Věda a Bůh, jde to dohromady?

Věda a Bůh, jde to dohromady?

Existuje rozšířený názor, že věda a Bůh si odporují, nebo že věda již dávno dokázala, že Bůh neexistuje. Jak je to ve skutečnosti?