Víra a nevíra...

10.12.2011 18:47

 

Věříš, důvěřuješ ?

Slavný francouzský provazolezec Blondin měl možnost uskutečnit nevídanou atrakci ve Spojených státech. Mohl totiž instalovat lano nad slavnými Niagarskými vodopády, mezi Kanadou a USA. V ten den se tam sešel dav lidí, aby přihlížel jeho výkonu. Skutečně – několikrát přešel po laně, aniž ho nějak zvlášť děsila propast pod jeho kroky. Nejdříve přešel v jednom směru, pak v druhém. Všichni tleskali. Potom vzal kolečko a přejel s ním po laně tam a zpět. Aplaus byl dvojnásobný. Aby si znesnadnil situaci, dal do kolečka kamení, asi 80 – 100 kg a přejel přes lano znovu bez problémů. Opět ohromný potlesk! Pak se Blondin obrátil k davu s otázkou: „Věříte, že mohu v tomto kolečku převést i člověka?:  - „Ano, ano, zajisté!“ křičel dav nadšeně. Zvláště v první řadě na něj stále jeden člověk volal: „Pevně věřím, že to můžete udělat!“ Provazolezec se na něho obrátil a řekl: „Nuže tedy, pojďte! Vy budete první muž, který přejede Niagarské vodopády v kolečku!“… „Ach, nezlobte se… omluvte mě… já ne… já to nemohu udělat“, říká muž. Bere pak nohy na ramena a zmizí v davu.

Věřit – to neznamená jen důvěřovat, že může někdo něco udělat, ale v důvěře se osobně něčeho odvážit. Onen divák měl svěřit kaskadérovi svůj život. To měla být důvěra v nedokonalého člověka. Ale proč se nespolehnout na dokonalého Boha? Věříš, že Bůh existuje? Věříš také, že Ježíš je Boží Syn, který zemřel na kříži za tvé viny? Věříš, že vstal třetího dne z mrtvých a žije? – To je dobře, ale nestačí to!

Jsi připraven\a ve všem se osobně spolehnout na Ježíše? Důvěřovat mu v každé vteřině svého života?...

Zdroj tom.wbs.cz