Otázky, které vyvolávají pochybnosti

Otázky, které vyvolávají pochybnosti

Proč Bůh dopouští zlo? Proč je tolik církví? Jaký je smysl života? A co křížové války? Co věda a Bůh?

Desítky otázek, které si lidé často kladou ve spojitosti s křesťanskou vírou.

Bůh podle křesťanství

Existuje vůbec Bůh?

odpověď bude v nejbližší době doplněna

A kdo stvořil Boha?

Tuto otázku kladou, resp. oznamují, mnozí nevěřící lidé s cílem vyhnout se zodpovědnosti Boha hledat, nebo o Něm vážně přemýšlet. Nicméně jsou i tací, které tato otázka skutečně zajímá či trápí. Bible ukazuje, že Bůh je věčný a nemá počátek. Je tedy "nestvořený". Ptát se proto, "kdo stvořil boha" je podobné, jako se ptát, proč není koule hranatá.

Velmi důležitá položka, se kterou mi lidé v rámci podobných úvah pracujeme, je čas. Žijeme v čase, vnímáme minulost, přítomnost a očekáváme budoucnost. Pakliže však Bůh existuje, pak existuje mimo čas a ten je také Jeho stvořením.

Proto mohl Bůh v Bibli "zveřejnit" desítky proroctví, která se měla naplnit (a stále naplňují) stovky a tisíce let po jejich sepsání. Pokud tomu tak skutečně je, pak je Bůh nad časem a minulost, přítomnost i budoucnost pro Něj ztrácí omezení. Proto se nelze ptát "kdo byl dřív", protože tato otázka nutně předpokládá, že Bůh je také součástí času.

Blíže je tato otázka rozvedena a vysvětlena v článku "A kdo teda stvořil Boha?"

Proč bych měl/a Boha hledat?

odpověď bude v nejbližší době doplněna

Kdo je Bůh a jak vypadá?

odpověď bude v nejbližší době doplněna

Jaký je smysl života?

odpověď bude v nejbližší době doplněna

Není víra v Boha ztrátou svobody?

odpověď bude v nejbližší době doplněna

Proč dobrý Bůh dopouští zlo, utrpení a nic nedělá???

Toto je pravděpodobně nejčastější otázka a argument proti existenci Boha v celé západní civilizaci. Je jistě logickým důsledkem čtení denního tisku, shlédnutí zpráv v TV, nebo každodenní zkušenosti průměrného člověka. Mnozí lidé si v těchto situacích kladou otázky "kde je Bůh?", "Jak to mohl dopustit?" Jiní se ještě více utvrzují v názoru, že žádný Bůh nemůže existovat, protože by to nemohl dopustit...
 
Podívejme se tedy na tuto otázku z několika různých úhlů pohledu.
 
A) SVOBODNÁ VŮLE
 
Začněme příkladem pro lepší pochopení. Vypůjčil jsem si úryvek z  tohoto  článku. Reaguje na tvrzení, že pokud by existoval dobrý Bůh, nemohl by dopustit zlo!
 
Ukažme si to na příkladu. Sériový brutální vrah již bez zřejmého důvodu zabil devět lidí a plánuje vraždu dalšího. Ví Bůh, co se chystá? Může vraždě zabránit? Je to Bůh, řekněme, že tedy ví a může. Ať to ale udělá, jak chce, nevyhne se jedné věci. Bude muset vstoupit do svobodného rozhodování toho vyšinutého jedince a zvrátit jej. Vrah má totiž samozřejmě stejně jako i my všichni ostatní svobodnou vůli, kterou nesčetněkrát za den využije.
 
Řekněme, že bychom vůbec nebyli proti, kdyby právě toto Bůh udělal. Bůh, který zastaví vrahovu ruku a zabrání tak nespravedlivému krveprolití, by se téměř všem líbil. Dobrá, co ale ostatní ukrutnosti? Nemohl by Bůh podobným způsobem zabránit i znásilňování? A co takhle vykořisťování dětí či mučení? I tady bychom určitě téměř všichni souhlasili s Boží intervencí, byť v sobě obnáší nutné porušení svobodné vůle násilníka. Proč by to tu ale vlastně nakonec mělo končit? Jaký smysl má porušit svobodnou vůli šéfa Al Kaidy, ale neudělat už nic s nelegálním prodejem zbraní této organizaci zprostředkovaným ministerským náměstkem, který nedělá o moc víc jiného, než že "pouze podvádí" či "lže"?
 
Teď mně ale napadá...už jste někdy něco malého ukradli? Už jste někdy drobet zalhali nebo někoho podvedli? Odpověď znám. Pakliže má Bůh ze světa vymýtit morální zlo, musí tedy zasáhnout do svobodné vůle všech z nás, neboť jak každý v hloubi duše víme (nebo nám to potvrdí ti, kdo s námi žijí), každý z nás ve svém životě určité zlo napáchal /a dále vesele páchá/.
 
Jste tedy ochotni zbavit se své svobodné vůle? Pokud by tak učinil, nebyli bychom už pak jenom pouhé stroje a roboti? Už chápete, že kdyby Bůh měl zastavit veškeré zlo, dávno bychom tady nebyli, neboť z Božího pohledu činíme zlo všichni dnes a denně? Bůh nám dal svobodnou vůli a dal nám také hranice našeho chování, které nás mají chránit. Jasně řekl, co máme a nemáme dělat, co je dobré a co nám naopak škodí. Tyto informace máme v Bibli. A ti, kteří se k ní nedostanou (např. křováci), mají základní "zákony" zapsány ve svém svědomí, které naše chování jednou usvědčuje a jindy hájí...
 
Jsem téměř přesvědčen o tom, že více než 90% zla a bolesti jsou tady právě kvůli "použití"...nebo spíše "zneužití" svobodné vůle člověka. Vždyť i takové přírodní katastrofy jsou v konečném důsledku jenom následkem lidského znásilňován přírody a jejich zdrojů, ačkoliv se na první pohled zdá, že za ně nikdo nemůže. Každý z nás jsme zodpovědní za své činy a měli bychom se o to víc hlídat, neboť následky našeho jednání mohou postihnout i nevinného člověka, kterého máme rádi...
 
Svobodná vůle je také velmi důležitá k existenci lásky. Lásku svých dětí, rodičů, ani drahé polovičky si nemůžete vynutit násilím...musí mít svobodu se rozhodnout. Bůh touží po vzájemném vztahu s námi - miluje nás a touží, abychom my milovali Jej...ale k tomu musíme mít svobodu Jej odmítnout...a to by nebylo možné, kdyby nám do svobodné vůle zasáhl.
 
B) MORÁLNÍCH HODNOTY - jak to, že je známe?
 
Co je vlastně zlo? Věřím tomu, že jako je tma pouze nedostatek světla, tak stejně i zlo je nedostatkem dobra. Proto musí existovat dobro - ale jak to, že si uvědomujeme, co je zlé a co je dobré? Zde existence zla paradoxně nahrává tvrzení, že musí existovat Bůh.
 
Zamysleme se...jak to, že víme, že je špatné podkopnout nohy stařence o berlích? Jak to, že soucítíme s hladovými na druhé straně světa? Kde se vzalo toto povědomí, toto měřítko dobra, pokud není Bůh? Pokud totiž není Bůh, neříkejte, že je něco zlé nebo dobré, protože zlo neexistuje. Je to jen chemie ve Vašem mozku...zní to šíleně? Cítíte někde uvnitř, že to tak není? Souhlasím s Vámi...ale přesně toto říká materialistický pohled, který zastává, že není žádný Bůh a vše je tu jenom náhodou.
 
Otázka existence objektivních morálních hodnot, které jsou v podstatě totožné pro všechny národy a kultury (včetně izolovaných kmenů) docela zamotávají hlavu evolučním vědcům a ateistickým filozofům a snaží se ji všemožně krkolomě vysvětlit. V konečném důsledku však tato skutečnost odporuje evoluční teorii přežití silnějších.
 
Blíže je toto rozvedeno v článku  "Zlo jako argument pro Boží existenci?" 
 
C) BOŽÍ ODPOVĚĎ NA EXISTENCI ZLA
 
"Kříž, nejuniverzálnější obraz křesťanského náboženství nabízí důkaz, že Bohu nejsou naše utrpení a bolest lhosejné. Zemřel na něm. Je to výjimečný symbol mezi všemi světovými náboženstvími. Mnohá z nich mají bohy, ale jen jedno má Boha, kterému na lidech záleželo natolik, že se stal člověkem a zemřel." Philip Yancey
 
Z křesťanského pohledu vlastně člověk nemůže říct, že se Bůh jenom dívá a ignoruje existenci zla. NAOPAK - Bůh sestoupil z nebe, zakusil si mnohé z lidských útrap, strádání a zrady. Byl dokonce zabit - a věděl o tom předem. Věděl, že musí svůj život položit. Věděl, že lidská vina (hřích) je to, co nás od Boha odděluje...a právě proto zemřel. Zemřel za Tebe i za mě - On je zástupná oběť za mé i Tvé viny. Ten někdo je Ježíš Kristus.
 
V Bibli je psáno: Jan 3:16 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.
 
Existence zla tedy ani z tohoto pohledu nemůže být argumentem proti křesťanskému Bohu, neboť právě křesťanství na existenci zla adekvátně odpovídá. Zlo nebylo původním stvořitelským plánem a právě aby bylo poraženo, tak Ježíš zemřel. Ba co víc - byl vzkříšen z mrtvých a zaslíbil, že znovu přijde, aby lidské dějiny ukončil. To, že tento čas ještě nenastal je jenom obrovská Boží trpělivost a milost. Upřímně řečeno, já být Bohem, tak to tady asi všechno semelu, ať už to skončí. Bůh (díky mu za to) je však trpělivější a ví, že je stále mnoho těch, kteří Jej neznají a stále jim dává šanci se k Němu obrátit a změnit se...
 
D) VŠECHNO ZLÉ JE K NĚČEMU DOBRÉ
 
"Občas potřebujeme prožít, že jsme na vrcholu, ale úrodná půda pro růst je vždycky dole v údolích utrpení a nikoli na vrcholcích hor." Neil T. Anderson
 
Nevím jak Vy, ale já jsem tím kým jsem v mnohých ohledech právě díky tomu "špatnému" co se mi stalo. Paradoxně vzato jsem za mnohé tyto situace vděčný (ač nebyly příjemné), protože mi pomohly se zastavit, přehodnotit směr života, něco si uvědomit apod.
 
Určitě budete také souhlasit, že mnohé zlé, co se Vám v životě přihodilo jste nakonec při zpětném pohledu zhodnotili, že bylo vlastně dobré, že Vám to v mnohém pomohlo něco získat, nebo se někam dál posunout.
 
Víte, když chcete ošetřit zraněné zvíře, tak se to z jeho pohledu také jeví jako násilí a zlo, které na něm pácháte. Je to však nutné, abyste mu pomohli. V některých případech nás takto Bůh vychovává.
 
E) SMRT - tragédie, nebo vysvobození?
 
Je tu ještě jedna docela vážná filozofická otázka. Jakou hodnotu má smrt? Shodneme se na tom, že my lidé ji bereme jako hrůzu a něco nekonečně hrozného, kdy končí všechno dobré. Proto při smrti blízkého člověka, nebo při pohledu na nějakou katastrofu, kde zahyne mnoho lidí, se člověk ptá "jak to mohl Bůh dopustit?"...Ale co když je to jinak?

Pokud existuje Bůh, pak existuje také posmrtný život v Jeho blízkosti (nebo naopak v odloučení od Něj)...nicméně tak či onak to znamená, že život zde na zemi je pouze lusknutím prstů a zdaleka nemá takový význam, jaký mu tady přisuzujeme...při zohlednění tohoto aspektu dostává náhle lidská smrt naprosto jiný rozměr (ať už dospělého či dítěte).
 
V Bibli se píše:
"Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují."
A apoštol Pavel, jeden z nejhorlivějších Božích služebníků řekl:
Život, to je pro mne Kristus, a smrt je pro mne zisk. Mám-li žít v tomto těle, získám tím možnost další práce. Nevím tedy, co bych vyvolil, táhne mne to na obě strany: Toužím odejít a být s Kristem, což je jistě mnohem lepší; ale zůstat v tomto těle je zase potřebnější pro vás.
 
Existence zla je tedy nepříjemnou skutečností, ale nijak neodporuje existenci dobrého Boha.
 

Pokud existuje Bůh, tak na nás kašle a jenom přihlíží...

odpověď bude v nejbližší době doplněna

Jak Bůh s lidmi komunikuje?

odpověď bude v nejbližší době doplněna

Proč Bůh nechává trpět své věrné?

odpověď bude v nejbližší době doplněna

Věřím, že Bůh je absolutní láska a všichni půjdou do nebe

odpověď bude v nejbližší době doplněna

Jak by mohl dobrý Bůh posílat lidi do pekla?

Nejprve je důležité si ujasnit, co vlastně oním peklem křesťanství míní. Bible je v detailním popisu pekla velmi střízlivá a proto neznáme podrobnosti toho, co konkrétně peklo je, nebo jak má vypadat...proto si mnozí lidé v historii pustili uzdu své fantazie a vykreslovali peklo takovým způsobem, že člověku šla až hlava kolem. Nevíme tedy, jak peklo vypadá, ale mnohem lépe víme, čeho je peklo důsledkem.
 
Peklo není místo s čertíkama, rozpáleným kotlem, barem a rock and rollem, jak si to mnozí lidé představují. Peklo je pojem, který je použit pro oddělení od Boha - tedy Jeho nepřítomnost.
 
Lidé se často bouří proti představě, že by oni měli jít "do pekla", pokud neuvěří v toho pravého Boha...vždyť oni jsou "dobří" lidé...nekradou, nikoho nezabíjejí, nezahýbají drahé polovičce. Sem tam udělají nějaký dobrý skutek, tak jak si někdo může dovolit říci, že půjdou do pekla? Je to pro ně skandální.
 
Pokud patříte mezi tyto lidi, tak se Vás zeptám - ukradli jste někdy něco? Pak jste zloději...nenávidíte někoho? Pak jste jej zavraždili ve svém srdci...rádi se podíváte na opačné pohlaví a v duchu si představujete, co s nimi děláte? Pak jste cizoložníci ve svém srdci...atd.
 
Boží měřítka jsou jiná, než ta lidská, která si tak rádi upravujeme k našemu uklidnění a sebechvále. Rádi sami sebe ospravedlňujeme tím, že jsme lepší než druzí, protože jsme přeci nebyli nikdy ve vězení, nikdy jsme se nechovali, jako sousedovic Máňa...pokud má jít někdo do pekla, tak tam půjde ona si někteří říkají.
 
Peklo si vážený čtenáři volíš prakticky vzato ty sám! Bůh respektuje princip svobodné vůle - nepočítej s tím, že se Ti bude vnucovat. Ať jsi masový vrah, nebo "jen" zloděj a cizoložník, tyto viny Tě od čistého a dokonalého Boha oddělují a nemůžeš k Němu přijít. Ale Bůh Tě miluje a dává Ti možnost být s Ním, dává Ti nabídku odpuštění všech Tvých vin - ať jsou jakkoliv hrozné! Pokud však odmítáš Boha zde na zemi, Bůh vlastně udělá to, že bude respektovat Tvoji vůli. Jsi-li bez Boha zde na zemi, budeš bez Něj i po smrti.
 
To je podstatou slova "jít do pekla"...ne, že zákeřný Bůh někoho s potěšením háže do pekla (tedy pryč od sebe)...ale že my nechceme být s Bohem, který nám tuto možnost dává. Možná můžete říct "dobrá, ale jak v Něj mám věřit, když jej nevidím, nemluví atd. atd...?" Věřím (a osobně jsem se o tom přesvědčil), že pokud člověk skutečně hledá, tak najde...pokud po pravdě a Bohu upřímně toužíte, dá se Vám poznat...
V Bibli je psáno (Jan 3:16) "Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna/Ježíše/, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen/zachráněn/. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího."
 
Toto je odpověď na otázku "jak může dobrý Bůh posílat do pekla?". Může...ale udělal všechno pro to, aby nemusel -> tím, že byl ochoten za Tebe zemřít! Není Jeho vůle, abychom byli od Něj separováni...naopak - chce s námi mít osobní vztah.

Populární dokument Zeitgeist odhaluje, že víra je jenom manipulace a klam!

Populární a široce rozšířený dokument "Zeitgeist" jsem měl možnost shlédnout ještě za dob, kdy jsem nebyl křesťanem. Především mi jde o první část dokumentu, která se věnuje z velké části křesťanství a vyvrací jej. Na první pohled podává dokument velmi vědecké a logické závěry a nepopírám, že jsem mu sám uvěřil. Prostě jsem přijmul daná tvrzení a neměl potřebu si je nijak ověřovat.

Dokument se snaží ukázat, že křesťanství je pouhou manipulací a vymývání mozků, jenže manipulací je vlastně sám tento dokument po vzoru zloděje, který křičí "chyťte zloděje".

Tento dokument je plný polopravd, lží a manipulací. V konečném důsledku je propagandou nového náboženství "New age". Přikládám zde akademický posudek, který Vám tyto bludy přiblíží.

 POSUDEK 

Věřím v Boha, co mám dělat?

odpověď bude v nejbližší době doplněna

Bible a její ne/důvěryhodnost

Co je Bible a kdo ji napsal?

odpověď bude v nejbližší době doplněna

Bibli napsali lidé, tak proč bychom jí měli věřit?

odpověď bude v nejbližší době doplněna

Jaké jsou argumenty pro víru v Bibli (resp. inspiraci Bohem)?

odpověď bude v nejbližší době doplněna

Bible obsahuje mnoho rozporů, omylů a dodatků, nelze jí věřit...

odpověď bude v nejbližší době doplněna

Bible obsahuje mnoho rozporů (příklady)...

odpověď bude v nejbližší době doplněna

Biblické příběhy jsou jenom legendami a pohádkami pro děti, nelze je brát vážně...

odpověď bude v nejbližší době doplněna

Který překlad Bible je nejvhodnější?

odpověď bude v nejbližší době doplněna

Co člověk, to výklad...i kdyby byla Bible od Boha, stejně je tolik výkladů, že jí nemůžu věřit

odpověď bude v nejbližší době doplněna

Bůh v Bibli přikazuje vyvraždění národů, jak mu můžete říkat "dobrý"?

odpověď bude v nejbližší době doplněna

Jak můžete věřit v Boha, který v Bibli přikazuje trest smrti?

odpověď bude v nejbližší době doplněna

Jak je to s tím stále slibovaným koncem světa v Bibli?

odpověď bude v nejbližší době doplněna

Slyšel/a jsem, že bible učí o reinkarnaci, ale pak byly tyto zmínky odstraněny, co je na tom pravdy?

odpověď bude v nejbližší době doplněna

Bible učí o podřízenosti žen mužům, to nemohu přijmout...

odpověď bude přidána

Ježíš Kristus

Kdo je Ježíš Kristus?

odpověď bude v nejbližší době doplněna

Ježíš byl pouze významným učitelem! Netvrdil o sobě, že je Bůh, ne?

odpověď bude v nejbližší době doplněna

Proč musel Ježíš zemřít, proč to udělal?

odpověď bude v nejbližší době doplněna

Jaké jsou důkazy Ježíšova vzkříšení?

odpověď bude v nejbližší době doplněna

Zázraky, které Ježíš konal byly jenom podvody a triky!

odpověď bude v nejbližší době doplněna

Je troufalost tvrdit, že Ježíš je jedinou cestou k Bohu...

odpověď bude v nejbližší době doplněna

Proč Ježíš nezrušil otroctví a neprotestoval proti němu?

odpověď bude přidána

Křesťanství a víra

Co je to křesťanství?

odpověď bude v nejbližší době doplněna

Není křesťanství nudné?

odpověď bude v nejbližší době doplněna

Křesťanství je mladé náboženství, kdežto Bůh tady je mnohem déle...

odpověď bude v nejbližší době doplněna

Co je to církev?

odpověď bude v nejbližší době doplněna

Proč je tolik církví?

odpověď bude v nejbližší době doplněna

Historie křesťanství je protkána zlem, jak mu můžu věřit?

Toto je velmi citlivá otázka, která se zakládá na smutné realitě. Na úvod však chci říct, že se dá zneužít kde co. Rád používám příklad s nožem. Co s ním lze udělat? Můžete si ukrojit chleba, namazat máslo a dělat spoustu správných věcí...můžete jej však také uchopit a někoho zapíchnout jako vepře...Stejně tak oheň - může Vám zachránit život. Můžete se ohřát, můžete odehnat predátory, opéct špekáček...ale také můžete založit požár a zahubit mnoho lidí.
 
Jednoduchý závěr založený na pozorování každodenní reality -> zneužít se dá kde co a mnoho lidí také tak učinilo. Zneužilo se už mnoho dobrých myšlenek, zneužilo se i mnoho nesmyslných. Proto nelze tvrdit, že pokud někdo "ve jménu něčeho" udělal špatnou věc, že ona věc je špatná.
 
Velkou roli zde hraje také jakýsi nefér přístup. Lidé se podívají do historie křesťanství a ztotožňují někdy křesťany s těmi, co činili ony zlé věci...jenže to není moc fér, co myslíte? Pak by mohl kterýkoliv věřící nahlédnout do historie, podívat se např. na ateistického tyrana a hyenu - Stalina, který vyvraždil desítky milionů lidí a mohl by říct, že jste stejná hyena, jako on, protože jste ateista...je to správný přístup? Jistě uznáte, že nikoliv.
 
V případě křesťanství lidé narážejí na to, že lidé udělali to a to...jenže to je právě ono - >lidé< udělali tyto věci. Ne Bůh...Křesťanský Bůh řekl "milujte své nepřátele", "čiňte ostatním dobré", "neoplácejte zlu zlem..." atd...kde je tady prostor pro upalování či války v Jeho jménu? Tito lidé se v podstatě za Boha jenom schovávali a přímo porušovali to, co On zřetelně uložil. Jak potom může někdo kritizovat Boha za tyto činy?
 
Ano, lidé narážejí v kontextu křesťanství na křižácké války, upalování, odpustky, pokrytectví atd...ano, souhlasím a sám se ke kritice přidávám. Jenže takové jednání není křesťanské, ač se za křesťanské vydává. Někdo může namítnout, že je to velmi jednoduché to takto omluvit a říct, že oni nebyli křesťani...jenže měřítkem toho, kdo je křesťanem je právě Bible a v neposlední řadě slova Ježíše Krista, který sám řekl "poznáte je po ovoci". Pokud ono "ovoce" (skutky), je v přímém rozporu s tím, co skutečný křesťan má dělat, pak jsme oprávněni se vážně domnívat, že daná osoba prostě křesťanem není.
 
Nicméně je tu ještě jeden aspekt tohoto problému - je totiž pravdou, že nikdo není dokonalý...nejsem jím ani já, ani žádná křesťanská církev...každý děláme chyby. Na každém jde najít nějaký ten "vroubek". Křesťan neznamená, že je svatý...křesťan je omilostněný hříšník, který se snaží (měl by!!!) být lepší a pracovat na sobě s Boží pomocí. Domnívat se tedy, že křesťan=dokonalý, není pravda.
 
Za zmínku také stojí skutečnost, že za desítky milionů mrtvých po Stalinovi, Hitlerovi a jiných šílencích, stojí právě ať přímo či nepřímo evoluční teorie. Proto pokud někdo odmítá Boha kvůli válkám, tak používá dvousečnou zbraň a měl by odmítnout i evoluční teorii a spousty dalších "samozřejmých" věcí a myšlenek (včetně charity).

Církvi se nedá věřit, protože je plná pokrytců a hamounů!

odpověď bude v nejbližší době doplněna

Co odpustky, hromadění majetku, zneužívání dětí apod.?

odpověď bude v nejbližší době doplněna

Proč lidi musí chodit do kostela?

odpověď bude v nejbližší době doplněna

Věřím v Boha, ale k tomu nepotřebuji nikoho, kdo mi do toho bude kecat..

odpověď bude v nejbližší době doplněna

Co všechno to zabíjení a křížové výpravy ve jménu Boha?

odpověď bude v nejbližší době doplněna

Proč by mělo být křestanství jediné pravé?

odpověď bude v nejbližší době doplněna

Co musím udělat, abych se dostal/a do nebe?

odpověď bude v nejbližší době doplněna

Co se stane s těmi, kteří se narodí na nesprávném místě (např. křováci)?

A co chudáci křováci v Africe?

Tak zní častá otázka skeptiků kterří, tvrdí, že je mnoho národů a lidí, kteří neměli možnost uvěřit v "toho pravého" Boha a poznat Ježíše. Oni půjdou také do pekla?
 
Jedna část možné odpovědi je naznačena v Bibli (Římanům 2:11-15):
 
"Bůh nikomu nestraní. Ti, kteří neměli zákon a hřešili, také bez zákona zahynou; ti, kteří znali zákon a hřešili, budou odsouzeni podle zákona. Před Bohem nejsou spravedliví ti, kdo zákon slyší; ospravedlněni budou, kdo zákon svými činy plní. Jestliže národy, které nemají zákon, samy od sebe činí to, co zákon žádá, pak jsou samy sobě zákonem, i když zákon nemají. Tím ukazují, že to, co zákon požaduje, mají napsáno ve svém srdci, jak dosvědčuje jejich svědomí, poněvadž jejich myšlenky je jednou obviňují, jednou hájí."
 
Pokud lidé neznají Boha, nemají stejně výmluvu, neboť jim Bůh vložil do nitra svědomí. Toto svědomí jim ukazuje, co je špatné a co dobré.
 
Druhá část možné odpovědi je tato:
 
Misionáři z celého světa přinášejí svědectví, jak se Ježíš zjevuje lidem ve snech a řeknou jim o Bohu - nebo je pošlou na nějakou adresu, kde "náhodou" najdou křesťanského misionáře. Společný jmenovatel často bývá ten, že tito lidé upřímně touží Bohu sloužit a poznat Jej (a často se jedná o horlivé praktikanty cizích náboženství, skrze které se tito lidé snaží dostat k Bohu)...Velmi zajímavý dokument o podobných zázracích je ke stažení ZDE .
 
Toto bývá často v zemích, kde křesťanství téměř není, protože je zakázané a křesťané jsou vražděni a pronásledováni. Vedle toho Bůh také často vede misionáře do konkrétních míst a ke konkrétním lidem. Není tedy pravda, že by Bůh někomu nadržoval a jiné ignoroval.
 
Z toho plyne, že pro Boha není problém se dát poznat tomu, kdo o Něj má skutečný zájem - ať je třeba z Amazonského pralesa, nebo severního pólu...
 
Třetí část odpovědi může být i tato:
 
Pokud existuje svrchovaný Bůh, který má moc udělat cokoliv - pak má také moc zařídit, kdo se kde narodí. Bůh totiž není limitován časem a ví, kdo se pro Něj rozhodne a kdo Jej odmítne. Proto pro Něj nemusí být žádný problém zařídit, aby se konkrétní lidé narodili na konkrétních místech.
 
Toto je však spíše logická dedukce a netvrdím, že to tak skutečně je - ale být může. O problému by se dalo polemizovat déle, věřím však, že jsou tyto odpovědi dostatečné k tomu, aby ukázaly, že Bůh myslí na všechny, nikomu nestraní...

Kdo je Satan a co dělá dnes?

odpověď bude v nejbližší době doplněna

Jaký je smysl utrpení, bolesti...depresí?

odpověď bude v nejbližší době doplněna

Může si vzít věřící člověk nevěřícího?

odpověď bude v nejbližší době doplněna

Proč se mnoho křesťanů chová pokrytecky?

odpověď bude v nejbližší době doplněna

To jako fakt věříte, že sex „až po svatbě“?

odpověď bude v nejbližší době doplněna

Jaký má křesťanství postoj k homosexuálům?

odpověď bude v nejbližší době doplněna

Proč se staví církev proti potratům?

odpověď bude v nejbližší době doplněna

Věda a Bůh

Nedokázala snad věda, že Bůh neexistuje a věřit v Něj může jen nevzdělanec?

odpověď bude v nejbližší době doplněna

Existují důkazy pro existenci Boha?

odpověď bude v nejbližší době doplněna

A co zázraky?

odpověď bude v nejbližší době doplněna

Evoluce je prokázaný fakt, tak jak to může nějaký soudný člověk popírat?

odpověď bude v nejbližší době doplněna

Jaké jsou důkazy pro nemožnost evoluce?

odpověď bude v nejbližší době doplněna

Jsou nějaké vědecké důkazy zázraků z Bible?

odpověď bude v nejbližší době doplněna

Co dinosauři, ti přece dokazují, že je země miliony let stará...

odpověď bude v nejbližší době doplněna

Jak stará je Země?

odpověď bude v nejbližší době doplněna

Magie, esoterika, spiritismus...

Jaký postoj má křesťanství k magii?

odpověď bude v nejbližší době doplněna

Může křesťan chodit k léčitelům?

odpověď bude v nejbližší době doplněna

Mám nadpřirozenou schopnost, je to špatné?

odpověď bude v nejbližší době doplněna

Může křesťan číst horoskopy a zabývat se astrologií?

odpověď bude v nejbližší době doplněna

Je vyvolávání duchů nebezpečné?

odpověď bude v nejbližší době doplněna

A co homeopatie?

odpověď bude v nejbližší době doplněna

Reiki a křesťanství?

odpověď bude v nejbližší době doplněna

A co akupunktura?

odpověď bude v nejbližší době doplněna

A jóga?

odpověď bude v nejbližší době doplněna

Může křesťan chodit ke kartářce?

odpověď bude v nejbližší době doplněna

Proutkaření a geopatogenní zóny

odpověď bude v nejbližší době doplněna

Amulety, kříže, "svaté obrázky" apod.

odpověď bude v nejbližší době doplněna

Modlitba k andělům?

odpověď bude v nejbližší době doplněna

Makrobiotika

odpověď bude v nejbližší době doplněna

Černá magie ne, ale bílá je dobrá ne?

odpověď

Co mám dělat, když jsem se zapletl/a do okultních praktik?

odpověď bude v nejbližší době doplněna

Existují démoni? A co dělají?

odpověď bude v nejbližší době doplněna

Myslím, že mě obtěžují démoni, jak si mám pomoci?

odpověď bude v nejbližší době doplněna

Máte jinou otázku? Napište nám ji!

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek