Přehled metod alternativní medicíny s okultním pozadím!

02.12.2011 16:02

Jsem překvapen, jak snadno se mezi křesťany rozšířily různé okultní (satanské) nauky, které představují velmi závažný problém v životě křesťanů. Jedná se o celou řadou metod a způsobů léčení, jejichž kořeny jsou v pohanských náboženstvích či okultismu. Vycházejí z obrazu světa, který je v ostrém kontrastu s biblickým chápáním a pomocí vědeckých metod nelze jejich fungování potvrdit. Způsobů a názvů léčebných postupů pomocí alternativní medicíny, které jsou pro člověka nebezpečné, je velmi mnoho. Níže uvedený seznam tedy není úplným výčtem, nýbrž stručným přehledem těch nejčastějších, se kterými se můžete setkat. Není v mých silách, věnovat se každé metodě zvlášť, pokud by vás tato problematika zajímala, doporučuji např. knihu od Dr. Štěpána Ruckiho, Alternativní medicína – pomoc, nebo nebezpečí?

 

A. Okultní léčebné metody asijského původu

(původ v taoismu)

 • akupunktura (a její modifikace, jako akupresura, ušní kupunktura, elektroakupunktura aj.)

 • reflexologie (reflexní masáže chodidel)

 • makrobiotika (původ v zen-buddhismu, který také pracuje s principem jing-jang)

(původ v hinduismu)

 • jóga (různé formy)

 • transcendentální meditace

B. Okultní léčebné metody evropského původu

 • homeopatie

 • antroposofie a intuitivní medicína podle Rudolfa Steinera

C. Ostatní okultní energetické metody

 • léčebný magnetismus (např. Reiky)

 • léčení skrze zaříkávání

 • léčení skrze různé fetiše, talismany a amulety: náušnice, náramky, řetízky, kovy, drahokamy, biorezonátory, rušiče geopatogenních zón a "zemského záření" aj.

 • hledání léčebných prostředků skrze kyvadlo

 • psychotronika (léčba "zvláštní" psychickou energií)

D. Okultní diagnostické metody (diagnostické věštění a jasnovidectví)

Stanovení diagnózy skrze okultní schopnosti:

 • jasnovidectví

 • čtení aury

Diagnostika pomocí různých předmětů:

 • vykládání karet

 • věštní z kříšťálové koule

 • diagnostika pomocí proutků a kyvadel

 • diagnostika z lahviček s močí

 • diagnóza na základě horoskopu a bioritmu

Diagnóza z různých části lidského těla:

 • věštění z ruky

 • diagnostika duhovky (irisdiagnostika, iridologie)

 • diagnostika z ucha

 • diagnostika podle pulzu (akupunktura)

Diagnóza skrze přímý spiritismus (dotazování zemřelých)

Dále zde lze zařadit i takové metody, jako různé způsoby meditace, reinkarnační terapie, vizualizace, Silvova metoda aj.

 

Jak sami vidíte, paleta démonických nauk a lží je velmi široká a rozšířená. Žel, často s různými metodami experimentují také křesťané, kteří na nich neshledávají nic nebezpečného. Zvláště, když jsou v některých případech prováděny a doporučovány tisíci praktickými lékaři, kteří alternativní medicínu provozují jako druhou kolej své lékařské praxe. Na první pohled se některé metody skutečně jeví naprosto nevinně. Pokud si ovšem dáte tu práci a prostudujete si je blíže, bude zcela zřejmé, že se jedná o náboženské a okultní nauky. Ty však nemají za cíl přinést pouhé uzdravení, nýbrž ukázat životní a duchovní cestu, kterou by měl člověk jít. Jsou tedy samy o sobě formou náboženství a víry.

Výčet byl použit z knihy "Alternativní medicína - pomoc, nebo nebezpečí?"