Velikonoce, pravý smysl a význam

06.04.2012 17:12
 

Velikonoce... Mnohými dlouho očekávaný svátek, při kterém se prožívají různé tradice. Jedni se těší na tradiční pomlázku, jiní na to, až se potkají po dlouhé době se známými. O čem však tento svátek je/má být?

 

Je o Ježíši Kristu. Samotnému Bohu, který kvůli nám přijal lidské tělo a právě o velikonocích byl ukřižován. Jedná se tedy o křesťanský svátek, se kterým mají vajíčka, tatary a ostatní doplňující tradice pramálo společného...

Proč se ale oslavuje tak hrůzný čin, a proč se na něj vzpomíná? Nejsou ti křesťané padlí na hlavu? Odpověď je ne...ač se jednalo o hrůzný čin, tak byl naplánován samotným Bohem. On sám se tak rozhodl, že tato muka podstoupí. Rozhodl se z lásky k nám.

 
Zní to divně?
 

Jedna z Božích vlastností je totiž spravedlnost. A pokud by měl být pouze spravedlivý, byl by nucen nás všechny bez výjimky odsoudit, protože podle Bible není nikdo, kdo by byl dokonalý. Nikdo není bez tzv. hříchu. Ač se snažíme jakkoliv činit dobré skutky, nestačí to. Je to z toho důvodu, že vedle dobrých skutků činíme také skutky zlé...ať se nám to líbí nebo ne...

 

Proto přichází "na řadu" další Boží vlastnost, kterou je milostrdenství a láska. Bůh sám se rozhodl, že přijde mezi nás na tento svět v osobě Ježíše Krista a zemře právě za ony naše hříchy. Ten, který byl sám dokonalý a čistý, samotný Bůh, zemřel, aby nám mohla být přičtena Jeho spravedlnost. Vzal na sebe odplatu, kterou jsme si zasloužili my - smrt.

V Bibli se píše: 

"...Bůh ...Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti"2. Korintským 5:21

A právě Velikonoce jsou vzpomínkou na toto výkupné dílo naší záchrany. Ne snad proto, že by Ježíš zemřel, ale také proto, že byl po 3 dnech vzkříšen a v současné době je živým Bohem. Nabízí své smíření s Bohem (spásu) i Tobě...

Jak na ni budeš reagovat? Půjdeš a přesvědčíš se, je-li na tom "něco"? Nebo budeš tuto nabídku ignorovat? Tvá odpověď bude mít dalekosáhlé důsledky...