přejít na:

>>>Slovo na každý den<<<

 

* je Biblické zamyšlení pro každý den v roce. Je překládáno z anglického originálu „The Word For Today“, jehož autory jsou Bob a Debby Gass společně s Ruth Gass – Halliday a které vydává UCB International (United Christian Broadcasters – www.ucb.co.uk). V každém čtvrtletí se mění seznam použité literatury, kde mezi nejčastěji citované autory patří Max Lucado, T. D. Jakes, Charles Swindoll, Joyce Meyer, Tony Campolo, John Maxwell a další.

Českou verzi vydává v podobě čtvrtletního časopisu pod evidenčním číslem MK ČR E 17959 Ing. Vladimír Luňáček (Nakladatelství AGEUS), odpovědnou redaktorkou je Anna Kubíčková a na vydání každého čísla se podílí řada spolupracovníků.

Vizí autorů a cílem je, aby si Pán použil tištěné i toto Slovo k ovlivnění a změně životů co nejvíce lidí v našem národě prostřednictvím četby malých, ale mocných zamyšlení „pro každý den“.