Proč hledat smysl života?

30.11.2011 23:30
proč

Nejprve si položme otázku, zda existuje nějaký objektivně pravdivý smysl života - nadřazený našim představám a přáním, které jsou často: mít velkou rodinu, vybudovat kariéru, užívat si atd....existuje nějaký takový smysl?

Dle mého názoru jsou obecně pouze 2 základní možnosti:

Náhoda a evoluce

Takto nám to odmalička vštěpují do hlav školy, média apod. Pokud tomu tak skutečně je, pak smysl života de facto neexistuje - resp. je relativní a vždy si můžeme vytyčit svůj vlastní smysl. V obecném pohledu je jím vlastně reprodukce a přežití. Pokud tedy není Bůh - nehledejte žádný smysl života...

Bůh - stvořitel

Pak tady máme další možnost - a to tu, že nás "někdo" stvořil. Pokud tomu tak je, pak bude náš smysl nadřazen Jeho zájmům a proč nás zde na Zemi vůbec nechává žít. Ve stručnosti lze říci, že v rámci této hypotézy je smyslem života žít život v určité morální čistotě a lásce - neboť je téměř jisté, že se budeme po smrti jednou zodpovídat za to, co jsme udělali...Ale jak to tedy je? Má smysl se tím vůbec zabývat a hledat, která z těchto stran má pravdu?

Dovolte mi malou myšlenkovou ilustraci...:

Představte si, že vás někdo zavede do místnosti, kde leží 10 skleniček a řeknou vám, že je v nich voda...A máte si libovolně vybrat jednu ze skleniček a vypít...Je to problém, za předpokladu, že jste přesvědčen, že vám nikdo nelže? Určitě ne...klidně vypijete a jdete dál...

Vyjdete ven z budovy a půjčí vám automobil - můžete si vybrat jeden z 10 aut. Vyberete a jedete...Snadné a bez komplikací, že ano? Tak teď to pojďme aplikovat na realitu...:

Přijdete do místnosti, kde leží 10 skleniček a někdo vám řekne, že musíte vypít 1 skleničku ...jenže ve 2 z nich je jed, který způsobí nepředstavitelná muka a po dlouhé době smrt. Či vyjdete ven na parkoviště a nabídnou vám vybrat si 1 z 10 aut...ale řeknou Vám, že 2 auta mají nefunkční brzdy...

Reakce

Jak budete reagovat? V klidu...v pohodě? ...nic se neděje? V těchto příkladech existuje 20% pravděpodobnost, že lidově řečeno "půjdete do kytek". Jistě uděláte všechno proto, abyste zjistili, která sklenička je bezpečná, a které auto má funkční brzdy...není to tak?

Stejnou analogii vidím se smyslem života! Pokud existuje vyšší moc, pak by bylo hodně hloupé ignorovat ji!

Těch 8 skleniček a 8 autíček představuje evoluční teorii, která vám tvrdí, že si můžete žít jak chcete a nikdo vás pak nebude trestat - jen prosím dodržujte zákony...Z vašeho pohledu (jak jste učeni od ZŠ) jste přesvědčeni, že sdílíte předka s opicemi, a že jste tady náhodou...Máte tedy 80% jistotu, že si můžete zvolit vlastní smysl života...jenže někteří kolem vás pořád šíří něco o Bohu...

Ty 2 skleničky a 2 autíčka představují právě protiargumenty evoluci a důkazy existence Boha. V mém ilustračním případě jsem zvolil pouze 2 (tedy 20%), protože nechci provokovat evoluční nadšence...ač jsem přesvědčen, že lze na šance pohlížet minimálně 50/50....(z mého pohledu je to jasných 100/0 pro Boha).

Jak se tedy budete před výběrem auta a správných skleniček rozhodovat? Spokojíte se s tím, že vám bude někdo tvrdit - je to tak a tak...vždyť jich je 8!...je jich víc...co bys řešil/a...??? Nebo si řeknete..uf...a co když si vyberu špatné auto/sklenku?

Stejně to vidím se smyslem života...máte tady skleničky s teorií neexistence Boha a skleničky s teorií Boha...vyberete si bezhlavě evoluční? Nebo si raději prozkoumáte, jak to tedy je? A raději budete bádat, abyste měl/a jistotu?

Toť podmět k zamyšlení...Není účelem článku říkat, jaký je onen smysl života...jen si uvědomit, že jeho hledání může být zásadní věcí. V jedné moudré knize je psáno "kdo hledá - najde...", tudíž se nebojte hledat...pokud budete hledat upřímně...naleznete.