Jiná témata

13.01.2012 21:21

Plkání na duchovní témata, ale obecně, bez speciálního zařazení...

Diskusní téma: Jiná témata

Vstup do vztahu

MrFingers | 15.02.2016

Dobrý den, možná to sem úplně nepatří, za což se omlouvám, ale zajímá mě názor ostatních křesťanů (nejen můj) na to, kdy člověk pozná, že je Boží vůle, aby s někým začal chodit. Věřím tomu, že mi Pán dá v pravý čas poznat, kdo je "ta pravá" , nicméně někdy se mi zdá, že s touto by to třeba šlo, dovedu si představit společný život, rozumíme si atd... Přsto někteří říkají, že by měl být člověk nejprve zamilovaný takovou tou "bláznivou" láskou s růžovými brýlemi, chcete-li , a že prý to poznám, až to přijde. Na druhou stranu je dost šťastných manželství, kdy jeden z partnerů zamilovaný nebyl (a zprvu například ani neměl o druhého zájem) a také jsou šťastná manželství, která byla v podstatě "dohodnuta" rodinami apod. Vtěchto případech se domnívám, že se ti lidé prostě vědomě rozhodli, že budou toho druhého milovat v dobrém i ve zlém, stejně jako se člověk např. rozhodne milovat své nepřátele. Budu vděčný za jakékoliv názory, děkuji.

Re: Vstup do vztahu

Petr | 19.02.2016

ahoj,

hezký dotaz. Myslím, že na to není žádná šablona. Jsou lidé, kterým Bůh dal zřetelně znát, kdo je pravý protějšek, u většiny to tak však není...a jak sám píšeš...nemusí být ani zamilovanost. Někdy jo, jindy ne.

Určitě je fajn hledat Boží vůli...ale Bůh sám dává svobodnou vůli...může Tě přímo nasměřovat, ale také nemusí. Odevzdej Mu to a hledej...

Přeji správný výběr:)

Nedostatek

Velbloud | 30.01.2012

Povedlo se mi napsat nesrozumitelnost, ale už se mi ji nepovedlo vysvětlit.Je mi to líto, ale vidím vtom problému silný nedostatek těchto stránek.

Re: Nedostatek

Petr | 02.02.2012

čauko,

zkus být prosím konkrétní, uniká mi onen silný nedostatek? V čem konkrétně? Snažil bych se s tím případně něco udělat, ale je pravdou, že diskuze jsou zde docela omezené:(

Měj se

oprava k Re:Re: K svědectví

Velbloud | 30.01.2012

Omlouvám se za "šotka" ...V případě, že by byly lidské duše, po fyzické smrti člověka, mrtvé a byly by hmotné, tedy schopné „reakce“ s časoprostorem, a v takovém stavu by setrvaly do doby, než nastane čas vzkříšení, musely by se někde, materiálně nacházet. Tahle představa se mi jeví jako dost „ulítlá“.


Re: oprava k Re:Re: K svědectví

Lagu | 02.03.2016

Mně osobně přijde daleko ulítlejší představa, že duše může být zaprvé "mrtvá" a zadruhé, že musí být "hmotná, aby byla schopna reakce s časoprostorem" nebo že se vůbec musí někde "materiálně" nacházet :D

K svědectví

PaSi | 16.01.2012

Zdravím,
počítal som si na Vašom webe a pozrel som si video z rubriky svědectví o žene, ktorá tvrdí, že bola mrtvá a potom ožila. Medzi tým, však navštívila "nebo" ako tvrdí a stretla sa tam so svojimi príbuznými.
I keď uznávam, že skúsenosť každého človeka je len jeho osobná, chcem k tomu pár riadkov.
V časti o Nás vyznávate, že veríte Písmu. V Písme stojí, že človek, ktorý zomrie spí, ako sa vyjadril aj sám Pán Ježiš pri vzkriesení Lazara a čaká na vzkriesenie.

Kazatel 9:10 Všetko, čo najde tvoja ruka robiť v tvojej sile, rob; lebo neni diela ani výmyslu ani vedomosti ani múdrosti v ríši mŕtvych, kam ideš.
Kazatel 9:5  Lebo živí vedia, že zomrú; ale mŕtvi nevedia ničoho ani nemajú viacej nijakej odplaty, lebo sa zabudla ich pamiatka.
6  Aj ich láska aj ich nenávisť aj ich revnivosť už dávno zahynula, a nemajú viacej nijakého podielu na veky v ničom tom, čo sa deje pod slnkom.

Nik nevystúpil do neba, iba ten ktorý zostúpil a to Ježiš Kristus.Ján 3,13

Človek nemôže odísť do neba a potom sa vrátiť na zem. Takéto zážitky a im podobné sú proti učeniu Písma, i keď ich má v dnešnej dobe stále viac ľudí. Pre mnohých je priam nemožné uveriť, že by im takéto nádherné "stretnutia" mohol pripraviť diabol a nie sú od Boha. Žiaľ sú zákerne pripravené od toho, ktorý sa nezastaví pred ničím a využíva naše najcitlivejšie miesta - vzťahy a lásku k našim najbližším, aby v tejto poslednej dobe zviedol, aj vyvolených. Nie je to nič nové, že ľudia, ktorí veria v Boha sa nechajú oklamať. Už v starom zákone môžeme čítať príbeh o Izraelskom kráľovi Saulovi. Pretože sa chcel porozprávať so svojim zomrelým prorokom, nechal si ho vyvolať "zo Záhrobia" od veštice. V tomto príbehu sa môžete dočítať, že predtým dal povraždiť všetkých, ktorý takéto veci robili. Takže mu bolo jasné, že rozprávať sa s mŕtvymi nie je možné! Tak ako to píše Písmo a dokonca sám Boh to zakazuje.
To preto, lebo chce uchrániť svoj ľud od diabolských podvodov. Boh vedel už vtedy, že človek, ktorý takýto zážitok prežije - neodolá - city k tým, ktorých sme milovali a ktorý nám chýbajú sú vo vačšine silnejšie ako čokoľvek iné.
Ak sa dal zviesť Izraelský kráľ, ktorého Boh vybral za kráľa, čo potom dnešný človek...

Izajáš 8:19  A keby vám riekli: Spýtajte sa veštcov, duchárov, alebo vedomcov, ktorí šepcú a mrmlú, poviete: Či sa ľud nemá pýtať svojho Boha? Ale za živých sa pýtať mŕtvych!

Čítajte Písmo... s bázňou a pokorou.
Prajem Vám Božie požehnanie.


Re: K svědectví

Petr | 16.01.2012

Zdravíčko,

úplně na začátek...jste Patrik, že? Určitě si mě pamatujete z blogu o smyslu života. Tam jsme na toto téma vedli sáhodlouhé diskuze - i s velbloudem. Proto tuhle debatu můžeme rovnou ukončit...ale na druhou stranu zdejší čtenáři nejsou zasvěceni, proto jenom velmi stručně pár poznámek.

Ano, respektuji, že především církev adventistů sedmého dne, popírá existenci toho, že člověk po smrti jde k Bohu. Věří, že člověk po smrti "spí" a čeká až na své vzkříšení. Mj. že neexistuje žádné peklo a člověk prostě "zanikne". Toť stručně k tomu, v co pravděpodobně věříte....chcete-li v to věřit - ano, věřte. Já tyto nauky nepřijímám (neříkám, že jsem se tím nezabýval, nemodlil se za to apod.). Některé poznatky a myšlenky (resp. důvody), co se týkají oné neexistence pekla mi byly sympatické, nicméně sympatie jdou stranou tomu, co tvrdí Bible...Dáváte pár příkladů z Bible, kterými obhajujete své tvrzení. Myslím si však, že alespoň některé jsou velmi pochybné a použity k tomu, k čemu se vůbec nevyjadřují...

Já bych tedy zase mohl dávat místa z bible, která ukazují právě na to, že člověk po smrti nespí...tomu se však chci vyhnout, protože web nechci koncipovat k tomu, aby řešil vymezující se články vůči jiným církvím. Pakliže však bude více lidí, co to budou chtít vědět, budu uvažovat o nějakém článku, který by to "pitval" z hlediska biblické exegeze...

Další poznámka - obáváte se kontaktování mrtvých...souhlasím. Klinická smrt však má daleko od chtěného kontaktu s duchovním světem...Netvrdím nikde, že se máme modlit k mrtvým /sám neuznávám/ svatým, ani komukoliv jinému a naopak všechna energie a sláva patří Bohu...to jistě ano. Proto mi často připadá, že zastánci posmrtného "spánku" takto argumentují i proto, že se vymezují proti nebiblické praxi modlení k mrtvým, spiritismu apod....na tom se jistě shodneme, ale na biblických argumentech, které vyvracejí existenci nebe už nikoliv...

Doporučuji knihu 4 pojetí pekla...teologové tam diskutují o pekle (doslovné, metaforické, očistcové a "neexistující" pojetí). Poslední je to, co zastává církev adventistů...teologové si na své pojednání křížově reagují...velmi zajímavé a inspirující...ono neexistující pojetí pekla úzce souvisí i s touto problematikou...ukázalo se že argumenty obhajující toto (mj. i adventistické) pojetí staví více na morálních úsudcích, než-li biblické exegezi...

Pak např. citujete Ján 3,13 "Nik nevystúpil do neba, iba ten ktorý zostúpil a to Ježiš Kristus."

Naprostý souhlas...ale to je důkaz čeho? Toho, že před 2000 lety Pán Ježíš mluvil o časovém úseku, který byl předtím? Myslím, že ano...nevidím tam nikde napsáno "nikdo nevystoupí"...bylo by potřeba tyto verše zkoumat s větší opatrností a zjistit, o čem vlastně hovoří...nestudoval jsem tento konrkétní verš, ale jeho kontext sdělení mluví primárně o tom, že Ježíš je ten, kdo přišel dát pravé svědectví o Bohu, nikdo z lidí nevystoupal do nebe a nevrátil se, aby o Něm řekl tak, jako to udělal Ježíš, není nikdo jiný než Ježíš...naprostá pravda...netvrdím, že to je jediná pointa...ale pokud necheme překrucovat význam tohoto verše, musíme respektovat čas, který zde byl dán - minulý! Sečteno a podtrženo, ač neodborně...při prvním pohledu na tento verš lze jednoduše zjistit, že je z hlediska obhajoby Vašeho tvrzení přinejmenším spekulativní..ačkoliv by bylo jistě třeba slov teologů...a tak bychom mohli pokračovat.

Tedy ano - věřím Bibli a nevidím rozpor v tom, že když zemřu, budu s Bohem - hned. (teda - mám tuto naději, abych byl přesnější...)

Ještě snad na konec...ano, je mi jasné, že mnoho tzv. NDE zážitků je satanovým podvrhem...žijeme obklopeni duchovním světem a ten se nás snaží různě klamat. Proto bych se zdráhal přijmout jakékoliv nauky či tvrzení někoho, komu "někdo" něco říkal na oné straně...nicméně bych byl opatrný ke zevšeobecňování a tvrzení, že Bůh nikdy nemůže ve vytržení či snech k člověku mluvit...

Kolik jen obrácených je mezi muslimy...kdy upřímně hledají Boha a Ježíš k Nim přijde ve snu a ukáže jim cestu, když žádný křesťan v okolí není...

Budu končit. Děkuji za příspěvěk, ačkoliv s jeho obsahem nesouhlasím a nauku, jež ssebou přináší neakceptuji, nepochybuji o tom, že je celá výstraha motivována Vaší láskou a upřímnou snahou o varování. Toho si cením a za to děkuji.

Na úplný závěr snad dodám, že zde nechci dále diskutovat o tom, jestli peklo ano, či ne...sobota ano, či ne apod. Primární účel webu má být přinést evangelium lidem, kteří neznají Pána Ježíše. Snažím se co nejméně se vyhraňovat k naukám církví, se kterými nesouhlasíme...(ačkoliv to v některých případech je velmi těžké -viz. většinová ŘKC a např. teistická evoluce...).

Požehnaný den

Petr

Re: Re: K svědectví

Velbloud | 30.01.2012

Neber to Petře jako odpověď Tobě, ale jen jako rozvinutí náhodně zvolené myšlenky. reagují na následné: …především církev adventistů sedmého dne, popírá existenci toho, že člověk po smrti jde k Bohu. Věří, že člověk po smrti "spí" a čeká až na své vzkříšení…

Nemohu si pomoci, ale víra každé doby v sobě nese odlesk oné „své“ doby. Nejvíce se na tom „odlesku“ asi podílí takzvaná kultura a pak rozhled, tedy dosažené poznání. Pokud dnes, stejně jako v minulosti víme, my křesťanský věřící lidé, že čas je Bohu podřízen, a že má tedy svůj konec, že u Boha nemá čas vlastně žádnou zvláštní hodnotu, neboli uplatnění, že v Božím království totiž čas vůbec neplyne, nenachází se tam, jelikož tam vládne, v tomto smyslu, věčnost, pak. V rámci tohoto poznatku je nepochopitelné, alespoň pro mne, že někdo věří v jakési „mezidobí“, mezi smrti člověka a jeho vzkříšením. Aby pro takovou variantu děje byly splněné základní předpoklady, musel by člověk i po své fyzické smrti setrvat ve formě hmotné a časoprostorové, protože jen tak pro něj čas může plynout, a to i ve směru ke konečné spáse jedince. Ve věčnosti čas neplyne a proto mrtvý člověk, který by byl mrtvý v „nehmotné“ formě, nemůže dojít spasení, ale jeho mrtvý stav by byl „konzervován“ věčnosti v neustálé, věčné smrti. Jinými slovy, kdo zemře a jako mrtvý se ocitne ve věčnosti, už věčně bude zemřelý, tedy mrtvý. V případě, že by byly lidské duše, po fyzické smrti člověka, mrtvé a nebyly byly by hmotné, tedy schopné „reakce“ s časoprostorem, a v takovém stavu by setrvaly do doby, než nastane čas vzkříšení, musely by se někde, materiálně nacházet. Tahle představa se mi jeví jako dost „ulítlá“.


Re: Re: Re: K svědectví

Patrik | 24.09.2012

Zdravím Velbloude

Ťažká diskusia (aj pre obmedzené možnosti...)
a tak len dve myšlienky do placu.

Z pohľadu večnosti a času:
Človek, ktorý zomrie spí. Neexistuje jeho telo ani duša! Čaká na vzkriesenie, ktoré sa udeje pri druhom príchode Ježiša Krista. Z pohľadu nás ľudí medzi dobou, kedy zomrel a dobou, kedy je (bude) vzkriesený uplynie čas.
Nie však z pohľadu človeka, ktorý zomrel. Posledná sekunda, ktorú vnímal pred smrťou a prvá sekunda, ktorú bude vnímať po vzkriesení "premostia" čas, počas ktorého človek spí - resp. je mŕtvy. To môžeme čítať aj v Biblii. Pán Ježiš si dal dokonca záležať na tom, aby smrť nazval spánkom a dokonca v modlitbe pri vzkriesení Lazara hovorí, že Jemu sú veci jasné ale hovorí ich nahlas v modlitbe pre tých, ktorí ho počúvajú a sú prítomní vzkrieseniu Lazara. A keďže je tento príbeh zaznamenaný, tak to hovoril aj pre všetky ďalšie generácie, ktoré budú Písmo čítať.

Keďže pri druhom príchode:
1 Tesalonickým 4:13  Ale nechceme, bratia, aby ste nevedeli o tých, ktorí zosnuli, aby ste sa nermútili jako aj ostatní, ktorí nemajú nádeje.
14  Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel i vstal z mŕtvych, tak i Bôh tých, ktorí zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním.
15  Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým, že my živí, ponechaní do príchodu Pánovho, istotne nepredstihneme tých, ktorí zosnuli.
16  Lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archanjela a s trúbou Božou sostúpi s neba, a mŕtvi v Kristu vstanú najprv;
17  potom my živí ponechaní budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do povetria. A takto budeme vždycky s Pánom.
18  Takže sa potešujte navzájom týmito slovami.

budú ľudia vzkriesení - teda dostanú nové telá, nemôžu sa ocitnúť vo večnosti ako mŕtvi, ale ako živý - hmotný ľudia, ktorých telá budú premenené - uspôsobené podmienkam večnosti - nebudú podliehať smrti, únave, chorobám... atď.

Takže, človek sa nemôže ocitnúť vo večnosti ako mŕtvy! Ale len ako živý. Aj to len tí, ktorí oprali svoje rúcha, vybielili ich v krvi baránkovej, ktorí sa narodili znova... atď, ako to môžeme čítať v slovách Ježiša.

Toľko k téme.

PS. O tom, že človek po smrti spí povedal sám Ježiš, nie ktorákoľvek z reformovaných cirkví. V Písme je o tom nie jeden verš. Tiež o tom, že dušou označuje Písmo živého človeka sa môžeme veľakrát dočítať v Písme - viď starý zákon, ktorý častokrát používa výraz "koľko duší" mal vo svojej rodine napr. Abrahám. Písmo nepozná dušu ako nehmotnú existenciu človeka ani Ježiš ani jeho učeníci nič také nepoznali. Učenie o duši vzniká o mnoho storočí neskôr vo všeobecnej cirkvi, ktorá potrebovala podporiť "svoje ciele", tak ako učenie o očistci a odpustkoch.

Přidat nový příspěvek