Pravda

28.11.2011 10:00

V dnešní společnosti existuje zvláštní trend - potlačovat význam slova pravda. Každý může mít "svoji" pravdu a nemáme se opovážit vnucovat ji druhým. Tento postoj však předpokládá, že vlastně ani žádná pravda v objektivním slova smyslu neexistuje. Jako křesťané si to však nemyslíme. Pravdou nenazýváme ten či onen výrok...pravdou je samotný Bůh. Pravda v křesťanském pojetí je osoba, je jí Ježíš Kristus. Řekl o sobě: „Já jsem ta cesta, pravda a život.“ (J 14:6) Pokud nahlížíme na pravdu jako na morální pojem, není divu, že přisuzujeme její původ Bohu. Morální hodnoty jsou v křesťanském pojetí absolutní a jsou v Bohu pevně zakotveny. Obtížné pochopení a vysvětlování morálních hodnot nemá vliv na to, že s Bohem tyto pojmy stojí i padají.

Ateistická filozofie se snaží morální pojmy degradovat na normy vyvinuté postupně, přijaté lidmi v daném prostředí v daném čase. Tím ovšem ztrácí morální hodnoty svou sílu a je dán prostor pro prosazení nových pseudomorálních norem, které by lidem v dnešní době více vyhovovaly. V podstatě si každý sám za sebe může vytvořit své vlastní morální normy a řídit se pouze jimi. Toto ateistické pojetí vede k nebývalému chaosu morálky, jehož jsme svědky v dnešní době. Velmi mi to připomíná dobu před tisíci lety, kdy Izraelité opustili Boha...Bible tuto skutečnost komentuje slovy "Každý dělal, co uznal za správné"


Křesťané věří v absolutní pravdu. Ježíšovo poselství přesahuje všechny doby, kontinenty, rasy. Ježíšova zástupná oběť nemá obdoby v jakémkoliv jiném světovém náboženství a nárokuje si tak právo na absolutní pravdu. Ježíš sám je tou absolutní pravdou, zosobněním absolutní pravdy.

Opakem pravdy je lež, ale také polopravda.
Protipólem Ježíše je Satan, nazývaný též otec lži. (J 8:44)

Michal Mrozek