Informace o nás

Jsme lidé, kteří poznali moc a skutečnost existence živého Boha, který nám dal do životů smysl, pokoj a radost. Věříme také, že stejné poznání a smysl do života může dát i Vám. Proto jsme se rozhodli založit tyto stránky a věnovat se mnohému, co trápí člověka v oblasti nadpřirozena a hledání Boha. Víme také, že proti křesťanství existuje velmi mnoho předsudků a pověr, které se snažíme na těchto stránkách uvést na pravou míru. Nenárokujeme si patent na pravdu a je naprosto reálnou skutečností, že na mnohé otázky nemáme jasnou odpověď. Věříme však, že každá otázka má svoji odpověď, i když ji zrovna nerozumíme.

Tento web není dílem žádné církve, ani organizace. Je osobní iniciativou 2 jednotlivců z různých církví (protestantského směru). Osoby, které naleznete v sekci "poděkování" nejsou autoři webu, požádali jsme je o svolení s převzetím jejich článků - a oni svolili:). Nejsou tedy odpovědni za obsah webu (kromě svých pasáží).

V rámci mezikřesťanských názorů se snažíme pokud možno vyhnout konfrontaci a spíše vyzvedávat to, co máme všichni společné. Nicméně ne vždy je toto možné. Případné "konfliktní" názory nepovažujte, prosím, jako útok na Vaši osobní křesťanskou víru.

Z hlediska křesťanského "zařazení", jakkoliv žádné škatulky reálně před Bohem neexistují, patříme vyznáním mezi evangelikální křesťany. To znamená, že bereme Bibli vážně, stejně jako ji brali vážně první křesťané. Tento web vnímáme jako službu křesťanů lidem, kteří hledají naplnění a smysl života. Jelikož nejsme dokonalí a můžeme se v obsahu i splést, prosíme především ostatní bratry a sestry, aby své připomínky, rady, návrhy a doporučení, poslali na naši emailovou adresu - můžeme prodiskutovat, zvážit...a případně nalezenou chybu či nesprávný postoj upravit. Ačkoliv je web v rukou jednotlivců, uvítáme pomoc a příspěvky i od jiných křesťanů - můžete se tak podílet na obsahu portálu! Především však děkujeme za přímluvné modlitby...

Komu jsou stránky určeny?

Tyto stránky jsou určeny především lidem, kteří se zajímají o otázky smyslu života, otázky víry v Boha a křesťanství. Rozhodli jsme se však také pro sekci, která je určena křesťanům - ti zde naleznou různá zamyšlení, dokumenty, filmy apod.

Máte nějaký dotaz na autory webu? Dotazy na autory webu

Poděkování

Děkujeme Bc. Davidovi Novákovi, M. Th.  za svolení k použití některých jeho materiálů v sekci zamyšlení a články.

Děkujeme Radkovi Vrancovi za svolení k použití některých textů z jeho brožury "na rovinu" v sekci otázek. (rvranca@centrum.cz)

Děkujeme Mgr. Markovi Titěrovi, M.Div za pomoc s obsahem v sekci "o křesťanství"

Děkujeme Petrovi Luptonovi, DiS. za pomoc s odpovědmi na některé otázky

Děkujeme Pavlovi Kábrtovi za svolení s převzetím některých článků k tématu věda a Bůh

https://www.creationswap.com/ - ilustrace s tématikou křesťanství