Bible, kniha knih, kterou lze považovat za jakýsi manuál pro lidský život. Bible nám říká, kdo jsme, proč jsme tady, kdo je Bůh a jaký je smysl života člověka. Ať už jste věřící či nikoliv, její alespoň rámcová znalost patří mezi základní všeobecné znalosti každého kulturního člověka.

Bibli lze zakoupit v kterémkoliv knihkupectví. Chcete-li si ji však zakoupit přes internet,  doporučuji tyto stránky .

Knihy určeny pro mládež

Mladá generace zápasí s mnohými problémy a výzvami. Především se jedná o otázky vztahů, vlastní identity a sexu. Nabízím tedy inspirativní seznam titulů, které do mají do těchto oblastí co říci.

 SEX, VZTAHY, LÁSKA A DOSPÍVÁNÍ 

 seznam literatury v pdf

Knihy pro hledající (nekřesťany)

Kauza Kristus

Byl Ježíš skutečnou historickou osobou? Můžeme jakékoli tvrzení opřít o exaktní důkazy? Je Nový zákon - jeden z hlavních pramenů o životě Ježíše - dostatečně důvěryhodný? Velmi dobrá kniha. Vřele doporučuji především těm, které zajímají konspirační teorie ohledně existence Ježíše, jeho smrti a vzkříšení z mrtvých.

 

 

Kauza Víra

Jestliže existuje milující Bůh, proč existuje zlo a utrpení? Jestliže jsou zázraky Boží v rozporu s vědou, jak potom může racionálně uvažující člověk věřit, že jsou pravdivé? Jestliže Bůh doopravdy stvořil vesmír, proč přesvědčivé vědecké důkazy nutí tolik lidí dospět k závěru, že život lze objasnit pomocí slepého evolučního procesu? Jestliže je Bůh nejvyšším dohlížitelem nad církví, proč v ní bylo tolik pokrytectví a krutosti?

 

 

K jádru křesťanství

V kontextu otázek dnešního člověka autor pomáhá nalézt odpověď na otázku: Co je křesťanství? Vychází přitom z každodenních lidských zkušeností, jako je existence zla, mravního zákona a svobodné vůle, a pokračuje až k důvodům pro existenci Boží. Kniha se populární formou dotýká mnoha otázek, které si lidé často kladou.

 

 

 

    Sex_šlehačka na dortu.pdf

Velmi poučné pojednání o sexu od člověka, který se dlouhou dobu věnuje poradenství v této oblasti. Má mnoho zkušeností především s mládeží. Nevtíravě ukazuje na nebezpečí citového zranění a destruktivní sílu sexu, pokud je "používán" jiným způsobem, než má...Tato kniha je k dispozici zdarma. Stačí kliknout na její název a stáhnout do PC.

 

 

 

Knihy pro křesťany

Rucki Štěpán, MUDr., CSc. - Alternativní medicína - pomoc, nebo nebezpečí?

Ojedinělá práce z pera českého odborníka, který pracuje jako přednosta dětské kliniky třinecké nemocnice, přináší fundovaný pohled na otázky spojené s alternativní medicínou. Autor srozumitelně rozebírá jednotlivé disciplíny alternativní léčby nemocí (homeopatie, akupunktura, makrobiotika, psychotronika, iridologie…) z pohledu věřícího lékaře.

 

 

 

 

Knihy s tématikou vědy a existence Boha

Evoluce - podvod století

Již v knize Darwinuv omyl autor dokazoval, že žádna evoluce neproběhla a časová údobí s touto teorií spjatá jsou pojatá naprosto chybně. Od roku 1998, kdy knihu napsal se již několik jeho předpovědí splnilo. V této knize Dr. Zillmer ukazuje, že oficiální názory na historii lidstva, od nejranějších dob až po moderního člověka, se hroutí jako domeček z karet. Vymyšlená fakta, podvržená dogmata a neočekávaná záplava přesvědčivých nálezů, jež nám předkládají ortodoxní vědci, vytvářejí zcela jiný obrázek počátků historie lidstva, než jaká je skutečnost.

 

Kauza Stvořitel

Věděl jsem, že při své snaze určit, zda současná věda ukazuje směrem k Bohu, nebo od něj, musím nejdříve prozkoumat tvrzení evoluce, abych jednou a provždy stanovil, zda darwinismus vytváří rozumný základ pro ateismus. Je tomu tak proto, že pokud je materialismus darwinpvské evoluce pravdivý, pak by ateistické závěry, k nimž jsem došel jako student, mohly mít stále platnost. Teprve až vyřeším tento problém, budu moci pokračovat dále a zabývat se tím, zda existují přesvědčivé důkazy svědčící pro existenci Stvořitele...