Křesťanství a věda

11.12.2011 20:39

Nick Guthbert

Je neoprávněné tvrdit, že mezi křesťanstvím a vědou panuje nepřátelství. Věda se pokouší vysvětlit, zkoumat a získat vhled do věcí, které jsou kolem nás. Měla by nám pomoci lépe pochopit svět, který Bůh pro nás stvořil, a ne být v konfliktu s vírou v Boha. Ač Bible není vědecká kniha, neznamená to, že je vědecky nepřesná. Naopak, nikdy se za vědeckou neprohlašovala. Bible je kniha o Bohu, světě, člověku a o tom, jak může být spasen. V tomto rámci je Bible přesná ve svém učení, ale nenárokuje si poskytnout nám seznam přírodních zákonů.

Nejjednodušší způsob, jak se na rozdíl mezi vědou a Biblí podívat, je uvědomit si, že věda má co do činění s mechanismem, kdežto Bible s významem. Věda nám říká JAK a Bible PROČ. Věda nás informuje o tom, jak pracuje naše tělo, a Bible o tom, kdo jsme a proč jsme. Ovšemže Bible vynáší vědecko mechanické výroky o světě a tak se nedá říci, že by mezi Biblí a vědou běžela jasná dělící čára, nýbrž že spolu mají nějaký styčný bod.

Dokážete si představit, že by muž řekl své ženě následující větu?

“Opravdu tě miluji za to, čím jsi: máš v těle dost tuku, aby se z něj vyrobilo sedm kusů mýdla; dost železa, aby se z něj zhotovil hřebík střední velikosti; tolik cukru, že by se vešel do sedmi hrnků; dost vápníku, aby se jím nabílil kurník; dost fosforu, aby se podpálilo 2 200 zápalek; tolik uhličitanu draselného, že by vyhodil do povětří televizi a tolik síry, že by stačila na odblešení psa normální velikosti!”

Možná je to naprostá pravda! Ale nedá se říci, že by s tím manžel pochodil a přispěl k vybudování dobrého vztahu, že? A také není moc pravděpodobné, že by se na něj jeho žena podívala zrovna láskyplně! Pravděpodobně by byla raději, kdyby byla milována kvůli tomu, kým je, a ne jen pro to, čím je. Všichni tak nějak víme, z čeho jsme, ale naproti tomu docela bojujeme s pochopením toho, kdo jsme a proč jsme.

Jeden profesor napsal:

Občas se lidé ptají, zda věda a náboženství stojí v protikladu. Řekl bych, že ano, ale v takovém smyslu, jak můj palec a prsty stojí v protikladu proti sobě, díky němuž mohu upochopit cokoli.

Albert Einstein prohlásil: “Věda bez náboženství je chromá a náboženství bez vědy je slepé.“ C.S. Lewis k tomu dodává: “Zákony o pohybu nerozhýbou biliárové koule; ty pouze popíší onen pohyb, když jej něco jiného způsobilo.

Zdroj - promysli.to

- Více podrobností o této problematice naleznete článku Víra a věda.

- Obsáhlé pojednání o důkazech, které svědčí o existenci stvořitele, naleznete v článku Fakta, která svědčí pro stvoření - ne evoluci.