Články a zamyšlení

Zajímají Vás bližší informace a úvahy na mnohá témata spojená s vírou v "nadpřirozeno"? Nabízíme Vám spousty článků a materiálů, které rozšíří Vaše obzory...

Věda a Bůh

Věda a Bůh, jde to dohromady?

Existuje rozšířený názor, že věda a Bůh si odporují, nebo že věda již dávno dokázala, že Bůh neexistuje. Jak je to ve skutečnosti?

Vznik života

Co je to život? Jak vznikl a jaká je pravděpodobnost toho, že by mohl vzniknout sám od sebe pouhými náhodnými procesy?

Evoluční teorie, prokázaný fakt, nebo nedokazatelná víra?

Evoluční teorie je prezentována médii jako nesporný a prokazatelný fakt. Zakládají se tyto skutečnosti na ověřitelných vědeckých metodách a výsledcích experimentálních přístupů? Nebo důkazy naopak ukazují na nereálnost této teorie? Posuďte sami

Dokumenty a videa

Dokumenty a videa, které se zabývají otázkami vzniku člověka, manipulace ve vědě, persekucemi věřících vědců apod.