Psané vtipy

28.11.2011 11:38
Eva: "Miluješ mne?" Adam: "A mám na výběr?" "
 
Modlitba žen:
Pane Bože, dej mi moudrost, abych pochopila muže,dej mi lásku, abych mu odpustila, dej mi trpělivost na jeho nálady. Jenom mi, prosím tě nedávej sílu, nebo ho jednou zabiju!
 
Ráno po svatbě v Káni Galilejské...Hosté se pomalu probouzejí, většina z nich se drží za hlavu a sténá. Jeden muž prosí: "Já mám takovou žízeň! Skočte někdo prosím pro vodu..." Ježíš se zvedne, že tedy půjde, když vtom všichni svorně vykřiknou: "NE! Ty už ne..."
 
Ateista rybaří na jednom skotském jezeře, když najednou jeho člun napadne lochneská příšera. Jedna rána ocasem a chlápek i s člunem vylétl deset metrů do vzduchu. Příšera otevřela tlamu, aby ho chytla. On v úděsu zařval: "Ach, Bože, pomoz mi!" Z nebe se ozve hromový hlas: "Myslel jsem, že ve Mne nevěříš!" - "Ale notak, Bože, nech toho! Před dvěma minutama jsem nevěřil ani na lochneskou příšeru!"
 
Pouští jde poutník, když najednou zpozoruje, že jej pronásleduje lev. Začne utíkat, avšak lev je stále blíž. Když už je těsně u něho, padne na kolena a prosí Boha: "Pane, vnukni tomu lvovi, prosím, křesťanské smýšlení!". Lev okamžitě padne na kolena, sepne packy, vzhlédne k nebi a říká: "Pane, děkuji ti za tento pokrm, který mi tak milosrdně posíláš do cesty..."
 
Ptá se Kudlanka nábožná Jetele: "Hele Jeteli, pověz, proč se nemodlíš?" Jetel smutně zašeptá: "Víš Kudlanko, já nechci být spasen."
 
Bůh si pozve českého, slovenského a islandského prezidenta a povídá. "Každého zatočím podle toho, kolik se v jeho zemi krade. Islandského zatočí 10x a slovenského 20x. Ti se pak ptají, kde je čech?" Ten vám tu bude dělat větrák..."
 
Muž se prochází po kalifornské pláži, ponořen do modliteb. Náhle se roztrhnou mraky, zazáří jasné světlo a on uslyší Boží hlas: "Za to, že se upřímně modlíš, ti splním jedno přání."
 
Muž bez rozmýšlení povídá: "Chtěl bych, abys postavil most až na Havaj, abych si tam mohl kdykoli zajet." Na to Bůh odpoví: "To je velmi náročné přání. Uvědomuješ si, kolik takový most bude muset mít pilířů? Kolik oceli se na to spotřebuje? A napadlo tě, jak ty pilíře budou dlouhé, když je oceán hluboký několik kilometrů? Zkus se ještě jednou zamyslit a přej si něco, co by potěšilo i mě." Muž chvíli přemýšlí a konečně řekne: "Pane, přál bych si rozumět své ženě. Chtěl bych vědět, na co myslí, když mlčí, proč někdy pláče a přitom tvrdí, že se nic neděje, chtěl bych znát všechna její přání, která mi naznačuje způsobem, jemuž nerozumím."
 
Po chvilce ticha Bůh povídá: "Chceš na tom mostě dálnici o dvou nebo o čtyřech pruzích?"
 
Karel Marx přišel po smrti jakožto ateista do pekla. Hned na začátku řekl čertům, že sen zbytečně dřou, že tahají těžký kotel, zatápějí pod kotlem, zatímco Lucifer si válí jen šunky a užívá si. Mezi čerty vypukla nespokojenost.
Lucifer volal do nebe a říká: "Pane Bože, mám tady nějakého Marxe, podněcuje mi tu vzpouru. Nechceš si ho vzít do nebe, aby tu byl pokoj?" A Bůh řekl: "Já zmáknu klidně i Marxe." Tak si ho vzal do nebe. Za měsíc volal Lucifer: "Pane Bože, tak co Marx? Nedělá problémy?" "Ne, všechno v pořádku." Za dva měsíce znova volal Lucifer: "Pane Bože, pořád mi v hlavě leží ten Marx.Nedělá problémy?" "Ne, vše je pořádku." Za půl roku volá Lucifer znovu a říká: "Pane Bože, tak s tím Marxem je to pořád O.K.?" A Bůh říká: "Tak za prvé: Soudruhu Bože. Za druhé: Neexistuju!"
 
Kolik ateistů je třeba pro výměnu jedné žárovky? Jeden. Přesto však zůstává ve tmě...
 
Zakladatel metodismu John Wesley měl jednou podivný sen. Stál u bran pekla, zaklepal a ptal se, kdo tam je: "Jsou tam katolíci?" Odpověď zněla: "Ano, mnoho." "I metodisté?" "Ano, mnoho." Ta poslední odpověď ho zděsila. Pospíchal k nebeské bráně. Tam položil stejné otázky, ale v opačném pořadí: "Jsou zde metodisté?" "Nejsou." "Katolíci?" "Nejsou." To mu bylo divné, a tak se zvědavě zeptal: "A koho tu vlastně máte?" Dostal odpověď: "Boží děti."…
 
- Všemohoucí Bože, co je pro tebe tisíc roků?
- Tisíc roků je pro mě jako jedna minuta.
- A co je pro tebe milion korun?
- Milion korun je pro mě jako jeden haléř.
- Buď tak hodný a dej mi jeden halíř.
- Jistěže, ale musíš minutku počkat.
 
Pilát se ptá Jozefa z Arimatie:
- Proč chceš poskytnout svůj nový hrob pro toho buřiče a kriminálníka Ježíše?!
Jozef mávne rukou a odpoví:
- Ále, vždyť to je jen na víkend.
 
Stojí křesťan, žid a ateista před potokem a most nikde.
Křesťan se pomodlí ke svému Bohu a přejde na druhou stranu.
Žid se pomodlí ke svému Bohu a taky přejde na druhou stranu.
Ateista tumu nemůže uvěřit, ale rozhodne se to taky zkusit přejít.
Vstoupí do potoka, proud ho strhne do ledové vody a utopí se.
Ti dva na druhém břehu to viděli.
Křesťan šťouchne do žida a říká mu: ,,Myslíš, že jsme mu měli říct o tý lávce?"
 
Vběhne chlap do hospody celý udýchaný a ptá se hned u prvního stolu:
"Chlapi, kdo tady má velkýho černýho tlustýho psa s bílým obojkem?"
"No, nikdo."
"Tak jsem vám přejel faráře."
 
Přijde duše do nebe. Svatý Petr se ptá na povolání.
"Doktor!" praví duše hrdě a už se hrne dovnitř.
"Moment, stát!" povídá Svatý Petr.
"Vy musíte vchodem pro dodavatele!"
 
Vítek je ztracen v lese, už se setmělo a on stále nemůže najít cestu z lesa ven. Najednou šlápne do prázdna a už letí dolů ze srázu. Podaří se mu však zachytit se za strom. Dole, asi 30 metrů pod sebou vidí vodní hladinu, ze které ční ostré kameny. Vítek se podívá nahoru a zakřičí: "Je tam nahoře někdo, kdo by mi mohl pomoci?" Z nebes se ozve božský hlas: "Vítku, věříš?" Vítek odpoví: "Věřím, věřím!" A hlas shůry praví: "Dobře, tvá víra tě ochrání. Skoč!" Vítek se podívá dolů, vidí vodní hladinu ze které ční kameny. Pak se zase podívá nahoru a zavolá: "Není tam nahoře ještě někdo?"
 
Farář se ptá na hodině náboženství dětí: "Kdo chce jít do nebe?" Hlásí se všichni kromě Pepíčka Kalianků. "Proč ty do nebe nechceš?" "Protože maminka říkala, že mám jít ze školy rovnou domů!"
 
"Tak co, jak se žije v pekle?"
"Paráda. Pestrá společnost a chutná strava. A co v nebi?"
"Někdy pracujeme i šestnáct hodin denně."
"Nepovídej?! A proč?"
"Nejsou lidi."
 
"Jste věřící?"
"Ne, jsem ateista."
"Opravdu?"
"Jako že Bůh je nade mnou!"
 
Farář zpovídá mladou dívku: "A jiné hříchy už nemáte, milé dítě?"
Dívka nesměle: "No, snad už jen, že se každé ráno prohlížím v zrcadle, jak jsem hezká."
Farář mávne rukou a říká: "Ale to není hřích, milé dítě, to je oční vada!"
 
Jára Cimrman odpovídá na otázku zda věří v Boha: „Jsem tak zarytý ateista, že se bojím, že mě za to Bůh potrestá.“
 
Malý synek kazatele se ptá: "Taťko, všiml jsem si, že se vždycky v neděli ráno před kázáním posadíš na okraj pódia a skloníš hlavu. Co to děláš?"
"Prosím našeho Pána, aby mi dal dobré kázání," vysvětluje otec.
"A proč to tedy neudělá?"
 
Sedí babka na lavičce v parku a modlí se: "Bože, já jsem zase nějak nevyšla s důchodem. Nemohl bys mi poslat nějaké peníze?" Okolo jde mladý muž, slyší babku, přistoupí k ní a podá jí stovku: "Tu máte, babi, něco si kupte a zapomeňte na ty pověry o Bohu!" Když odejde, babka zdvihne oči k nebi: "Děkuji Ti, Bože, a příště mi je, prosím, neposílej po takovém neznabohovi."
 
V jednom skotském městě dal pastor kolovat klobouk, aby tam věřící vkládali almužny na kostel. Po nějakém čase se mu klobouk vrátil, samozřejmě prázdný. Pastor obrátil oči k nebi a s vděčností se modlil: "Děkuji Ti, Bože. Vrátili mi klobouk."
 
Na světě jsou dva druhy lidí. Jedni se ráno probudí a řeknou: "Dobré ráno, Bože!". A pak jsou ti, co se ráno probudí a řeknou "Dobrý Bože, ráno!"
 
Dva policisté potkají faráře, jak na kárce veze bojler. "Dobrý den otče", ptají se, "copak to vezete?". "To je bojler," odpoví farář. "A kam to vezete?" zeptá se druhý policista. "Na faru." "Aha, tak jeďte." Farář odjede a první policista se zamyslí: "Poslouchej, co je to ten bojler?" "Co já vím," odpoví druhý, "ty jsi měl ve škole náboženství!"
 
Turista přijde ke Genezaretskému jezeru, kde stojí malá bárka, která převáží turisty na druhou stranu. Zeptá se lodníka: "Promiňte, co stojí jízdné na druhou stranu?"
Majitel bárky se na něho podívá a řekne: "Dvacet liber."
"Není to trochu moc?"
"Vážený pane, to je jezero Genezaretské. Po tomto jezeru chodil Kristus pěšky!"
Turista se usměje a řekne: "Není divu, při těch cenách!"
 
 
 
Bůh je mrtev (Friedrich Nietzsche)
Nietzsche je mrtev (Bůh)