Poslední soud

28.11.2011 09:59

Mnoho lidí se hrozí a mnohé pohoršuje, myšlenka, že by Bůh mohl lidi soudit. Věřím, že nemálo těchto lidí moc dobře ví, proč se bojí....Nicméně Bůh, který by byl pouze milujícím, by postrádal jednu velmi důležitou vlastnost - spravedlnost. Spravedlnost a svatost jsou vlastnosti od Boha neoddělitelné. Boží lásku vidíme v zástupné oběti Ježíše Krista za každého hříšníka a mj. také Boží trpělivosti a Jeho péči. Boží spravedlnost pak spočívá v posledním soudu. Pisatel listu Židům píše: „…každý člověk jen jednou umírá a potom bude soud.“ (Žd 9:27) Všichni lidé budou na posledním soudu, nikdo není z této události vyňat. Vše, co člověk učiní a zamýšlí, vše bude jednou prověřeno. Lidé říkají, že boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Je to skutečně tak. Zodpovědnosti za svá rozhodnutí a za svůj život se nikdo nevyhne. Křesťané budou zproštěni obvinění díky Ježíšově zástupné oběti. Více k zástupné oběti Ježíše viz „pokání“. (J 5:24)
Ježíš Kristus poukazoval na existenci posledního soudu vícekrát. Měl jasnou představu o tom, co bude po smrti. Jednou řekl: „Pravím vám, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu.“ (Mt 12:36) Jindy hovořil v podobenství, o boháči a Lazarovi. Boháč se dostal do pekla a Lazar do nebe. Oba dva prožívali něco naprosto odlišného.
Možná jste také zažili podivnou zkušenost, kterou můžeme nazvat „film života“. Je to fenomén, který je spojen se stavy, které bezprostředně smrti mohou předcházet. Osobně jsem to zažil. Jel jsem na kole, spadl do hlubokého příkopu a pořádně si vyrazil dech. Skutečně jsem v rychlosti, doslova v okamžiku, viděl události ze života, od dětství přes dospívání až k dospělosti. Neviděl jsem tam nic pozitivního, ale pouze věci, na které pyšný být nemohu, co všechno jsem pokazil a udělal špatně. Představuji si to jako součást posledního soudu, konkrétně obžalobu. Pak jsem se rozdýchal, probral se a uvědomil si, co se vlastně stalo.

Zkrátka a dobře - Bůh bude každého soudit podle svých skutků. Nikdo není dokonalý a nikdo tomuto soudu nemůže uniknout. Bůh však nemá zájem lidi odsoudit. Máme naději - každý z nás! Poslal svého Syna, který musel právě za tyto viny zemřít. (Jan 1:12) "Těm pak, kteří ho přijali (Ježíše) a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi."

Jan 5:24 "Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a neopodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života."

Michal Mrozek a Petr