Nebezpečí vlažného a pokryteckého křesťanství

30.11.2013 22:00

Na toto téma by se dalo napsat mnohé. Jsem zděšen nad stavem církve a naší "opravdovostí". Tuto výtku neposílám pouze směrem ven, jsem si plně vědom i své vlastní ztracenosti a mnohdy i povrchnosti...

Kéž mě Pán mění více do Jeho podoby...

Toto video je lehkou, ale výstižnou parodií na mnohé "křesťany". Zamyslete se a vytěžte z této myšlenky maximum pro svůj vztah s Pánem Ježíšem...