Svatý, svatost

28.11.2011 10:00

Svatý je synonymem Boha. „Svatí buďte, neboť já jsem svatý.“ To je výrok Boha (1Pt 1:16). V obecném slova smyslu vyjadřuje oddělenost. Svatý=oddělený...znamená boží slávu, boží spravedlnost, souhrn morálních absolutních hodnot, které jsou v Bohu zakotveny. Je to zároveň výzva všem lidem, aby usilovali o svatost. Pokud nás k tomu Bůh vybízí, je to jistě dosažitelný cíl. V Novém Zákoně si čteme: „Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný, nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.“ (1K 10:13)

Pokud se křesťan drží Ježíše Krista, tráví čas modlitbami k Bohu, může být skutečně svatým. Nejde o svatozář, která bude nad jeho hlavou. Nejedná se ani o "svaté", které svatořečí některé církve. V Bibli jsou všichni křesťané oslovováni, jako svatí. Svým způsobem je tedy každý (pravý) křesťan svatý. Nicméně oddělenost - tedy svatost je něco, co se stále rozvíjí, do čeho je třeba "dorůstat". Ti, kteří jsou Bohu zvláště věrni a mají s Ním vřelejší vztah poznáte podle toho, že jsou naprosto jiní, než běžně lidé. Možná zareagují naprosto opačně, než byste čekali. Možná se v jejivh přítomnosti budete cítit naprosto jedinečně, a přitom nepůjde o zamilovanost. V jejich slovech a jednání bude zřejmé, že uznávají Boží autoritu. Poznali jste už takového člověka? Opravdu jich není mnoho, ale je to zážitek někoho takového potkat. Je to něco božského, co může člověka naplnit. Snad by se to dalo popsat slovy pisatele listu Filipským: „A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.“ (F 4:7)

Michal Mrozek a Petr