Evoluční teorie, prokázaný fakt, nebo nedokazatelná víra?

Evoluční teorie, prokázaný fakt, nebo nedokazatelná víra?

Evoluční teorie je prezentována médii jako nesporný a prokazatelný fakt. Zakládají se tyto skutečnosti na ověřitelných vědeckých metodách a výsledcích experimentálních přístupů? Nebo důkazy naopak ukazují na nereálnost této teorie? Posuďte sami