Paranormální jevy a jejich vysvětlení

13.01.2012 21:50

Na těchto stránkách se zabýváme obhajobou existence Boha, zamýšlením nad smyslem života, ale také nad mnohými nevyjasnitelnými/paranormálními jevy.

Co jsou tyto hrůzu a vzrušení nahánějící skutečnosti zač? Jsou reálné? Nebo jenom výmyslem, halucinacemi a snahou o senzaci, jak by řekli skeptici? Jistě...vzhledem k tomu, že se jedná o tak vyhledávané a populární téma, tak zde musí být zákonitě snahy o podvody a "vzrůšo". Mnohé z paranormálních jevů jsou tedy beze sporu pouhé podvody (či pouhé iluze). Měli bychom však takto jednoduše všechny shodit se stolu? Není to laciné? A proč se paranormální jevy dějí tak masově po celém světě?

Věřím, že náš fyzický svět existuje spolu se světem duchovním, který my však nevidíme a za normálních okolností do něj nemůžeme vstupovat (pokud se o to nesnažíme). Takovými zaručenými metodami, jak se s duchovním světem "setkat" a zakusit jeho působení, je "vyvolávání duchů", různé magické seance, nebo např. samotné vzývání démonů a Satana. Je však nutné si zodpovědět otázku, jaký postoj máme k takovým nadpřirozeným jevům zaujmout? Máme je všechny automaticky přijmout jako neškodné či dokonce prospěšné? 

Myslím si, že by to byla velmi vážná chyba. Mnoho lidí přesto automaticky a s nadšením přijímá jakékoliv nadpřirozeno. Často prostě jen proto, že to funguje. Tato skutečnosti je pro ně dostatečným argumentem pro to, že to asi bude pravda...

Myslím si však, že to není správný způsob, jak o nadpřirozenu a duchovnu přemýšlet. Vždyť je to podobné jako s naším světem - lidská zkušenost nám jasně ukazuje, že je ve světě plno lží, podvodů, manipulací a snah druhé zničit a ovládat. Lidské bytosti mají přirozené (hříšné) sklony k tomu, být sobečtí a mnohdy žel i zlí. Z jakého důvodu bychom se tedy měli domnívat, že to je v duchovním světě jiné? Sama zkušenost mnohých, kteří se zapletli do různých okultních praktik nám ukazuje, že bytosti, které mají tyto jevy na "svědomí", nejsou člověku přátelské. Naopak se jej snaží obelhat a zatajit mu pravou podstatu Jeho bytí - vztah s Bohem!

Zde přidávám několik osobních příběhů těch, kteří se do duchovního světa "namočili":

Byl jsem okultistou

Zahrávala jsem si s jógou a hinduismem

V zajetí okultizmu

V zajetí démonů

Pokud bychom si chtěli paranormální jevy nějakým způsobem definovat, mohli bychom tak učinit následovně - paranormální jevy jsou kontaktem člověka s démonským (duchovním) světem. Bůh stvořil hmotný a nehmotný svět. V hmotném žijí lidé a v nehmotném andělé. Značná část andělů se však (podobně jako lidé) proti Bohu  vzbouřila (více v článku Ďábel). Proto byli tito vzbouřenci odvrhnuti od Boha a nyní "dělají paseku" lidem, které se snaží všemožně oklamat a odvést od pravého poznání Boha, který touží mít se svým stvořením vzájemný osobní vztah. Tento kontakt může být plně vědomý a uvědomovaný, ale častěji si lidé podle mého názoru ani neuvědomují, s čím si zahrávají. Je to má osobní zkušenost, kterou jsem si prošel.

Spojnicí mezi těmito světy je tedy lidská spolupráce s démony. Tuto spolupráci můžeme nazvat mnohými způsoby. Pojmy, které Vám budou možná známé jsou okultismus, magie, spiritismus a esoterika. Toto všechno je prováděno za určitou odměnu - často ve formě tělesných prožitků, extází apod. Démoni však nemohou jen tak svévolně ubližovat a zcela otevřeně ovlivňovat běh našich životů. Situace se ale změní, pokud jim dá člověk svolení (mnohdy nevědomky právě okultní činností, nebo také hříšným životem).

Démoni dokáží oklamaným lidem poskytnou krátkodobé výhody ve formě informací, nadpřirozené moci, nebo třeba uzdravení apod. Jde však o jakýsi danajský dar, který si brzy začne vybírat svoji daň.

Důležité je si uvědomit, že jakkoliv jsou paranormální jevy vděčným tématem záhadologů a dokumentů, nejsou z křesťanského pohledu vlastně vůbec záhadné! Jedná se o interakci s démonickým světem. Satan spolu s démony vytváří kvanta různých teorií a "pravd", kterými mnohé mate. Tím nám unikají jednoduché souvislosti, které vyvolávají dojem "nevysvětlitelnosti".

Pocit tajemna a záhadna přináší tělesné vzrušení, a proto je vyhledávaným artiklem (jistě sami potvrdíte). Uspokojení pak démoni přinášejí tomu, kdo zkonzumuje nějakou satanovu lež a nebo se nechá děsit či poškozovat. Mnozí si myslí, že nadpřirozené kousky dělají právě oni, že oni vlastní onu moc. Možná se domnívají, že to je jen zakrnělá schopnost člověka. Podívejte se však na osudy lidí, kteří se okultním věcem věnují. Kolik sebevražd, kolik lidí v blázinci, kolik depresí a "halucinací". Mnozí esoterici tyto skutečnosti omlouvají tím, že se jedná o "obyčejné" očišťování karmy, jiní zase jinak. Tím však pouze potlačují pravou podstatu a pozadí paranormálních jevů...

Mezi takzvané "paranormální jevy" můžeme zařadit také následující:

 • Duchové - démonské projevy, často ve smyslu klamání či strašení lidí. Často se vydávají za zemřelé osoby a tím vyvolávají mylnou představu, že se jedná o zemřelé blízké, což je už jenom krůček od snahy, aby se lidé se svými milovanými pokusili "spojit" a chytit se do pasti. Zajímavá reportáž takového ducha na TV PRIMA ZDE. Těžko říct, zda-li jde o chybu, podvod, či démonskou hru. To ukáže čas a rozbory záběru.

 • Spiritismus a vyvolávání duchů - znalejší lidé moc dobře vědí, že se jedná o velmi nebezpečnou činnost. Domnívají se však, že ji můžou vykonávat, pokud budou mít ty pravé znalosti a zkušenosti. Stačí jen "ducha" odvolat a vše bude v pohodě...Pravdou však je, že hromada těch, kteří se účastní (byť jen jednou) takové seance, končí v blázincích, najednou se jim začnou dít divné věci, neštěstí apod...

 • Nadpřirozená zjevení - démonické aktivity za účelem klamání lidí, ničení církví, prokletí apod. Principem je, že se zjeví nějaká mrtvá osoba a poučuje lidi. V církevním prostředí se tak často démoni snaží odvrátit lidi od uctívání Boha. Někdy se tato zjevení vydávají za Boha, Ježíše, nebo Biblickou Marii.

 • Telekineze - manipulace s předměty démonickou silou, často používaná k pozvednutí pýchy lidského hostitele na domnělé "nadpřirozené schopnosti".

 • Telepatie - přenášení informace démony na fyzickou vzdálenost, libovolně proložené manipulativní lží. Případně propůjčení této schopnosti lidským jedincům.

 • Hypnóza - lidé přemýšlí, co to asi skrze hypnotizovanou osobu mluví, zatímco je lidská duše potlačena démonem hypnotizéra. Je velmi smutné, že je tato praxe prováděna ve velkém i prostřednictvím lékařské "vědy". Lékaři vědí, že si hypnotizovaný nic nepamatuje, ale přecejen věří, že ten, kdo k nim při hypnóze mluví, je onen člověk. I tato metoda je tedy velmi pochybná a minimálně v mnoha případech je důsledkem démonické aktivity.

 • Věštění - přímo udělované kletby prostřednictvím démonských lidských služebníků. (více v článku Horoskopy a věštění, jenom zábava?)

 • Jasnovidectví, horoskopy

 • Automatické písmo, channeling

 • Energie čchi, energie pyramid, biorezonátory a podobně. Odehrává se v nich cosi záhadného, ale uživatelé jsou podivuhodně klidní na to, že vůbec neví, o co se jedná.

 • UFO = démonské fyzikálně-tělesné-mechanické projevy. Kdo se zabývá trošku více vesmírnými lidmi a podobnými fenomény tak ví, že tito tak zvaní mimozemšťané rádi komunikují "mimosmyslově" či prostřednictvím channelingu skrze různá lidská média (vidíte zde také podobnost s vyvoláváním duchů, hypnózou, apod.?)

 • Metody alternativní medicíny (více v odpovědích na otázky v sekci "magie")

 • a vůbec spousty dalších démonických učení - např. prakticky všechna učení démony ovládaných a založených národů Ameriky a Asie.

Tyto jevy přinášejí pro praktikující a jinak zainteresované lidi mnoho problémů, které souvisí s démonickou aktivitou. Některé se projevují hned, jiné později - což je mnohem horší, neboť si dotyčná osoba ani nespojí zdroj potíží se svým jednáním. Mezi časté příčiny můžeme zařadit deprese, nutkání ke zlým věcem, časté myšlenky na sebevraždu, prázdnota, slyšení hlasů, některé nemoci apod.

Konec však se strašením a negativními zprávami. Ačkoliv se jedná o velmi vážné téma, obsahuje velmi radostný a úžasný prvek - Boží lásku a milost k lidem. Jakkoliv mohou být démoni zlí, nemají dovoleno jenom tak "kosit" lidskou rasu, pokud jim k tomu nedáme povolení. Kdo však odmítá zlo, kdo odmítá démony a kdo upřímně hledá Boha, může se ukrýt pod Jeho "křídly". Bůh sám nám nabízí svoji náruč, svoji lásku. Tolik nás miluje, že za nás obětoval svého Syna - Ježíše Krista (více Základní jádro křesťanství). Satan ani jakýkoliv jiný démon se nemůže rovnat Bohu. Není to vyrovnaný boj 50/50...je to 100/0 pro Boha. Bůh kdyby chtěl, lusknutím prstů zničí všechny démony - a také to jednou udělá, jak v Bibli zaslíbil. Zatím je však nechává působit - ale pouze v rámci určitých pravidel. Těm však, kteří přijali Pána Ježíše, dal dokonce moc se těmto bytostem bránit. Ježíš řekl:

Lukáš (10:19-20) "Hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele, takže vám v ničem neuškodí. Ale neradujte se z toho, že se vám podrobují duchové; radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích."

Had je v Bibli symbolem pro Satana, tedy potažmo i démony. Je jménu JEŽÍŠ je obrovská moc. Ne, není tu proto, aby ji mohl každý svévolně používat. Je tu pro ty, kteří patří Bohu, a kteří budují a brání Boží království. Bůh nabízí účast na tomto království i Tobě...vstoupíš do něj?

Těm, kteří upřímně touží poznat pravdu, těm se může dát Bůh poznat a může je vysvobodit z démonické svázanosti, pokud se do podobných praktik "namočili" a rozpoznávají, že v jejich životě není něco v pořádku. Ježíš Kristus při své pouti na zemi často uzdravoval a vyháněl démony. Přikazoval jim, aby odešli - a oni Jej museli poslechnout, neboť Ježíš sám je Bohem a hlavou všech mocností!

Matouš 28:18 (Bible):

"Ježíš přistoupil a řekl jim: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi."

Ježíš je odpovědí pro ty, kteří touží být osvobozeni. Není nikoho, komu by nemohl pomoci. Démoni pouze ničí, lžou a deptají. Bůh Vám však nabízí milost, lásku, pokoj a úžasně naplněný život. Máte-li s nimi problémy, proste Ježíše, aby Vás osvobodil a učiňte Jej svým osobním zachráncem. Více zde - Jak navázat ztracený vztah s Bohem? (přijmout spasení).

 
Čerpáno také z: www.zivot-nazory.blog.cz

 

Klíčová slova k článku: paranormální jevy, nevyvětlené jevy, záhadné jevy, spiritismus, vyvolávání duchů, reinkarnace, andělé, léčitelství, šamanismus, energie, horoskopy, magie