Nebezpečí alternativní medicíny

02.12.2011 16:27

Jaké je nebezpečí praktikování metod alternativní medicíny v životě křesťana? Je to skutečně jenom "neškodná" léčba, kterou Bůh požehnává? Je pravdou, že světské lékařské metody nejsou dokonalé a v některých případech jsou na problém "krátké", nebo můžeme narazit na "hloupé" lékaře. Opravňuje nás to však šáhnout k pomoci k Božímu nepříteli? Mnoho křesťanů se nebojí zajít ke kartářce, číst horoskopy či praktikovat jógu. Co tím však říkají Bohu (byť nevědomě)? Jak se na to On sám dívá? Podívejme se stručně na nebezpečí těchto metod.

 

Světská nebezpečí

  • Promeškání včasné diagnózy a přiměřené léčby

Existuje mnoho případů, kdy se lidé obrátili k léčitelům a závažná diagnóza byla stanovena příliš pozdě. Proto už nebylo možné účinně pomoci. Přední dětský onkolog profesor Koutecký popsal celou řadu pozdě diagnostikovaných a léčených dětských pacientů s nádorovým onemocněním, právě v souvislosti s vyhledáním alternativních metod.

Paradoxem je, že civilní lékař by za chybnou diagnózu mohl skončit u soudu, nicméně alternativní léčitelé, kteří mají takto na svědomí tisíce mrtvých, se nemusejí prakticky ničeho bát.

  • Vedlejší účinky

Často můžete slyšet vyjádření, že tyto metody nemají žádné vedlejší účinky. Opak je však pravdou (ačkoliv samozřejmě ne u všech). Předávkovat se člověk může např. i z bylin, pokud toto přehání. Dále některé homeopatické léky obsahují těžké kovy, které jsou toxické pro lidské tělo i v malých dávkách. Nebo při nevhodné aplikaci akupunktury byla zaznamenána vážná poranění vnitřních orgánů, cév apod.

 

Nebezpečí duchovního charakteru

Výše uvedené nebezpečí není tak závažné, jako nebezpečí duchovního charakteru. Hlavní nebezpečí je v tom, že každá daná metoda ssebou nese určitý obraz světa, který je protichůdný tomu, kým je Bůh, a "co je pravda". Tyto metody vycházejí často z naprosto protichůdných filozofických a náboženských systémů, které přímo odporují křesťanství a osobě Pána Ježíše Krista.

Velké nebezpečí tkví především v tom, že pokud přijímáme tyto metody, můžeme tímto otevřít dvířka démonickému vlivu. Je to jakobyste říkali "Bože, tobě nevěřím, jsem nemocný a chci být uzdraven/a a je mi jedno jak...". Tímto mají démoni "zelenou" k tomu, začít působit ve Vašem životě - a Bůh jim to nezřídka kdy dovolí, protože jste to Vy, kdo si vybral...

 

Jak posuzovat metody alternativní medicíny?

Dobrou pomůckou pro orientaci, zda je daná metoda alternativní medicíny z křesťanského pohledu neškodná, může být skutečnost, že k vysvětlení účinnosti těchto metod nemusíme nijak měnit svůj křesťanský světonázor. Bible nám sama radí, abychom všechno zkoumali a dobrého se drželi. Ne jinak to má být v tomto případě. 

Můžeme se u všech metod ptát např. na následující otázky:

  1. Účinkuje tato metoda pouze v souvislosti s nějakou filozofií? Jaký je její filozofický zdroj? Je slučitelná s biblickým pohledem na svět?
  2. Oslavuje tato metoda Boha? Přivádí mě k Němu blíž? Jsem-li křesťan - pociťuji pokoj s Bohem při používání této metody?
  3. Pracuje tato metoda s pojmy, které běžně nalézáme v okultismu a esoterice? Používá se tato metoda ve spojení s esoterickými rituály a praktikami?
  4. Pracuje tato metoda s různými energiemi, nebo neosobní silou, která má v uzdravení hrát klíčovou roli? Je s danou metodou spojováno sebespasení, nebo zbožštění člověka?
  5. Lze vysvětlit účinky pomocí vědeckých principů a důkazů?

Toto jsou jedny z hlavních otázek, které nám mohou pomoci odhalit duchovní pozadí metod alternativní medicíny a zároveň nás vyvarují zbytečnému démonizování nám neznámých věcí.

Jaké metody se zde řadí?

Přehled alternativních metod s okultním pozadím

Inspirace z knihy Alternativní medicína