Rozhovory s vědci o evoluční teorii - fakta či pouhá slepá víra?

11.08.2013 15:59

 

Velmi zajímavý dokument, ve kterém reportér konfrontuje ateistické vědce a univerzitní studenty se základními otázkami ohledně nezpochybnitelných důkazů evoluční teorie. Tito lidé vstupují do rozhovoru jako skálopevně přesvědčeni, že je evoluce nezpochybnitelný fakt, který stojí na reálných důkazech. Po sérii jednoduchých otázek a žádostí, aby uvedli důkazy pro evoluci však všichni selhávají a mnozí "tápají".

Samozřejmě, pokládané otázky jsou účelové a tázaní byli zaskočeni. Stejně tak může někdo tázat věřící a dostane podobné "výsledky". Zároveň neznalost těchto vědců a studentů automaticky neznamená, že je prokázána existence Boha. Je to však velmi hezký příklad toho, jak funguje evoluční myšlení, které každý pokládá za nezpochybnitelný fakt. Lidé věří, že je evoluční teorie prokázána proto, že to všichni tvrdí a jakákoliv opozice je zesměšňována. Pokud si jej někdo dovolí zpochybnit, je blázen, vysmívají se mu a patří do blázince. Když však věří v magickou moc "ničeho" a náhody, je pak seriózní a vědecký...

Pokud někdo z vás věří evoluci, budiž. Máte na to právo a svobodu rozhodnout se pro tento světonázor. Netvrďte však, že se jedná o vědecky prokázaný fakt, ale buďte upřímní - jedná se pouze o víru.

Dokument tedy nevyvrací evoluční teorii jako takovou, ani nepotvrzuje existenci Boha. Poodhaluje však skutečnost, že to s těmi "nezpochybnitelnými důkazy pro evoluci" nebude vůbec tak horké a pravdivé, jak nás krmí média a obecně vědecká komunita. Evoluční teorie je pouhá teorie založena na principech, které nelze vědecky ověřit, ale je nutné pouze slepě věřit, že se někdy před miliony lety staly.

V této souvislosti doporučuji také dokument o pronásledování věřících vědců, kteří se odváží na základě vědeckého poznání toto ateistické dogma zpochybnit.

Poznámka:

video je anglicky, ve spodní liště však lze zapnout české titulky, takže je sledování možné i pro ty, kteří angličtinou nevládnou.