Peklo

28.11.2011 01:26

 

Peklo je pojem, kterým někteří straší lidi a tím si chtějí vynutit jejich pozornost a třeba je i přesvědčit k tomu, aby "uvěřili". O tomto pojmu koluje spousty představ, nepravd a výmyslů. Někteří peklem nazývají život zde na zemi, jiní vidí peklo v těžkých životních situacích. Nechci zde tedy rozebírat tento pojem z pohledu těžkých životních situací a lidských osudů, ale chci tento pojem přiblížit v jeho pravém a originálním slova smyslu, který mu přikládá bible.

 

Co peklo není?

Začněme od konce...Peklo rozhodně není místem s nějakýma čertíkama, kteří vás budou ždibat vidlema či vařit v kotlíku. Možná to zní docela hloupě, ale divili byste se, kolik lidí tomuto ještě věří...Peklo není ani místo, kde je "chlast, rokenrol a ženské"...s největší pravděpodobností se nejedná ani o žádné místo ve fyzikálním slova smyslu. Všechny tyto představy jsou v lidech pěstovány od ranného dětství pomocí médií a pohádek. Pojďme se však podívat na trochu reálnější pohled toho, čím peklo je...

 

Peklo - vlastní rozhodnutí

Mnoho lidí přímo nesnáší křesťanství proto, že vyhrožují lidem peklem. Tvrdí "pokud nepřijmeš naši víru, půjdeš do pekla - Bůh Tě tam uvrhne..". Dovolím si tvrdit, že je realita trošku jinde.

Bůh uplatňuje jeden ze základních principů, kterým je svobodná vůle (a zároveň své vlastní rozhodnutí!)...tento princip je pak částečně důvodem, proč se dějí různá neštěstí, války a jiné hrůzy. Je však nutný pro svobodné rozhodnutí, koho bude člověk milovat a od koho se odvrátí...Kdyby Bůh tento princip porušil, nemohli bychom jej svobodně milovat a rozhodnout se pro Něj, ale byli bychom jenom loutky a "roboti"...

 

PEKLO=ODLOUČENÍ OD BOHA

Pokud existuje Bůh, ve kterého věří křesťané, pak je peklem stav odloučení od Boha - prostě nejsme s Bohem, nejsme v Jeho přítomnosti...necítíme nic naplňujícího a dobrého, co Bůh dává...a to je to nejnesnesitelnější pomyšlení a skutečně pravé "peklo"...

Uvrhne nás do něj Bůh, jak mnozí říkají? Domnívám se, že nikoliv v pravém slova smyslu...uvědomme si jednu věc -> pokud Boha nechcete, ignorujete Jej a nedáváte mu místo ve svém životě, pak jste se sami rozhodli, že Boha nechcete a není nic logičtějšího než to, že Bůh Vám dá to, co jste sami chtěli...Nikdo není dokonalý a každý z Božího pohledu "činíme nepravosti"...a mzdou hříchu je smrt.

On tedy neudělá nic jiného než to, že po vaší smrti bude respektovat vaši vůli a potvrdí to. Jinými slovy - pokud nechcete být s Bohem zde na Zemi, nebudete Jej mít ani po vaší smrti.

Vy, kteří chcete namítnout, že přece nejsou důkazy a nevíte, že existuje...tak právě vám chci říct, že Bůh o vás ví, a že vám dává dostatek příležitostí a možností Jej poznat, hledat, věřit v Něj...On vás chce zachránit a chce, abyste žili s Ním...nejen zde na Zemi, ale i na věčnosti po tomto fyzickém životě.

Ježíš jednou na toto téma řekl (Matouš 13:47-50):

"...Anebo je království nebeské jako síť, která se spustí do moře a zahrne všecko možné; když je plná, vytáhnou ji na břeh, sednou, a co je dobré, vybírají do nádob, co je špatné, vyhazují ven. Tak bude i při skonání věku: vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých a hodí je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů."

V Božích očích jsou všichni "zlí"...resp. hříšní. A právě proto pokud člověk nedosáhne Božího odpuštění (ospravedlnění), nemůže s Ním trávit věčnost.