Je panenství a panictví přežitek?

10.12.2011 20:49

Tento článek je výňatkem z publikace Tomáše Řeháka, který se věnuje přednáškové činnosti na školách. Specializuje se zejména na témata, která se týkají sexu, nemoci AIDS a vztahů.

Slovo panenství má samo o sobě zvláštní nádech čistoty a neporušenosti. Běžně ho užíváme, když mluvíme o neporušené přírodě. Jaký význam však má v životě mladého člověka na přelomu třetího tisíciletí? Na SPŠ strojnické (třída samých kluků) jsem se zeptal: “Řekněte mi upřímně, kdyby zde byly dvě stejně hezké holky, jedna by byla panna a druhá měla za sebou sedm milostných vztahů, kterou byste si vybrali za manželku?Všichni do jednoho chtěli tu pannu.

Žena chce muže, pro kterého bude poslední. Muž chce ženu, pro kterou bude první.  Proč? CO JE TO PANENSTVÍ?

Vstup do pochvy dívky je od jejího narození chráněn tenoučkou blanou. Dokud dívka neměla pohlavní styk, zůstává PANNOU. Ve starověku mělo panenství ženy tak vysokou cenu, že muž, který ho před manželstvím porušil, byl povinen:

DÁT OTCI TÉ DÍVKY PADESÁT ŠEKELŮ STŘÍBRA. (Padesát šekelů bylo 0,5 kg ) DÍVKA SE PAK STANE JEHO ŽENOU, PROTOŽE JI PONÍŽIL. PO CELÝ ŽIVOT JI NESMÍ PROPUSTIT. (Bible, 5. kniha Mojžíšova)

Ženy ve starověku neměly lehký život, musely těžce pracovat a byly zcela odkázané na mužského živitele, ale biblický zákon, který si je vědom zneužití sexuality, poskytuje ženě ochranu její cti. Tělesné spojení muže s dívkou, která není jeho manželkou, je označováno jako ponížení ženy. Pokud žena sama s tímto vlastním ponížením souhlasí, vědomě hřeší. Píseň písní v Bibli vyjadřuje vztah k panně těmito nádhernými verši:

"ZAHRADA UZAVŘENÁ JSI, SESTRO MÁ, NEVĚSTO, UZAVŘENÝ VAL ZAPEČETĚNÝ PRAMEN. VYDÁVÁŠ VŮNI JAKO SAD S JABLKY GRANÁTOVÝMI, S VÝTEČNÝM OVOCEM, HENOU A NARDEM....JSI PRAMEN ZAHRADNÍ, STUDNA VODY ŽIVÉ, BYSTŘINA Z LIBANÓNU."

Úcta k panenství v národech přetrvala tisíciletí a křesťanství ji ještě posílilo, protože právě křesťanství ukázalo, jakou má žena hodnotu. Proč bylo panenství tak chráněné? Dnešní věda zjistila, že když dívka začne žít sexuálním životem předčasně a střídá partnery, zničí si citlivost pochvy. Také rakovina děložního čípku je častější u žen, které začaly brzy se sexuálním životem a měly více parterů. Tohle se ale nevědělo ještě před padesáti lety, takže právě po druhé světové válce, s tak zvaným emancipačním hnutím, proráží do obecného povědomí názor, že panenství samo o sobě je nesmyslné, důležitější je vzdělání ženy a její úplné, často i duševní a fyzické, připodobnění se mužům.

Po přednáškách za mnou přicházejí mladí lidé a chtějí soukromý rozhovor. Obvykle jim kladu otázku, kdy začali žít sexuálním životem. Mnozí z vás sbíráte sexuální zkušenosti od čtrnácti, patnácti let. Někteří prý již ve dvanácti. Existuje jakýsi mýtus. Děvčata mezi sebou říkají: “Holky, to snad není možné, ona je v šestnácti ještě pannou, já padám...” Kluci zase: “Klucíí, to je vůl, von ještě v sedmnácti nepřefik žádnou babu. Toho by měli ukazovat v ZOO.” Být panicem nebo pannou jako by byla tělesná vada. Tenhle mýtus podporují i sdělovací prostředky, protože z toho mají peníze. Je to jeden velký byznys. O nic jiného nejde. A ty i tvoji spolužáci a spolužačky se stáváte obětí tohoto byznysu. U nás se říká: ztratit panenství. Proto se ve školách často ptám:

Děvčata, vysvětlete mi, jak můžete ztratit panenství? Jdete po ulici a ono vám to vypadne z kabelky? Jako kapesník? ...Jééé, mé panenství, už je pryč, škoda...

Panenství se nedá ztratit jako prstýnek. Panenství se dobrovolně dává. Ze své svobodné anebo zmanipulované vůle. Kolik kluků však může dívka takto podarovat? Jen jednoho a jen jednou za život. Má-li člověk něco, co má jen jednou a nikdy už to nebude moci získat zpět, je to velmi vzácné a měl by si dobře zvážit, komu to daruje. Je mnoho děvčat, dnes většina, které jeden ze svých nejvzácnějších darů proplýtvají jako bezvýznamnou nicotnost a pak toho litují celý život.

Můj dobrý přítel Stuart Angus mi vyprávěl o Katce. Rozhodla se, že zůstane pannou až do manželství a panenství dá svému manželovi jako nejkrásnější svatební dar. Děvčata ve třídě se jí smála. Říkala jí: “Ty seš taková jeptiška, netykavka!” Kluci jí domlouvali: “Kačko, nebuď hloupá, užij si dokud seš mladá, nebuď staromódní,” a dělali na ni různé dvojsmyslné narážky. Když se jí jednoho dne ve třídě děvčata zase smála, otočila se a mírně řekla: “Poslouchejte. Kdykoli se mi zachce, každý den, měsíc, nebo rok mohu své panenství někomu odevzdat a mohu být jako vy, ale vy už nikdy nemůžete být jako já.” Katka si totiž uvědomila vzácnost své čistoty a nehodlala ji proplýtvat.

Všechno, co je vzácné a drahocenné, se snadno poškodí. Obzvlášť používá-li se to jinak, než se má.

Představ si, že máš doma fotoaparát. Je drahý a velmi vzácný. Nějaký Nicon nebo Olympus s pořádným objektivem a spoustou programů. Chvilku totrvalo, než ses ho naučil obsluhovat, ale už to docela umíš a děláš skvělé fotky. Na ten fotoaparát jsi dlouho šetřil, a kdyby ti babička nepřidala, ještě by ses na něj chodil jenom dívat do výkladní skříně. Ale teď je tvůj a přináší ti první radost. A pak se u vás objevím já, chci ti pomáhat a jdeme spolu spravit plot na zahradě. Musíme zatlouct pár tyček, ale nemáme kladivo. Já se rozhlídnu a uvidím tvůj fotoaparát. Vezmu ho do ruky - to je zajímavé - dobře se to drží, těžké to je také, má to tvrdý povrch - super. Fotoaparát použiji jako kladivo. Víš, že to funguje? Funguje to velice dobře! Skutečně, plot se dá opravit fotoaparátem. Funguje to! Podobně mohu použít kytaru ve člunu místo pádla nebo hodinky jako míček. Proč být tak omezený a používat foťák jen na focení, kytaru jen na hraní a hodinky jen na koukání? Nebuďme tak staromódní! Mohou mít přece širší použití. Funguje to! Ale jen potud, než chceme s aparátem znovu fotografovat, na kytaru opět hrát, na hodinkách sledovat čas. Najednou je zle. Drahý fotoaparát nefotografuje, kytara nehraje, hodinky nejdou opravit. Je to poškozené. Po hrubém zacházení většinou navždy. Vzácnou věc jsem špatně použil a ona byla zničena.

Tato zákonitost naprosto přesně platí o sexu. Sex je velmi krásný, velmi vzácný. Je prostředkem, kterým si muž a žena mohou vyjádřit lásku a úplnou oddanost. Není cílem. Je prostředkem. Proto je určen do vztahu mezi jednu ženu a jednoho muže na celý život. Tomuto vztahu se říká manželství. Dát si vzájemně sex, znamená dát se tomu druhému víc než jinému. Někdo namítne: “A proč hned vstupovat do manželství, když se chceme vzájemně jen potěšit?” Jestliže překročíš určený způsob použití, přichází poškození nebo zničení. Plíží se postupně a možná nezasáhne právě tebe, ale toho druhého. Nepozná se to tak rychle jako u rozbitého fotoaparátu nebo rozklížené kytary. O to je to záludnější.

Dívka šeptá chlapci: “Ty můj jediný!” On si myslí: Ty má třetí. Jedno děvče začalo chodit s klukem. Bylo to úžasné. Tolik ho milovala. “Určitě je to na celý život a bude to krásné,” myslívala si. Ale byl tu jeden problém. On jí často opakoval: “Asi se ti nezdám dost dobrý. Kdybys mě skutečně milovala, dala bys mi všechno. Copak nevidíš, jak mě vzrušuješ? A pak se stáhneš. Kdo to má vydržet?”Přemýšlela, jak mu má dát najevo, že ho miluje opravdově. Nakonec se rozhodla. Trochu se bála, ale udělala to. Spali spolu. Milovali se. Snažili se, aby to bylo jako ve filmu. Moc to nešlo. 

Druhý den se probudila a přemýšlela: Stálo to za to? Ale ano, určitě se máme rádi, určitě se jednou vezmeme. Jen jsme začali trochu dřív. Čekala na telefon. Miláček nevolal. Další den tedy zavolala ona. On byl trochu divný. Asi měl špatnou náladu. Domluvili si schůzku. Toužila po tom, aby jí znovu potvrdil, že ji miluje. Ale on místo toho řekl: “Promiň, něco se ve mně změnilo, nevím, co to je. Ale náš vztah není perspektivní, ukončeme ho.”

Příběh, který ti vyprávím, není můj výmysl. Je to jen opis jednoho z mnoha dopisů, které dostávám od děvčat.

Mladík šel jen za sexuální touhou. Nebyla to láska, byl to lov. Možná si to ani neuvědomoval, ale když oběť ulovil, přestal o ni mít zájem. Dívku to naopak zničilo na mnoho let. Ona nehledala jen sex. Ona hledala lásku. Většina děvčat hledá lásku. Neříkám, že úplně všechna. Některá děvčata loví kluky ještě dravěji než kluci holky. I děvčata se umí chlubit sexuálním výkonem. Ale takovou bych nechtěl. Pamatuj si to dobře! Většina děvčat hledá lásku a ochranu. Mnoho chlapců nejprve hledá jen sex. I my to musíme o sobě vědět. Vžij se do pocitu Stvořitele. Vytvořil ženu pro muže. Jako nejkrásnější růži. Víš, jak se rozvíjí růže? Nejdřív je to poupátko, pak začne pukat a slaboučce voní. Když ji dost zaléváš a ošetřuješ, rozvine se v překrásný voňavý květ. Ale to není všechno. Když odkvete, zůstane šípek. A šípek má mnoho dobrých a léčivých účinků, ze kterých se můžeš radovat po celý život.

I ty si můžeš najít jednu takovou růži, vyhlížet, chránit ji, zalévat, užívat si její vůně, i blahodárných účinků šípku. Budeš-li s růží zacházet dobře a správně, bohatě se ti odmění. Jestliže však vtrhneš k poupěti a pomůžeš mu, aby předčasně rozkvetlo, zničíš ho. Růže už nevykvete. Můžeš tohle poupě samozřejmě odhodit na kompost a utrhnout další růži, tentokrát rozvinutější. Nemáš-li bázeň před Bohem, proč by ses bál jít od růže k růži? Jenže pozor: žena, dívka je víc než květina. S každou ženou, se kterou se muž spojí tělesně, se stává jedním tělem. (Bible, 1. list do Korintu):

"COŽ NEVÍTE, ŽE KDO SE ODDÁ NEVĚSTCE, JE S NÍ JEDNO TĚLO? JE PŘECE PSÁNO: BUDOU TI DVA JEDNO TĚLO. "

Víš, co to znamená? Výzkumy v oblasti AIDS a viru HIV překvapivě dokázaly, že muž, který souloží s ženou, se dostává potencionálně do styku se všemi jejími sexuálními předchůdci a také s nemocemi, kterými byli nakaženi. Podobně i žena, která střídá partnery, se setkává skrze tělo každého z nich s jejich minulostí. Ještě se ti zdá omezení sexu Stvořitelem na jednu ženu do manželství nesmyslné? Je to snad puritánství? V době AIDS a jiných chorob?

Co doopravdy přinesla tzv. SEXUÁLNÍ REVOLUCE?

1. PORNOGRAFII - Manžel přijde domů a prohlíží si časopis. Co vidí? Krásné ženy s perfektním tělem (dnes již téměř vždy digitálně upravené do nereálné podoby). Podívá se do kuchyně. Co vidí? Manželku v teplákách, matku tří dětí (jeho dětí). Už nemá tělo jako za mlada. Jaké ovoce přináší toto srovnání skutečného s vyfotografovaným snem? NESPOKOJENOST, NEVĚRU, MOŽNÁ ROZVODY, NÁSILÍ, BOLEST.

2. ANTIKONCEPCI - panenství a sexuální zdrženlivost byly nahrazeny antikoncepcí. Zdálo se, že je to ideální vynález. Konečně sexuální volnost bez nebezpečí nechtěného otěhotnění. Účinnost až devadesát osm procent. Úžasné! Ale ovoce? S explozí sexu se závratnou rychlostí šíří POHLAVNĚ PŘENOSNÉ NEMOCI, kterými se nakazí až 340 milionů lidí ročně. Někdo namítne: Vždyť antikoncepce chrání před těmito nemocemi. Ano, souhlasím, ale ne každá, ne vždycky, ne před všemi nemocemi.

3. INTERRUPCE - 50 milionů dětí je ročně zabito interrupcí. Ovoce? Kulturní státy vymírají. Až vy dospějete, bude tu daleko víc starých důchodců než vás mladých. A vy je budete muset uživit a nebo v parlamentu odsouhlasit eutanázii a tichou cestou tyhle staroušky povraždit. Myslíš, že z toho budete šťastni?

4. PARTNERSTVÍ NA ZKOUŠKU - hrůza z rozvodů spojená se sexuální volností vede k takzvaným divokým svazkům. Mladí lidé spolu žijí, ale nechtějí za sebe přebrat právní zodpovědnost. Shledávám, že mladí lidé jsou schopni si brát vysoké úvěry, aby si zajistili společné bydlení, ale nevěří si vzájemně natolik, že by se chtěli vzít. Ale co bude následovat, až se pohádají a rozejdou? Kdo zaplatí ten úvěr, komu bude patřit byt a kdo se bude muset vystěhovat na ulici? Tento trend převládá teprve od osmdesátých let a důsledky zjistíme až za dvacet, třicet let. Jaká nejistota.

5. DĚTSKÁ PROSTITUCE - například v Thajsku je 800 000 dětských prostitutek ve věku dvanácti až čtrnácti let! I u nás se dětská prostituce začíná šířit. Stačí se podívat na internet nebo projít se po větších nádražích. Jen se o tom moc nemluví. Ovoce: totálně citově i tělesně zničený život každého jedince a start šíření nejhroznějších tělesných i duševních nemocí.

Toto všechno ještě umocňuje současná sexuální výchova na školách, protože nemluví ani tolik o zodpovědné lásce, natož pak o cenné zdrženlivosti. Někdy to je jen o technice a o sobeckém: dělej, co ti právě udělá dobře. Jako záchranný pás před AIDS se pak mladým lidem nabízí kondom. Něco ti povím: NEEXISTUJE KONDOM NA ZRANĚNÉ SRDCE.  
Strom se pozná po ovoci. V Bibli se píše, že dobrý strom přináší dobré ovoce a špatný strom plodí špatné ovoce.  Podívej se poctivě kolem sebe a polož si otázku, jaké ovoce přináší bezbřehý sexuální život. Co to přineslo tobě, tvým přátelům a přítelkyním?

Co to přináší lidstvu?

Jsme zdravější?

340 milionů pacientů postižených pohlavně přenosnou nemocí ve světě ročně.

Jsme ušlechtilejší?

Každé druhé manželství se rozvádí.

Milujeme více své děti?

50 milionů interrupcí ročně.  

Sexuální volnost je nejhazardnější luxus, který si lidstvo dovoluje. Stojí ho ZDRAVÍ, PENÍZE A MNOHO ZRANĚNÝCH SRDCÍ. Obal je nádherný, ale vevnitř je to shnilé.   Potřebujeme změnu. A mladí lidé jsou průkopníky změn. Byli to mladí lidé, kteří se před dvěma generacemi nechali nachytat na sexuální volnost, nasedli do vlaku a ani neuvažovali, kam jede. Jenže vlak jede po slepé koleji. Kolej končí ve skále. Dnes jsou z těchto lidí citoví mrzáci. Stárnoucí pánové nemají odvahu se nechat ani prověřit, aby se nepoznalo, kolik zplodili nemanželských dětí. Jaký charakterový nedostatek. A někteří sedí i na nejvyšších místech a určují zákony naší země. 

Tom Řehák