, tento je však šitý na míru křesťanům). Mohli bychom zde rozebírat také různé varianty Satanova klamu – od geopatogenních zón, různých léčitelů, proutkařů, jógy, Feng-shui, akupunktury, kartářek, až po horoskopy. Více informací v přehledu nebezpečných praktik nebo v naší knihovně.

Já se však chci podívat spíše na astrologii, horoskopy a věštění. Nerozděluji je především proto, že za nimi křesťané vidí stejný jmenovatel - „síly, které mají řídit život člověka“...ať už tyto síly někteří nazývají „osud“, „vesmír“, „životní energie“, nebo „božstvo“, je každému skutečnému křesťanovi jasné, kdo je strůjcem tohoto klamu a kdo takto v životech lidí jedná.

Snad v každém časopise, na který narazíte, naleznete nějakou verzi horoskopů. Ať už jsou to horoskopy osobní, horoskopy lásky či pracovní horoskopy. Vedle toho nám média servírují při představování jakékoliv osoby, o které píší, znamení horoskopu, ve kterém se narodila. Chci se proto zaměřit především na pozadí těchto jevů.

 

Funguje to?

První otázka, která by měla být položena je následující - "funguje to"? Jsou horoskopy a věštby skutečně jakýmsi neměnným provazem, který tahá náš osud tam, kam chce - a my to můžeme vyčíst ze stránek časopisů či se dozvědět od kartářek? Myslím, že na tuto otázku můžeme odpovědět „ano, funguje to“. Vysvětlení lze nalézt jak v rovině psychologické, tak také v rovině duchovní, resp. v kombinaci obou.

 

1) Psychologický aspekt horoskopů (věšteb atd.)

I když je člověk ateista jako trám, přece jen u něj může předpověď do jisté míry fungovat. V tuto chvíli je jedno, jestli můj výklad toho, co se za těmito praktikami skrývá, je pravdivý či nikoliv. Pokud budou lidé přijímat své horoskopy, více či méně jimy budou ovlivněni.

Člověk má totiž jednu zajímavou vlastnost - pochybování. Typický příklad je, když člověk navštíví kartářku, ale před kamarády prezentuje, že tomu stejně nevěří. Jenže ono sdělení, které od ní dotyčná osoba přijala (nehledě na to, jestli je to pravda či úplná lež) chtě nechtě pracuje v jejím podvědomí. Jsou lidé, kteří toto "proroctví" přijmou zcela a jsou tím v podstatě svázáni/zotročeni úplně. Jiní budou tvrdit, že je to hloupost, ale kvůli pochybnostem si sem tam řeknou "a co když na tom něco bude"...

Tímto je jejich život více či méně ovlivněn tvrzením, které o sobě slyšeli. Dle mého názoru není mnoho těch, kteří by dokázali tato sdělení úspěšně vytěsnit tak, aby neměla žádný, byť i podvědomý, vliv na jejich chování.

Mnoho lidí je tímto zotročeno a v podstatě pod kletbou. Přijali tvrzení, které o nich někdo říká (ať už horoskop či kartářka). Pak se tímto nepřímo řídí a jejich život je směřován do roviny, kdy se zříkají vlastní zodpovědnoti, protože "se stalo, co se stát mělo"...jinými slovy – v rámci svého rozhodování berou v úvahu (více či méně) i to, co jim o nich někdo řekl a jsou více citliví právě na ty oblasti, kterých se horoskop či věštba týkala.

Tipický příklad - „Já za své chování nemůžu, jsem >býk<“...lidé se tímto zříkají vlastní zodpovědnosti za své chování a náladovost.

Další příklad: Partnerský horoskop, který je údajně schopen odhalit, kdo se k sobě jak hodí. Pokud tento horoskop člověk přijme, tak ač je jakkoliv stupidní a nepravdivý, stane se otrokem jeho výmyslu. Své potenciální známosti bude posuzovat mimo jiné podle toho, jestli se k nim protějšek hodí v kontextu znamení. Nejprve si řekne, že na znamení kašle...třeba spolu chvíli jsou...ale pak přijdou problémy (a ty přijdou vždy!)...a oni si začnou říkat..."nemá to cenu, stejně se k sobě nehodíme"...a vztah ukončí. Mohli být již krůček od vyřešení konfliktu a upevnění nadějného vztahu, ukončí jej však, protože jim to někdo nadiktoval.

Toto jsou jenom ilustrační příklady. Podobných lze nalézt tisíce. Chci tím poukázat na to, že i když by neexistovaly žádné zlé síly, které za nimi stojí a i kdyby neexistoval žádný Bůh, pak i v tomto případě jsou tyto praktiky špatné a způsobují větší či menší míru otročení. Jinými slovy lidem diktují vzorce chování a ovlivňují směr rozhodování v jejich životech.

 

2) Duchovní aspekt horoskopů

Nejprve si uvědomme, že tyto nauky popírají existenci osobního Boha, který chce mít s člověkem osobní vztah a chce jednat v jeho životě. Každá z těchto praktik tuto skutečnost přímo či nepřímo popírá a naopak podsouvá člověku alternativní smysl a „štěstí“ do života...

Dostáváme se k další rovině problému a nabízí se otázka: "Pokud horoskopy či věštby skutečně fungují, jaká síla se za nimi skrývá?", myslíte, že je to Bůh? Toto je paradoxně otázka, kterou si mnohdy lidé nepokládají. Existuje mj. i mnoho léčitelů, kteří vědí, že jejich léčení "funguje", ale nevědí proč a co se za tím vším skrývá (krom placeba). Vlastně je to často ani nerozrušuje - hlavně, že to funguje...

Ačkoliv může horoskop či věštba fungovat už jenom proto, že jsme jí ovlivněni z psychologického hlediska (viz. bod 1), určitě jste se setkali s tvrzením lidí (nebo možná osobní zkušeností z doby před uvěřením), že "ono to fakt funguje" a neumíte si to vysvětlit. Ano, souhlasím. Pokud se nejedná zrovna o šarlatány kartáře (a jiná média), pak daný jedinec pravděpodobně narazil na člověka, který je ve spojení s duchovním světem a ten mu sdělil nějaké skryté informace. Podobný princip lze vysledovat i u horoskopů, numerologie, nebo pamatování si „minulých životů“ apod. Podle křesťanství jsme obklopeni duchovním světem, ve kterém probíhá boj mezi dobrem a zlem. Padlí andělé (démoni), kteří nenávidí Boha a lidi, se snaží všemožnými prostředky zamezit lidem přímý přístup k Bohu, aby s Ním měli osobní vztah, pro který byli stvořeni. Proto vymýšlejí mnohé lži a systémy, aby si každý vybral, co je mu po chuti - jenom ne pravdu...

Pokud lidé narazí na vyvolávače duchů či kartářku, kteří jsou skutečně ve spojení s "vyšší mocí", pak tvrdím, že je tato moc člověku nepřátelská. Tyto bytosti nás denně obklopují, ačkoliv je nevidíme. Pokud někomu takový vykladač sdělí proroctví, např. že si zláme nohu, tak pro duchovní síly není problém to také takto zařídit. Nebo pokud bude někdo prorokovat, že budete mít nemoc v rodině, pak pro démony není problém to tak zařídit (ačkoliv poslední slovo má vždy Bůh)...

A co se stane pak? Lidi si řeknou "to není možné...ta věštkyně měla pravdu....", nebo "ten horoskop nelhal"...a pak z toho jsou příběhy, které asi mnozí z Vás znají (nejednou jsem slyšel, že se někomu tyto věštby či horoskopy "zázračně" vyplnily).

Celý komplex takových příběhů vyplodil miliony zájemců o tuto duchovní oblast a výsledek vidíte sami denně kde se jen podíváte. Ptejte se tedy: jaká síla se skrývá za vším tím "věřím, že to funguje?". Můžete odpovědět - nevím. Můžete také odpovědět určitě dobrá. Já se však ptám, proč se ptát karet či lidí, kteří ani nevědí, o jakou moc se jedná a ne přímo Boha? Pokud lidé věří, že existuje nějaká vyšší síla, která řídí naše životy, proč ji nezkusit kontaktovat přímo? Proč nezkusit ono prosté "Bože, pokud existuješ a pokud o mě máš zájem, dej se mi nějak poznat...potřebuji Tě!"?

Tyto síly mohou určitým způsobem stále působit v našich životech - a to tehdy, když jim k tomu dáváme "zelenou". Doptávání se karet či horoskopů místo Boha samotného pak démoni vnímají jako pozvání ve stylu "Vítejte, na Boha kašlu, hledám jinde...tak mi poraďte vy...". Proto pokud někdo praktikuje vykládání karet, věštění apod., pak má velký problém. A je-li to křesťan, pak přijímá Satanův klam, jehož úkolem je podsunout lidem alternativní teorii, která se snaží vytěsnit Boha a Ježíše Krista z jejich uvažování. Je také nemálo těch, kteří jsou ochotni věřit kde čemu nadpřirozenému, jen ne v existenci Boha. Těchto lidí se ptejte „kdo tedy podle Tebe stvořil tyto nadpřirozené zákonitosti, které dokáží řídit složitými mechanismy vesmír a život“? Jsem přesvědčen, že ani „obyčejný“ fyzický život nemohl vzniknout v žádném případě sám od sebe náhodou. Natožpak, aby vedle tohoto všeho ještě „náhoda“ stvořila složité zákonitosti, které mají ovládat lidské životy a osudy. Jedinou logickou odpovědí, kterou mnozí tak razantně odmítají, je existence Stvořitele.

(Deutronomium 18:10-13)

"Ať se u tebe nenajde, kdo by svého syna či dceru provedl ohněm! Stejně tak žádný věštec, jasnovidec, hadač, čaroděj, zaříkávač, vyvolávač duchů, věštkyně ani ten, kdo se radí s mrtvými. Každý, kdo páchá něco takového, je pro Hospodina ohavný! Právě kvůli takovýmto ohavnostem je Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání. Buď cele oddán Hospodinu, svému Bohu."

 

Zajímavá je otázka, kterou zaznamenal W.C. Van Dam ve své knize Okultismus a křesťanská víra: „…proč bylo často zjištěno, že horoskop souhlasí až po ten okamžik kdy se člověk, na něhož se horoskop vztahuje, stane křesťanem, a pak už ne?“. Možná je to proto, že když převezme nad naším životem vládu Bůh, pak platí Jeho slova: "Toto praví Hospodin, tvůj vykupitel, Svatý Izraele: "Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já tě vyučuji tomu, co je ku prospěchu, uvádím tě na cestu, po níž půjdeš." (Izajáš 48:17)

 

Závěr

Víra v horoskopy a numerologii představuje před duchovním světem legitimní žádost, aby démoni uvrhli člověka do kletby, neboť kdo se chce podřizovat něčemu jinému, než Bohu, otevírá dveře nepřátelskému duchovnímu světu a jeho vlivu ve svém životě. Pokud poddáte svůj život Bohu, místo horoskopům a číslům, bude právě On tím, kdo bude střežit a vést vaše životní cesty. Hvězdy ani čísla vás nemilují, Bůh ano.