Smilstvo, cizoložství

28.11.2011 10:00

Morální zásady jsou důležitým východiskem křesťanství. Smilstvo a cizoložství je předmětem desatera, kde je řečeno: „Nesesmilníš!” (Ex 20:14) Proč je právě tento zákaz takto nekompromisně vydán? Své odůvodnění to má. Tyto pojmy jsou velmi zřídkavé a také jejich chápání může být mimo křesťanství tedy různé. Cizoložství, jak můžeme vidět při jazykovém rozboru, znamená cizí lože. Soužití dvou osob opačného pohlaví je vnímáno jako něco jedinečného a posvátného, u křesťanské svatby je naprosto nemyslitelné nedodat: “Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj.” Porušit pak manželský slib věrnosti, to je cizoložství. Smilstvo je vnímáno jako synonymum cizoložství, případně ještě šíře jako nezvládaný chtíč a zvrhlost. Ježíš tento pojem rozšířil i na úroveň našich myšlenek - každý, kdo tedy "svlíká očima" druhé, nebo provozuje sex s kýmkoliv jiným než s manželem\manželkou, třebaže v myšlenkách - cizoloží...ačkoliv se nejedná o dokonaný skutek fyzicky, je již dokonaný v našem srdci.

Můžete možná namítnout, že pokud se partneři ještě nevzali, nic si neslíbili a žádné manželství nebylo uzavřeno. Tady je na místě uvést, že Boží principy a zásady přesahují obřad manželství. Jinými slovy, i když ještě nejste svoji, musíte si být věrni. Svatba je jen stvrzení toho, co už je hotovo. Tedy slib věrnosti daný vzájemně před Bohem již dříve potají se svatbou stává oficiálním slibem před Bohem i před lidmi. Za smilstvo lze pokládat také nemanželský sex, nebo duchovní nevěru Bohu.

Ateistický pohled na manželství je mnohem jednodušší. Hovoří o muži jako o lovci a ve svých úvahách se vrací do pomyslných jeskyní (což vychází z evoluční teorie), kam si lovec svou vyvolenou odvlékl a neměl problém střídat ženy, třeba každé léto. Není třeba dodávat, že Bible tyto představy nijak nesdílí. Podle zásad morálky vztah mezi mužem a ženou je skutečně něco jedinečného a posvátného. Není to pouze o sexu, jak mnoho lidí soudí. Jde o něco víc, pochopení jeden druhého, přímo rozhodnutí sdílet vše dobré i zlé. Navíc pod pojmem “zlé” bychom snad měli chápat také případnou nevěru a hledat tedy možnosti, jak z této situace ven bez rozpadu manželství. Jsme ovšem jen lidé a mnohdy se to nepodaří, z různých důvodů. Ve chvílích, kdy opouštíme svého dlouhodobého partnera nadobro, anebo jsme opouštěni, trpíme psychicky. (Nemůžeme odsuzovat případy násilí, kdy např.žena opouští svého muže, protože ji bije.)

Apoštol Pavel se na adresu cizoložníků a smilníků vyjadřuje takto: „Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci…nebudou mít účast v Božím království.“ (1K 6:9).

Michal Mrozek a Petr