Svědectví autora webu

30.11.2011 22:33

Uvedení

Pro začátek bych rád uvedl, že jsem již od malička vnímal existenci "něčeho", co nás přesahuje. Neuměl jsem to však  nijak uchopit, ani definovat. Proto jsem tohoto neznámého neměl nikdy vážnou potřebu hledat, nebo se Jím více zaobírat. Byl jsem také silně ovlivněn evolučním smýšlením, kdy pokud páni vědci prohlašovali, že "zjistili", že je evoluce prokázaný fakt a žádný Bůh nejspíše není, pak jsem to bral jako hotovou věc (ještě jsem neznal žádný protiargument). Prostě jsem věřil, že když vezmu konvičku a budu polévat pár kamenů na zahrádce, tak za několik milionů let mi z toho vznikne život neskutečné komplexnosti.

Své mládí jsem tedy prožíval, co se týče duchovního rozměru, v určitém chaosu a nevědomí, kdy mé nitro vědělo, že život není náhoda, ale rozum tuto skutečnost z výše uvedených důvodů potlačoval. K víře v Boha jsem nebyl nikdy vychováván. Vyrůstali jsme na venkově, kde je křesťanství spíše tradicí bez opravdového vztahu s Bohem a do kostela se občas zašlo, protože se muselo...Jediný, kdo v mém okolí bral Boha vážněji, byla má babička.

Život šel dál a já se dostal do období puberty. Náhle přišel významný zvrat, kdy jsem skončil v nemocnici a při vážné operaci srdce jsem jen "o fous" přežil. To mě donutilo zhodnotit životní priority a začít si vážit více obyčejných věcí. To bylo ve 14 letech. Pak nastalo cca 6 leté mezidobí, kdy jsem žil podobným způsobem, jak si žije každý druhý teenager v ČR (zaneprázdněn životem, diskotékami, alkoholem, honbou za protějškem, závislostí na PC atd.).

Problémy...

Důležitý zvrat nastal až na VŠ rodinnými problémy, které doplňovalo mnoho dalších starostí, strachů a nesnází (není třeba rozepisovat - každý z vás to jistě zná na vlastní kůži). To byl moment, kdy mě poprvé začala hlodat myšlenka, proč tu vlastně jsem? Co tu dělám? Proč se toto všechno děje? Proč já? Proč my? Proč tolik zla všude okolo? Proč tolik neštěstí, nenávisti, závisti, kariérismu? Nastala pro mě cca 3 letá cesta hledání odpovědí na tyto závažné otázky.

Asi rok a půl jsem také špatně usínal (plná hlava myšlenek a otázek). Začal jsem se zajímat o články/dokumenty/knihy/debaty různých esoterických témat, vědy, náboženských nauk, problematiky UFO, paranormálních jevů, NDE (zážitky z klinické smrti), zázraků, magie, záhad, zázračných uzdravení, spiritismus a prostě všechno, co souviselo se záhadami a životem. Snažil jsem se najít svůj smysl života...kde je? Je vůbec nějaký?....

Upevnil jsem se tím vším v jasném přesvědčení, že "něco" mezi nebem a zemí prostě musí být. Chvíli jsem se taky zabýval vědeckými názory a vyvracením různých paranormálních jevů, ale dospěl jsem k názoru, že většina tzv. "vědeckých vysvětlení" u některých jevů, je jen výkřikem do tmy (férovější badatelé přiznávají, že nemají pro určité jevy vysvětlení) a utvrdil jsem se v tom, že pokud "něco" je, tak to "něco" nemohlo vzniknout náhodou (dle konceptu evoluce a náhody), ale musel to "někdo" vytvořit. Tím jsem také dospěl k upevnění své víry, že "nějaký" bůh opravdu existuje.

Bůh? Který?

Měl jsem tedy vyřešenu otázku, zda nás někdo stvořil. Jenže kdo? Vždyť na každém rohu na nás vyskakují různí sektáři a obchodníci s nebem se svojí zaručenou pravdou. Lze pravdu vůbec najít?

Z tohoto důvodu jsem se začal více zabývat, zda lze tohoto Boha najít a který z celého portfólia náboženství to asi bude...Začal jsem řešit otázky asi tohoto typu - "pokud Bůh existuje, musel s námi být logicky v kontaktu"! "a pokud byl, musel říct, jaký je náš smysl života"! "a pokud nám jej sdělil, měli bychom k němu mít nějaký přístup".

Tím jsem se zamotal do prozkoumávání několika filozofických a náboženských modelů, které si samozřejmě navzájem odporují, což mi na klidu duše moc nepřidalo. Nicméně jsem si našel dost přesvědčivé a logické odpovědi na základní otázky, které řeší snad každý člověk, jež se zabývá ne/existencí Boha. Jedná se o otázky "proč dopouští na světě tolik zla?", "proč nechává umírat své věřící", "proč se potvorám lidem daří a dobrým lidem ne" atd. atd. Tyto otázky bylo důležité překonat a najít na ně odpovědi, neboť kde jsou pochybnosti, tam nelze jít dost dobře dál. Kupodivu jsem však zjistil, že na tyto tak časté argumenty proti Bohu existují uspokojivé odpovědi. Některé z těchto častých otázek naleznete i na tomto webu v sekci "otázky, které vyvolávají pochybnosti".

Cesta však u konce nebyla. Ke všem těm výše zmíněným problémům se mi do hlavy dostal docela kvalitní guláš protiřečících si myšlenek a "pravd", až jsem z toho začal vnitřně zoufat a můj vnitřní neklid se místo toužebně očekávaného upokojení více rozrůstal. Proto jsem Boha v modlitbách přestal prosit o běžné věci spojené s bezstarostnějším životem, ale zaměřil jsem se v zoufalosti svého srdce spíše na večerní: "Bože, nechci už nic jiného, než znát pravdu...kašlu už na všechno ostatní...prosím, ukaž mi pravdu" Jak to tedy všechno je? Doufal jsem tedy, že mi pod nos "podstrčí" nějakou vědeckou teorii či nějaký koncept, který si přečtu někde na internetu, a se kterým se vnitřně ztotožním, což mi konečně přinese vnitřní pokoj...

Nalezení smyslu života

Po několika týdnech se daly věci zvláštním způsobem do pohybu. Zašel jsem si na přednášku, kde jeden starší Prof. teoretické jaderné fyziky z USA Richard Carhart přednášel o nadpřirozenu a vědě. Ujišťoval posluchače, že nejen fyzika, ale i jiní jeho kolegové s nadpřirozenem počítají a žádná věda nadpřirozeno nikdy "nepohřbila", jak mnozí v dnešní době tak rádi zdůrazňují. Vzhledem k tomu, že byl také křesťan a cca 20 let studuje Bibli, tak pronesl celkem závažné prohlášení (pro mě nové), že v Bibli nenašel žádné rozpory, které by nebyly jen zdánlivé! Já sám publikoval na svém starém blogu článek o rozporech a manipulaci v Bibli, proto mě jeho tvrzení poněkud vyvedlo z míry.

Později jsem se dostal do debaty, kde se mi snažili sdělit, že Bůh existuje, ale že existuje také Ježíš Kristus, který je synem Boha, který jej poslal na Zemi, aby lidem kázal a ukázal jim cestu k Bohu. Že tento Ježíš Kristus se nechal dobrovolně umučit a zabít, aby naplnil to, co je o Něm v Bibli napříč celým starým zákonem psáno. (o Ježíši jsem věděl z kostela, kdy jsem tam svátečně 1-2x za rok zašel, ale tak nějak jsem tohle všechno docela ignoroval a neznal pravou podstatu).

Zemřel tedy za naše hříchy (provinění proti Bohu) a nabízí záchranu - spásu - a tím také posmrtný život v nebi každému, kdo v Něj z celého srdce uvěří a lituje svých hříchů - zdarma. Jen ber, nebo nech být....To byla ve stručnosti jejich zvěst.

Samozřejmě vyzbrojen kvanty teorií a protiargumenty jsem diskutéry uzemňoval moudry a oni mě Biblí. Proběhla výměna názorů kde jsem tvrdil, že člověk musí být dobrý a chovat se slušně, aby si zasloužil ono "nebe"..oni naopak argumentovali, že žádné skutky nikdy stačit nebudou, neboť jsme stále nasáklí fůrou špíny (rozuměj hříšnou přirozeností). V Bibli se píše, že "mzdou hříchu je smrt"...pouze vírou a přijetím Ježíše Krista můžeme k Bohu přijít (jen obět samotného Boha nás dokáže očistit). S tím jsem samozřejmě nesouhlasil a tak nějak jsme se s rozloučením rozešli. Nyní však vím, že jsem toto potřeboval slyšet, aby si to Bůh mohl později použít.

Pokračoval jsem se čtením dalších materiálů. Začal jsem však narážet (nejprve "náhodně" - pak již záměrně) na analýzy, studie a argumenty, které se týkaly jak argumentům proti evoluci, tak hodnověrnosti Bible (což bylo pro mě novinou). Dovolte mi několik slov právě k tématu Bible. Existuje rozšířený názor, že obsahuje samé pohádky, vymyšlené věci, rozpory a pod...s těmito názory jsem se ztotožňoval také.

Narazil jsem však na ony materiály, které se týkaly vědecké a racionální argumentace obhajující křesťanskou zvěst - archeologie, obecná apologetika, filozofie atd. Dospěl jsem nakonec k závěru, jež lze s přehledem shrnout do následujících citací:

- Závažná jsou slova snad nejvýznačnějšího současného archeologa Palestiny dr. Nelsona Gluecka:

"Mohu kategoricky prohlásit, že zatím není archeologického objevu, který by vyvracel záznamy Bible. Desítky archeologických nálezů potvrzují v jasných konturách nebo v přesných detailech historické líčení Bible."

- Psychiatr J. T: Fisher řekl:

"Kdybyste chtěli shrnout všechny odborné články předních psychologů a psychiatrů na téma "mentální hygiena", kdybyste je dali dohromady, vytřídili a zbavili nadbytečné "slovní omáčky", kdybyste tedy vybrali to podstatné z vědeckého poznání a nechali je stručně vyjádřit nejtalentovanějším básníkům, obdržíte jen nedokonalý a neúplný souhrn Kázání Ježíše Krista na hoře"...

- Sir Lionel Luckhoo, brilantní a důvtipný advokát, který se svými 145 za sebou jdoucími osvobozujícími rozsudky pro obžalované z vraždy zapsal do Guinessovy knihy rekordů jako nejúspěšnější právník na světě. Tento bývalý soudce a diplomat, jehož královna Alžběta 2x pasovala na rytíře, podrobil historické skutečnosti o vzkříšení vlastní nekompromisní analýze,která trvala několik let. Poté konstatoval:

"Musím jednoznačně prohlásit, že důkazy potvrzující vzkříšení Ježíše Krista jsou tak zdrcující, že neponechávají absolutně žádný prostor pro pochybnosti a vynucují si přijetí na základě důkazů."

- Dále nález tzv. Kumránských svitků, které jsou tisíce let staré a vyvrátily hlavní argumenty pochybovačů o hodnověrnosti starozákonních Biblických zápisů (že se se zápisy v historii manipulovalo). Tyto svitky jsou o mnoho set let starší, než originály, ze kterých se čerpá při opisu dnešní bible...celý text sedí - beze změny (jen kosmetické rozdíly bez jakékoli změny kontextu či obsahu).

Samozřejmě k tomu přišlo mnoho různých archeologických nálezů, nebo také konstatování mnohých biblických kritiků (ateistů!) a teologů, kteří tvrdí, že v historii celého lidstva není lépe zdokumentovaná a různě nepřímo doložená historická osoba, než-li Ježíš Kristus!

Byl jsem také mezi fandy populárního kritického dokumentu Zeitgeist, který jistě mnoho z vás zná (autor tvrdil, že veškerá náboženství včetně Ježíše jsou jen výmysl a manipulace). I proto jsem se se pídil po kritickém vyjádření vůči tomuto dokumentu - a nestačil jsem se divit...proti tomuto dílu existují i akademické posudky - např. ZDE). Zjistil jsem, jak hnusné lži a manipulace v daném dokumentu jsou.

No, zkrátka a dobře jsem zjistil, že všechno, co jsem měl jako předsudky a oblíbené kritické argumenty vůči Bibli, jsou jen fámy a pomluvy. A pak se to jednoho krásného večera (při konečném ujištění o hodnověrnosti Bible a existence Ježíše Krista) stalo....

Nadpřirozená zkušenost

Byl jsem zrovna na koleji a při studiu nějakých materiálů mi docvaklo, že to všechno je pravda - Ježíš = naše záchrana; Bible = historicky spolehlivá. Nevědomky jsem vlastně splnil podmínku, že kdo uvěří ve svém srdci v Ježíše Krista, jakožto smírčí oběť za naše viny, ten bude spasen! (Podotýkám, že jsem nic neočekával, neměl jsem žádná očekávání, prostě jsem "obyčejně" četl, jako vždy materiály na internetu.)

V jednom okamžiku se to stalo (já to označuji jako nadpřirozenou zkušenost - kdo nezažije=nepochopí!)...snad během vteřiny do mého těla vjela slabost, padl jsem na kolena...spustily se mi slzy, v okamžiku se mi zodpovědělo spoustu otázek, které mě hlodaly ohledně smyslu života v oněch bezesných nocích. Nikdo mi je nenadiktoval slyšitelným způsobem, prostě najednou existovaly v mé hlavě.

Ve stejném okamžiku se mi "přeplo" myšlení...všechno jsem viděl jinak...najednou jsem měl jiný postoj k lidem...všechno mi dávalo najednou smysl...otevřel se mi vnitřní zrak! Polévaly mě pocity tepla a úžasné volnosti, pocit naplnění a lásky...prostě nepopsatelně úžasné pocity. Zároveň to, co je v Bibli jako desatero přikázání apod. (a já to bral obecně vzato jako obtěžující negativum - samozřejmě krom nezabiješ apod.)...tak to jsem měl vmžiku doslova touhu plnit - a podotýkám - s radostí...

Zároveň mi zmizelo několik závislostí (drobného charakteru či psychické bloky, které každý máme v různých oblastech života). Prostě naráz nebyly! Některé jsem si uvědomil až později, když mi docvaklo, že nedělám něco, čeho jsem se nemohl nikdy zbavit:o).

Prostě to bylo ohromně silné...bylo to něco nové, divné, intenzivní, naplněné emocemi. Až jsem samozřejmě měl v první moment obavy o své psychické zdraví:). Proto jsem začal pátrat na internetu...a co jsem nenašel? Podobné "stavy" zažívají miliony lidí po celém světě!!! Jedná se o tzv. "obrácení, znovuzrození"...po internetu jsou stovky různých svědectví, kdy Ježíš Kristus podobným způsobem zasáhl do života člověka a přitáhl si jej k Sobě. Pak jsem taky poprvé v životě začal číst Bibli...

A co jsem nenašel? VŠECHNO TO TAM BYLO!!!! Různé doprovodné znaky, které jsem při tom "přepnutí" zažil jsou tam na různých místech zapsány!!! A to jsem o nějakém obrácení neslyšel a ani nic podobného neočekával, že se může stá (ani Bibli nečetl). Prostě v knize, kterou jsem nikdy pořádně nečetl bylo něco, co jsem sám zažil a zažíval a popsané tak, že to všechno sedělo!

Např.

"Já jsem ta cesta, PRAVDA a život," odpověděl Ježíš. "Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne."

(Jan 14) - pamatujete si, jak jsem už prosil jen o to, abych znal pravdu???:) A já čekal nějakou knížku :-D

A co pak?

Člověk by čekal, že se jednalo o nějaké počáteční nadšení, které hned zmizí...ale omyl! Je to již cca 5 let....celý život se mi obrátil vzhůru nohama (k lepšímu). Tu svobodu, pocit jistoty a naplnění bych každému přál. Jistě, ne každý den je radostný, poznávám však, že v Ježíši je život, naplnění a naděje.

Mohl bych pokračovat různými zajímavostmi, kde bych popisoval, jak mi Pán Bůh pomohl (člověk by to možná nazval jako "hodně divné náhody"), nebo kdy jsem mohl poznat mnoho lidí, které Bůh zázračně uzdravil či vysvobodil z různých závislostí a životní bídy.

Mluvil jsem také s mnoha obrácenými křesťany (neplést si s křesťany, kteří chodí do kostela a sotva vyjdou, tak nekradou, pomlouvají apod.) a někteří neměli naprosto žádné průvodní jevy spojené s přijetím Ježíše jako já, jiní zase měli. Nemyslete si tedy, že je Ježíš jako pokladnička na zázraky. I zde v sekci svědectví jsou různé kuriozity, kdy nemocní lidé či např. feťáci byli takto zázračně uzdraveni a zbaveni závislostí (osobně znám takové lidi)...Bůh má však s každým člověkem svůj individuální záměr, včetně Tebe, drahý čtenáři a čtenářko.

 

Toto stručné uvední mé cesty za Bohem můžete částečně brát jako odpověď, proč křesťanství obhajuji. Rád bych na závěr vzkázal všem čtenářům, že tady opravdu je "Někdo", kdo přesahuje hranice našeho chápaní, kdo nás všechny miluje a kdo nás chce přijmout za své děti...odmítají jenom lidé - On nikoliv. Chceš Jej poznat?

Kdo se o obrácení a přijetí Ježíše Krista chce dozvědět více, může např. ZDE či jinde na webu.